CN TN 23 Nam B Mc 7,31-37

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT 23 TN NĂM B (Mc 7,31-37) Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Épphatha", nghĩa là: hãy mở ra! (Mc 7,34)

Slide2:

31 Chúa Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđôn, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh . 32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Chúa Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh.

Slide3:

33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34 Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: " Épphatha ", nghĩa là: hãy mở ra!

Slide4:

35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. 36 Chúa Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả.

Slide5:

Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra . 37 Họ hết sức kinh ngạc , và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Người … … anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh (Mc 7,33).

Slide8:

1 K É O R I Ê N G 2 3 4 5 6 7 8 2. Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “ … ", nghĩa là: hãy mở ra! (Mc 7,34)

Slide9:

1 K É O R I Ê N G 2 É P P H A T H A 3 4 5 6 7 8 3. … … tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại (Mc 7,35).

Slide10:

1 K É O R I Ê N G 2 É P P H A T H A 3 L Ậ P T Ứ C 4 5 6 7 8 4. Chúa Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđôn, đến biển hồ Galilê vào miền … … (Mc 7,31).

Slide11:

1 K É O R I Ê N G 2 É P P H A T H A 3 L Ậ P T Ứ C 4 T H Ậ P T Ỉ N H 5 6 7 8 5. Người ta đem một người … … vừa ngọng đến với Chúa Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh (Mc 7,32).

Slide12:

1 K É O R I Ê N G 2 É P P H A T H A 3 L Ậ P T Ứ C 4 T H Ậ P T Ỉ N H 5 V Ừ A Đ I Ế C 6 7 8 6. Chúa Giêsu … … họ không được kể chuyện đó với ai cả (Mc 7,36).

Slide13:

1 K É O R I Ê N G 2 É P P H A T H A 3 L Ậ P T Ứ C 4 T H Ậ P T Ỉ N H 5 V Ừ A Đ I Ế C 6 T R U Y Ề N B Ả O 7 8 7. Họ hết sức … … , và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.” (Mc 7,37).

Slide14:

1 K É O R I Ê N G 2 É P P H A T H A 3 L Ậ P T Ứ C 4 T H Ậ P T Ỉ N H 5 V Ừ A Đ I Ế C 6 T R U Y Ề N B Ả O 7 K I N H N G Ạ C 8 8. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng … … (Mc 7,36).

Slide15:

1 K É O R I Ê N G 2 É P P H A T H A 3 L Ậ P T Ứ C 4 T H Ậ P T Ỉ N H 5 V Ừ A Đ I Ế C 6 T R U Y Ề N B Ả O 7 K I N H N G Ạ C Đ Ồ N R A 8 9. Chủ đề ô chữ tuần này là gì?

Slide16:

ÉP-PHA-THA

Slide17:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide18:

H: Bố cục bài Tin Mừng này có thể chia ra làm mấy phần?

Slide19:

T: Bố cục bài Tin Mừng hôm nay được chia làm ba phần : 1) Hoàn cảnh (7,31); 2) Chúa Giêsu chữa người tàn tật (7,32-35); 3) Chúa Giêsu cấm phổ biến và phản ứng của dân chúng (7,36-37).

Slide20:

H: Tia và Xiđôn là hai thành phố nằm ở phía nam hay phía bắc của Palestina?

Slide21:

T: Tia ( Tyre ) và Xiđôn (Sidon) là hai thành phố biển Địa Trung Hải , nằm ở phía tây bắc của Galilê . Thời tổ phụ Abraha m , Xiđôn là biên giới phía bắc của đất Canaan: “ Biên giới của người Canaan đi từ Xiđôn …” (St 10,19). Khi dân Israel đi vào vùng Đất Hứa , thì thành phố Tia thành biên giới phía bắc của Israel : “ Rồi ranh giới đó quay về Rama , cho đến Tia, một thành lũy kiên cố …” ( Gs 19,29).

Slide22:

Tia và Xiđôn là hai thành phố được nhắc đến rất nhiều trong Cựu Ước và vài lần trong Tân Ước . Cụ thể , trong Tin Mừng theo các Thánh sử Mt 12,21-22.15,21; Mc 3,8. 7,24. 7,31; Lc 6,17. 10,13-14.

Slide23:

Vị trí hai thành phố Tia (Tyre) và Xiđôn (Sidon)

Slide24:

Bờ biểnTia (Tyre) vào đầu thể kỷ XIX.

Slide25:

H: Biển hồ Galilê nằm ở đâu , nước ở đó ngọt hay mặn ?

Slide26:

T: Biển hồ Galil ê , còn gọi là hồ Gennes a ret ( khi đứng về phía làng Gennes a ret . x: Lc 5,1) , biển h ồ Kinneret ( khi đứng về phía làng Kinneret . Vd : Ds 34,11) hoặc h ồ Tiberias ( khi đứng về phía làng Tiberias . Vd : Ga 6,1. 21,1). Trong các sách Tin Mừng có lúc chỉ gọi chung là Biển Hồ . Vd : Mt 13,1; Mc 2,13; Ga 6,1…

Slide27:

Biển hồ Galil ê là một hồ nước ngọt lớn nhất ở Israel. Hồ có chu vi khoảng 53 km, chiều dài khoảng 21 km, chiều rộng khoảng 13 km, với diện tích tổng cộng là 166 km². Hồ có chiều sâu tối đa là 43 m. Hồ nằm ở độ sâu 209 mét dưới mực nước biển, là hồ nước ngọt thấp nhất trên Trái Đất và hồ thấp thứ nhì trên Trái Đất (sau Biển Chết, 1 biển hồ nước mặn)

Slide28:

Bản đồ Biển hồ Galilê.

Slide29:

Du lịch bằng thuyền trên Biển hồ Galilê (ngày nay).

Slide30:

H: So với Biển hồ Galilê, Miền Thập Tỉnh nằm ở hướng nào?

Slide31:

T: Miền Thập Tỉnh ( Decapolis ) nằm ở phía Đông Nam Biển hồ Galilê, chịu ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp, nơi đó đa số là dân ngoại. Hành trình Chúa Giêsu đi , qua bài Tin Mừng này mất khoảng tám tháng. Đây chính là thời gian Chúa Giêsu huấn luyện các môn đệ.

Slide32:

Vị trí miền Thập Tỉnh (Decapolis)

Slide33:

H: Bài đọc 1, sách Isaia (35,5-6) đã báo trước việc Chúa Giêsu chữa lành cho người điếc và ngọng như thế nào?

Slide34:

T: Bài đọc 1 (Is, 35,4-7) đã báo trước việc Chúa Giêsu làm qua câu 5-6a ( Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò ) . Điều ứng nghiệm này chứng tỏ Chúa Giêsu chính là Đấng Kitô.

Slide35:

H: Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã có cử chỉ gì để chữa tật ngọng của người điếc?

Slide36:

T: Chúa Giêsu nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Theo người Do Thái xưa, nhổ nước miếng là hành vi chống lại thần dữ, họ thường dùng việc đó để chữa bệnh. Chúa Giêsu đã dùng chính cử chỉ đó để người Israel thấy quyền năng của Ngài.

Slide37:

H: Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nói câu gì khi chữa lành?

Slide38:

T: Đó là câu “Épphatha”. Đây là tiếng Aram (tiếng Do Thái cổ xưa) có nghĩa là “Hãy mở ra”. Người Israen tin rằng sức mạnh ở chính lời nói của người chữa bệnh. Vì thế Chúa Giêsu đã nói Épphatha để dân chúng thấy Ngài là Đấng có uy quyền.

Slide39:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN 23 NĂM B. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help