CN 24 TN Nam A

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 24 TN năm A (Mt 18,21-35) Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy ( Mt 18,22).

Slide 2:

21 Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Chúa Giêsu mà hỏi rằng: “ Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? ” 22 Chúa Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”

Slide 3:

23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ.

Slide 4:

26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: “ Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết . ” 27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm

Slide 5:

quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao! ” 29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh." 30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn

Slide 6:

lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? ”

Slide 7:

34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”

Slide 8:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 9:

1 2 3 4 5 6 1. Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Chúa Giêsu mà hỏi rằng: “ Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con … … đến mấy lần? Có phải bảy lần không? ” (Mt 18,21).

Slide 10:

1 P H Ả I T H A 2 3 4 5 6 2. Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình … … sổ sách (Mt 18,23).

Slide 11:

1 P H Ả I T H A 2 T H A N H T O Á N 3 4 5 6 3. Y không có gì để trả, nên tôn chủ … … bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ (Mt 18,25).

Slide 12:

1 P H Ả I T H A 2 T H A N H T O Á N 3 R A L Ệ N H 4 5 6 4. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: “ Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi … … … … ”(Mt 18,26).

Slide 13:

1 P H Ả I T H A 2 T H A N H T O Á N 3 R A L Ệ N H 4 S Ẽ L O T R Ả H Ế T 5 6 5. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: “ Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải … … đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? ” (Mt 18,32-33).

Slide 14:

1 P H Ả I T H A 2 T H A N H T O Á N 3 R A L Ệ N H 4 S Ẽ L O T R Ả H Ế T 5 T H Ư Ơ N G X Ó T 6 6. Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng … … cho anh em mình” (Mt 18,35).

Slide 15:

1 P H Ả I T H A 2 T H A N H T O Á N 3 R A L Ệ N H 4 S Ẽ L O T R Ả H Ế T 5 T H Ư Ơ N G X Ó T T H A T H Ứ 6 7. Chủ đề ở hàng dọc trên ô chữ là gì?

Slide 16:

THA THỨ

Slide 17:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 18:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 19:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành ba phần: 1 / Tha thứ không giới hạn (Mt 18,21-22); 2 / Dụ ngôn tha thứ: tha thứ bắt nguồn từ lòng biết ơn Thiên Chúa ( Mt 18,23-34 ) ; 3/ Kết luận của Chúa Giêsu (Mt 18,35).

Slide 20:

H: Tại sao ông Phêrô lại hỏi “Có phải bảy lần không”?

Slide 21:

T: Theo truyền thống của người Do Thái, bốn là con số nhiều: “ Ông Dakêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “ Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn ” (Lc 19,8) .

Slide 22:

Ông Phêrô đã dựa vào Cựu Ước để tăng lên bảy lần : “Cain sẽ được báo thù gấp bảy” (St 4,24a). Chúa Giêsu đã dùng tiếp phần sau để trả lời “gấp bảy mươi lần bảy”: “ nhưng Laméc thì gấp bảy mươi bảy! ” (St 4,24b).

Slide 23:

H: Giá trị mười ngàn yến vàng so sánh với một trăm quan tiền ra sao?

Slide 24:

T: Vào thời đó, tiền công một ngày là một quan (Mt 20,2). 1 yến vàng = 10.000 quan. 10.000 yến vàng = 100.000.000 quan. Số lần hơn: 100.000.000 quan / 100 quan = 1.000.000 lần. Mười ngàn yến vàng có ý nói số tiền rất lớn vào thời bấy giờ.

Slide 25:

H: Câu 35 là phần kết luận, qua đó Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh điều gì?

Slide 26:

T: Chúa Giêsu muốn nói rằng chúng ta phải tha thứ vô hạn. Bởi vì nếu ngược lại thì chúng ta giống như đầy tớ tồi tệ, vô ơn và lợi dụng lòng thương xót của Thiên Chúa.

Slide 27:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc, vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 24 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help