CN TN 11 Nam B

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT 11 TN NĂM B (Mc 4,26-34) Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất… (Mc 4,31)

Slide2:

26 Người nói: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất . 27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn n ả y mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.

Slide3:

28 Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. 29 Lúa vừa chín , người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa.”

Slide4:

30 Rồi Người lại nói: "Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? 31 Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất.

Slide5:

32 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ , cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.” 33 Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ , tùy theo mức họ có thể nghe.

Slide6:

34 Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

Slide7:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide8:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Người nói: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống … … (Mc 4,26)

Slide9:

1 X U Ố N G Đ Ấ T 2 3 4 5 6 7 8 2. Đêm hay ngày, … … có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn n ả y mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. (Mc 4,27)

Slide10:

1 X U Ố N G Đ Ấ T 2 N G Ư Ờ I Ấ Y 3 4 5 6 7 8 3. Đất tự động sinh ra hoa màu: … … cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. (Mc 4,28)

Slide11:

1 X U Ố N G Đ Ấ T 2 N G Ư Ờ I Ấ Y 3 T R Ư Ớ C H Ế T 4 5 6 7 8 4. Lúa … … , người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa.” (Mc 4,29)

Slide12:

1 X U Ố N G Đ Ấ T 2 N G Ư Ờ I Ấ Y 3 T R Ư Ớ C H Ế T 4 V Ừ A C H Í N 5 6 7 8 5. R ồi Người lại nói: "Chúng ta ví … … … với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? (Mc 4,30)

Slide13:

1 X U Ố N G Đ Ấ T 2 N G Ư Ờ I Ấ Y 3 T R Ư Ớ C H Ế T 4 V Ừ A C H Í N 5 N Ư Ớ C T H I Ê N C H Ú A 6 7 8 6. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi … … … , cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.” (Mc 4,32)

Slide14:

1 X U Ố N G Đ Ấ T 2 N G Ư Ờ I Ấ Y 3 T R Ư Ớ C H Ế T 4 V Ừ A C H Í N 5 N Ư Ớ C T H I Ê N C H Ú A 6 T H Ứ R A U C Ỏ 7 8 7. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng … … … , tùy theo mức họ có thể nghe. (Mc 4,33)

Slide15:

1 X U Ố N G Đ Ấ T 2 N G Ư Ờ I Ấ Y 3 T R Ư Ớ C H Ế T 4 V Ừ A C H Í N 5 N Ư Ớ C T H I Ê N C H Ú A 6 T H Ứ R A U C Ỏ 7 L Ờ I C H O H Ọ 8 8. Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người … … hết. (Mc 4,34)

Slide16:

1 X U Ố N G Đ Ấ T 2 N G Ư Ờ I Ấ Y 3 T R Ư Ớ C H Ế T 4 V Ừ A C H Í N 5 N Ư Ớ C T H I Ê N C H Ú A 6 T H Ứ R A U C Ỏ 7 L Ờ I C H O H Ọ 8 G I Ả I N G H Ĩ A 9. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide17:

NƯỚC TRỜI

Slide18:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide19:

H: Bố cục bài Tin Mừng này có thể chia ra làm mấy phần?

Slide20:

T: Bố cục bài Tin Mừng hôm nay được chia làm ba phần: 1) Dụ ngôn hạt giống tự mọc lên (c. 26 - 2 9) ; 2) Dụ ngôn hạt cải (c. 30 - 32 ); 3) Kết luận về các dụ ngôn (c. 33-34).

Slide21:

H: Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu dùng hạt giống để minh họa cho điều gì?

Slide22:

T: Chúa Giêsu dùng hình ảnh hạt giống để nói về Lời Chúa. Đó là đời sống thiêng liêng, sự lớn mạnh của Nước Thiên Chúa, sự thăng tiến của Hội Thánh.

Slide23:

H: Dụ ngôn nghĩa là gì?

Slide24:

T: Dụ ngôn là mẩu truyện so sánh để minh họa cho chân lý nào đó. Trong đó luôn gửi gắm kèm theo thông điệp sống.

Slide25:

H: Nêu tên hai dụ ngôn nói về Nước Trời mà Chúa Giêsu đã dùng trong bài Tin Mừng ngày hôm nay.

Slide26:

T: Đó là dụ ngôn hạt giống tự mọc lên (từ câu 26 đến câu 29) và dụ ngôn hạt cải (từ câu 30 đến câu 32).

Slide27:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN11 NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Kinh Thánh: Michel Nguyễn Hạnh, TGP. Sài Gòn

authorStream Live Help