CN Mùa Chay 1 Nam B

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY NĂM B (Mc 1,12-15) Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. (Mc 1,15b)

Slide2:

12 Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. 13 Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xatan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người.

Slide3:

14 Sau khi ông Gioan bị nộp, Chúa Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. 15 Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng ."

Slide4:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide5:

1 2 3 4 5 6 7 1. … … liền đẩy Người vào hoang địa. (Mc 1,12)

Slide6:

1 T H Ầ N K H Í 2 3 4 5 6 7 2. Người ở trong hoang địa … … … , chịu Xatan cám dỗ . (Mc 1,13a)

Slide7:

1 T H Ầ N K H Í B Ố N M Ư Ơ I N G À Y 2 3 4 5 6 7 3. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xatan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các … … hầu hạ Người. (Mc 1,13)

Slide8:

1 T H Ầ N K H Í B Ố N M Ư Ơ I N G À Y 2 3 T H I Ê N S Ứ 4 5 6 7 4. Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy … … và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15).

Slide9:

1 T H Ầ N K H Í B Ố N M Ư Ơ I N G À Y 2 3 T H I Ê N S Ứ 4 S Á M H Ố I 5 6 7 5. Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào … ... " (Mc 1,15)

Slide10:

1 T H Ầ N K H Í B Ố N M Ư Ơ I N G À Y 2 3 T H I Ê N S Ứ 4 S Á M H Ố I 5 T I N M Ừ N G 6 7 6. Sau khi ông … bị nộp, Chúa Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. (Mc 1,14)

Slide11:

1 T H Ầ N K H Í B Ố N M Ư Ơ I N G À Y 2 3 T H I Ê N S Ứ 4 S Á M H Ố I 5 T I N M Ừ N G 6 G I O A N 7 7. Sau khi ông Gioan bị nộp, Chúa Giêsu đến miền Galilê … … Tin Mừng của Thiên Chúa. (Mc 1,14)

Slide12:

1 T H Ầ N K H Í B Ố N M Ư Ơ I N G À Y 2 3 T H I Ê N S Ứ 4 S Á M H Ố I 5 T I N M Ừ N G 6 G I O A N 7 R A O G I Ả N G 8. Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide13:

1 T H Ầ N K H Í B Ố N M Ư Ơ I N G À Y 2 3 T H I Ê N S Ứ 4 S Á M H Ố I 5 T I N M Ừ N G 6 G I O A N 7 R A O G I Ả N G

Slide14:

TIN MỪNG

Slide15:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide16:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide17:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành hai phần: 1 ) Chúa Giêsu chịu cám dỗ ( Mc 1 , 12-13 ); 2 ) Chúa Giêsu khởi đầu công cuộc rao giảng ( Mc 1,14-15 ) .

Slide18:

H: Kinh Thánh thường dùng con số 40 để diễn tả ý gì?

Slide19:

T: 40 là con số quen thuộc trong Kinh Thánh :   - Thời ô ng Nô-ê , trời mưa ròng rã trong 40 đêm ngày (St 7 , 4).   - Sau khi ký kết giao ước trên Núi S i-nai, ông Mô-sê ở lại với Thiên Chúa 40 đêm ngày (Xh 24 , 18).  

Slide20:

- Khi ngôn sứ Ê-li-a bị hoàng hậu I-de-ven cho người tìm giết, ông đã chạy trốn để thoát mạng và lên đường luôn 40 ngày đêm cho đến khi tới núi của Thiên Chúa là Khô-rếp ( S i-nai) (1 V 19 , 8).  

Slide21:

Trong Tân Ước , Chúa Giê-su chịu cám dỗ trong hoang địa 40 đêm ngày và   bốn mươi ngày sau khi sống lại, Người lên trời (Cv 1 , 3). Trong Kinh Thánh, con số 40 nói lên thời gian thử thách lâu dài, giai đoạn chuẩn bị cho ân sủng của Thiên Chúa.

Slide22:

H: Từ Xatan có nghĩa là gì?

Slide23:

T: Theo tiếng Hy Lạp, Xatan nghĩa là kẻ thù địch.

Slide24:

H: Cụm từ “sống giữa loài dã thú” có nghĩa là gì?

Slide25:

T: Nghĩa là sống chung với sự dữ (sự cám dỗ, sự thất vọng, sự cô đơn) và gặp nhiều tai ương.

Slide26:

H: Cụm từ “có các thiên sứ hầu hạ Người” có nghĩa là gì?

Slide27:

T: Nghĩa là được Thiên Chúa giúp sức và che chở (Tv 91,11-13)

Slide28:

H: Cụm từ “thời kỳ đã mãn” có nghĩa là gì?

Slide29:

T: Các tiên tri chia thời gian làm hai thời kỳ: thời kỳ hiện tại (đã mãn) và thời kỳ cánh chung (đang tới).

Slide30:

H: Cụm từ “Triều đại Thiên Chúa” có nghĩa là gì?

Slide31:

T: Đó là vương quyền của Thiên Chúa thiết lập nơi Đức Kitô Giêsu.

Slide32:

H: Cụm từ “hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” có nghĩa là gì?

Slide33:

T: Nghĩa là triệt để quay về với Thiên Chúa, dấn bước vào đời sống mới và tin vào lời giảng dạy của Chúa Giêsu Kitô.

Slide34:

Cảm ơn BẠN đã tham gia Ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa CN MC1 NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Kinh Thánh: Michel Nguyễn Hạnh, TGP. Sài Gòn

authorStream Live Help