CN 32 TN Nam A

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 32 TN năm A (Mt 25,1-13) Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. ( Mt 25,13)

Slide 2:

1 "Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể . 2 Trong mười cô đó , thì có năm cô dại và năm cô khôn . 3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo . 4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.

Slide 3:

5 Vì chú rể đến chậm , nên các cô thiếp đi , rồi ngủ cả. 6 Nửa đêm , có tiếng la lên : " Chú rể kia rồi , ra đón đi !” 7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy , và sửa soạn đèn . 8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng : " Xin các chị cho chúng em chút dầu , vì đèn của chúng em tắt mất rồi !"

Slide 4:

9 Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn." 10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới , và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. 11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài!

Slide 5:

M ở cửa cho chúng tôi với ! ” 12 Nhưng Người đáp: “ Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả ! ” 13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào .

Slide 6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 7:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra … … … (Mt 25,1 )

Slide 8:

1 Đ Ó N C H Ú R Ể 2 3 4 5 6 7 8 2. Trong … … … , thì có năm cô dại và năm cô khôn . ( Mt 25,2)

Slide 9:

1 Đ Ó N C H Ú R Ể 2 M Ư Ờ I C Ô Đ Ó 3 4 5 6 7 8 3. Đang lúc các cô đi mua, thì … … … , và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại . (Mt 25,10 )

Slide 10:

1 Đ Ó N C H Ú R Ể 2 M Ư Ờ I C Ô Đ Ó 3 C H Ú R Ể T Ớ I 4 5 6 7 8 4. Còn … … … thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo . (Mt 25,4 )

Slide 11:

1 Đ Ó N C H Ú R Ể 2 M Ư Ờ I C Ô Đ Ó 3 C H Ú R Ể T Ớ I 4 N H Ữ N G C Ô K H Ô N 5 6 7 8 5. Vì chú rể đến chậm, nên các cô … … , rồi ngủ cả. (Mt 25,5 )

Slide 12:

1 Đ Ó N C H Ú R Ể 2 M Ư Ờ I C Ô Đ Ó 3 C H Ú R Ể T Ớ I 4 N H Ữ N G C Ô K H Ô N 5 T H I Ế P Đ I 6 7 8 6. Bấy giờ tất cả … … … … đều thức dậy, và sửa soạn đèn. (Mt 25,7 )

Slide 13:

1 Đ Ó N C H Ú R Ể 2 M Ư Ờ I C Ô Đ Ó 3 C H Ú R Ể T Ớ I 4 N H Ữ N G C Ô K H Ô N 5 T H I Ế P Đ I 6 C Á C T R I N H N Ữ Ấ Y 7 8 7. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, … … (Mt 25,13 )

Slide 14:

1 Đ Ó N C H Ú R Ể 2 M Ư Ờ I C Ô Đ Ó 3 C H Ú R Ể T Ớ I 4 N H Ữ N G C Ô K H Ô N 5 T H I Ế P Đ I 6 C Á C T R I N H N Ữ Ấ Y 7 G I Ờ N À O 8 8 . Nhưng Người đáp: “ Tôi bảo thật các cô, tôi … … các cô là ai cả! ” (Mt 25,12 )

Slide 15:

1 Đ Ó N C H Ú R Ể 2 M Ư Ờ I C Ô Đ Ó 3 C H Ú R Ể T Ớ I 4 N H Ữ N G C Ô K H Ô N 5 T H I Ế P Đ I 6 C Á C T R I N H N Ữ Ấ Y 7 G I Ờ N À O 8 K H Ô N G B I Ế T 9 . Chủ đề ô chữ hàng dọc là gì ?

Slide 16:

NƯỚC TRỜI

Slide 17:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 18:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 19:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành ba phần : 1 ) Giới thiệu nhân vật (25,1-4) ; 2) N út thắt (25, 5 -9 ): giấc ngủ , lời loan báo và sự xung đột; 3 ) Điểm mở nút ( 25,10 -13 ): hậu quả tốt của người canh thức và luôn sẵn sàng .

Slide 20:

H: Nước Trời được hiểu giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn đi đón chú rể , có phải không ?

Slide 21:

T: Câu 1: “ Bấy giờ , Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể ” . Nghĩa là lúc Chúa Giêsu Kitô đến trong vinh quang thì Nước Trời tỏ hiện , số phận của con người giống như chuyện mười trinh nữ .

Slide 22:

H: Mười cô trinh nữ là cách nói ẩn dụ để ám chỉ những ai ?

Slide 23:

T: Mười cô trinh nữ để chỉ về Hội Thánh hay tất cả các tín hữu : giáo dân , tu sĩ , giáo sĩ .

Slide 24:

H: Sự trinh tiết của các trinh nữ biểu trưng cho điều gì ?

Slide 25:

T: Sự trinh tiết của các trinh nữ biểu trưng cho sự thanh khiết của tâm hồn .

Slide 26:

H: Hình ảnh chú rể biểu trưng cho ai ?

Slide 27:

T: Hình ảnh chú rể biểu trưng cho Chúa Giêsu trong ngày quang lâm .

Slide 28:

H: Đèn biểu trưng cho cái gì ?

Slide 29:

T: Đèn không có ý nghĩa biểu trưng cho điều gì cả . Nhưng ánh sáng có thể biểu trưng cho tâm hồn của con người .

Slide 30:

H: Dầu biểu trưng cho cái gì ?

Slide 31:

T: Dầu không có ý nghĩa biểu trưng cho điều gì cả . Nhưng mối tương quan tạo ra ánh sáng cho tâm hồn của con người được hiểu là Chúa Thánh Thần .

Slide 32:

H: Hình ảnh “ mang đèn mà không mang dầu ” nói lên điều gì ?

Slide 33:

T : Nói lên tâm hồn trống rỗng vì đức tin bị tàn lụi , hoặc bị sa ngã vì tội lỗi , không sẵn sàng gặp Chúa Giêsu Kitô trong lúc bị phán xét .

Slide 34:

H: Tại sao các cô khôn không thể chia sẻ dầu cho các cô dại ?

Slide 35:

T: Vì dầu trong bình ý nói lên mối tương quan giữa Chúa Thánh Thần với mỗi tín hữu .

Slide 36:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc, vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 32 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help