CN PS5 Nam A

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 5 PHỤC SINH năm A (Ga 14,1-12) “ Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy ” (Ga 14,6).

Slide 2:

1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy . 2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. 4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.”

Slide 3:

5 Ông Tô-ma nói với Chúa Giêsu: “ Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? ” 6 Chúa Giêsu đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. 7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy . Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.”

Slide 4:

8 Ông Phi-líp-phê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện." 9 Chúa Giêsu trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: "Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha"? 10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao?

Slide 5:

Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. 11 Anh em hãy tin Thầy : Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. 12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm.

Slide 6:

Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.

Slide 7:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 8:

1 2 3 4 5 6 1. Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và … … … (Ga 14,1).

Slide 9:

1 T I N V À O T H Ầ Y 2 3 4 5 6 2. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, … … … với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em (Ga 14,2).

Slide 10:

1 T I N V À O T H Ầ Y 2 T H Ầ Y Đ Ã N Ó I 3 4 5 6 3. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết … … . Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người (Ga 14,7).

Slide 11:

1 T I N V À O T H Ầ Y 2 T H Ầ Y Đ Ã N Ó I 3 C H A T H Ầ Y 4 5 6 4. Chúa Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai … … là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: “ Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha ” ? (Ga 14,9).

Slide 12:

1 T I N V À O T H Ầ Y 2 T H Ầ Y Đ Ã N Ó I 3 C H A T H Ầ Y 4 T H Ấ Y T H Ầ Y 5 6 5. Anh em … … … : Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm ” (Ga 14,11).

Slide 13:

1 T I N V À O T H Ầ Y 2 T H Ầ Y Đ Ã N Ó I 3 C H A T H Ầ Y 4 T H Ấ Y T H Ầ Y 5 H Ã Y T I N T H Ầ Y 6 6. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy … … Chúa Cha (Ga 14,12).

Slide 14:

1 T I N V À O T H Ầ Y 2 T H Ầ Y Đ Ã N Ó I 3 C H A T H Ầ Y 4 T H Ấ Y T H Ầ Y 5 H Ã Y T I N T H Ầ Y 6 Đ Ế N C Ù N G 7. Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide 15:

HÃY TIN

Slide 16:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 17:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 18:

T: Bài Tin Mừng này có thể chia ra thành ba phần: 1) Chúa Giêsu trấn an các môn đệ (1 4 ,1); 2) Chúa Giêsu mặc khải về Nhà Cha và mình chính là con đường để đưa những ai tin về Nhà Cha (1 4 , 2- 6); 3) Chúa Giêsu mặc khải về mối tương quan mật thiết giữa Chúa Cha và Chúa Con (10,7-12).

Slide 19:

H: Tại sao trong câu 1 Chúa Giêsu lại trấn an các môn đệ?

Slide 20:

T: Vì bài Tin Mừng này thuộc về diễn từ thứ nhất (Ga 13,31-14,31), lúc Chúa Giêsu chuẩn bị bước vào Cuộc Khổ Nạn. Diễn từ thứ hai ở Ga 15,1-16,33, diễn từ thứ ba ở Ga 17,1-26.

Slide 21:

H: Trong bài Tin Mừng này, con đường dẫn đến Nhà Cha được Chúa Giêsu đề cập đến từ câu thứ mấy?

Slide 22:

T: Chúa Giêsu bắt đầu đề cập đến con đường từ câu 4 nhưng trong câu 5, ông Tôma vẫn chưa hiểu nên Chúa đã tái khẳng định ở câu 6.

Slide 23:

H: “Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” trong câu 6 có nghĩa là gì?

Slide 24:

T: Trong câu 6: - Thầy là con đường: đây là con đường về Nhà Cha, nơi “ có nhiều chỗ ở ”. - Thầy là sự thật: đây là lời mặc khải cho biết, “Chính nhờ Chúa Giêsu, với Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu” và ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần mà con người mới thật sự kết hợp được với Chúa Cha.

Slide 25:

- Thầy là sự sống: đây là lời mặc khải cho biết sự hiệp thông của Chúa Giêsu và Chúa Cha có từ đời đời. Những người tin vào Chúa Con, hiệp thông với Chúa Con thì sẽ được tham dự vào sự sống vĩnh cửu đích thực, đó là được hiệp thông với Chúa Cha.

Slide 26:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN 5 Phục sinh năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help