CN TN 28 Nam B Mc 10,17-30

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT 28 TN - NĂM B (Mc 10,17-30) Chúa Giêsu đáp: “ Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa ” (Mc 10,18).

Slide2:

17 Chúa Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “ Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? ” 18 Chúa Giêsu đáp: “ Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa.

Slide3:

19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp , chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ. ” 20 Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ." 21 Chúa Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta:

Slide4:

“ Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. ” 22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. 23 Chúa Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ:

Slide5:

“ Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao! ” 24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ . Nhưng Người lại tiếp: “ Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! 25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa. ”

Slide6:

26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: “ Thế thì ai có thể được cứu? ” 27 Chúa Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: “ Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được. ”

Slide7:

28 Ông Phêrô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! " 29 Chúa Giêsu đáp: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa , anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, 30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa,

Slide8:

anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.

Slide9:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide10:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Chúa Giêsu đáp: “ Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai … … cả, trừ một mình Thiên Chúa (Mc 10,18).

Slide11:

1 N H Â N L À N H 2 3 4 5 6 7 8 2. Chúa Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt … và hỏi: “ Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? ” (Mc 10,17).

Slide12:

1 N H Â N L À N H 2 N G Ư Ờ I 3 4 5 6 7 8 3. Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, … … … , chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ. ” (Mc 10,19).

Slide13:

1 N H Â N L À N H 2 N G Ư Ờ I 3 C H Ớ T R Ộ M C Ắ P 4 5 6 7 8 4. Anh ta nói: “ Thưa Thầy, … … những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ. ” (Mc 10,20).

Slide14:

1 N H Â N L À N H 2 N G Ư Ờ I 3 C H Ớ T R Ộ M C Ắ P 4 T Ấ T C Ả 5 6 7 8 5. Chúa Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “ Anh … … có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. ” (Mc 10,21).

Slide15:

1 N H Â N L À N H 2 N G Ư Ờ I 3 C H Ớ T R Ộ M C Ắ P 4 T Ấ T C Ả 5 C H Ỉ T H I Ế U 6 7 8 6. Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và … … bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. (Mc 10,22).

Slide16:

1 N H Â N L À N H 2 N G Ư Ờ I 3 C H Ớ T R Ộ M C Ắ P 4 T Ấ T C Ả 5 C H Ỉ T H I Ế U 6 B U Ồ N R Ầ U 7 8 7. Nghe Người nói thế, các môn đệ … … . Nhưng Người lại tiếp: “ Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! (Mc 10,24).

Slide17:

1 N H Â N L À N H 2 N G Ư Ờ I 3 C H Ớ T R Ộ M C Ắ P 4 T Ấ T C Ả 5 C H Ỉ T H I Ế U 6 B U Ồ N R Ầ U 7 S Ữ N G S Ờ 8 8. Con lạc đà chui qua … … còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa (Mc 10,25).

Slide18:

1 N H Â N L À N H 2 N G Ư Ờ I 3 C H Ớ T R Ộ M C Ắ P 4 T Ấ T C Ả 5 C H Ỉ T H I Ế U 6 B U Ồ N R Ầ U 7 S Ữ N G S Ờ 8 L Ỗ K I M 9. Chủ đề ô chữ tuần này là gì?

Slide19:

NƯỚC TRỜI

Slide20:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide21:

H: Bố cục bài Tin Mừng này có thể chia ra làm mấy phần?

Slide22:

T: Bố cục bài Tin Mừng hôm nay được chia làm ba phần: 1) Cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với người giàu có (Mc 10,17-22); 2) Giáo huấn các môn đệ về sự khó khăn của việc từ bỏ (Mc 10,23-27); 3) Giáo huấn về phần thưởng dành cho người môn đệ (Mc 10,28-30).

Slide23:

H: Trong đoạn Tin Mừng trên, “nhân lành” có nghĩa là gì?

Slide24:

T: Nhân lành hay thiện hảo hay trọn hảo là một trong những sự tốt đẹp của Thiên Chúa. Chỉ có duy nhất Thiên Chúa mới có mọi điều tốt đẹp nhất . ( Xem Tv 118,1)

Slide25:

“ Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. ” (Tv 118,1)

Slide26:

H: Trong các bản văn Tin Mừng, Chúa Giêsu đã mấy lần nói đến con lạc đà?

Slide27:

T: Trong các bản văn Tin Mừng, có hai lần Chúa Giêsu dùng con lạc đà để ví von. Đó là: - Con lạc đà chui qua lỗ kim. - “ Quân dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà (Mt 23,24). – Chúa Giêsu mắng các kinh sư và người biệt phái.

Slide28:

H: Tại sao trong câu 25, Chúa Giêsu lại nói: “ Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa. ”

Slide29:

T: Trong câu 25, Chúa Giêsu đã dùng cách nói thậm xưng với ý nhấn mạnh: “ Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa. ”

Slide30:

H: Tại sao Chúa Giêsu lại nói: “H ãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo ?”

Slide31:

T: Người nghèo trong Kinh Thánh thường chỉ những người nghèo hèn nhưng sống đẹp lòng Thiên Chúa. Chúa Giêsu muốn nói rằng, chúng ta có bổn phận nâng đỡ người nghèo và không chỉ nâng đỡ bằng những của dư thừa.

Slide32:

H: Điều gì cho thấy Chúa Giêsu đã “đem lòng yêu mến” người thanh niên trong đoạn văn Tin Mừng trên?

Slide33:

T: Khi Chúa Giêsu thấy người thanh niên chân thành , nỗ lực tìm kiếm sự sống đời đời qua việc tận tình giữ các điều răn , Người “đem lòng yêu mến” anh ta . Tình thương này đi đến chỗ Chúa Giêsu đã gọi anh ta làm môn đệ : “Hãy đến theo tôi.”

Slide34:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN 28 NĂM B. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help