CN PS4 - Lễ Chúa Chiên Lành Nam A

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 4 PHỤC SINH – CHÚA CHIÊN LÀNH năm A (Ga 10,1-10) “ Tôi là cửa . Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ ” (Ga 10,9).

Slide 2:

1 "Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm , kẻ cướp. 2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử . 3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. 4 Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh.

Slide 3:

5 Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ." 6 Chúa Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ. 7 Vậy, Chúa Giêsu lại nói: "Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào. 8 Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ.

Slide 4:

9 Tôi là cửa . Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. 10 Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.

Slide 5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 6:

1 2 3 4 5 1. Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là … … , kẻ cướp (Ga 10,1).

Slide 7:

1 K Ẻ T R Ộ M 2 3 4 5 2. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy … … … (Ga 10,2).

Slide 8:

1 K Ẻ T R Ộ M 2 L À M Ụ C T Ử 3 4 5 3. Vậy, Chúa Giêsu lại nói: "Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa … … ra vào (Ga 10,7).

Slide 9:

1 K Ẻ T R Ộ M 2 L À M Ụ C T Ử 3 C H O C H I Ê N 4 5 4. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, … … để cho chiên được sống và sống dồi dào (Ga 10,10).

Slide 10:

1 K Ẻ T R Ộ M 2 L À M Ụ C T Ử 3 C H O C H I Ê N 4 T Ô I Đ Ế N 5 5. … … … Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ (Ga 10,9).

Slide 11:

1 K Ẻ T R Ộ M 2 L À M Ụ C T Ử 3 C H O C H I Ê N 4 T Ô I Đ Ế N 5 T Ô I L À C Ử A 6. Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide 12:

MỤC TỬ

Slide 13:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 14:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 15:

T: Bài Tin Mừng này có thể chia ra thành ba phần: 1) Dụ ngôn mục tử (10,1-5); 2) N gười Do Thái không hiểu (10,6); 3) Chúa Giêsu khẳng định chính Chúa là cửa ràn chiên (10,7-10).

Slide 16:

H: Từ ràn có nghĩa là gì?

Slide 17:

T: Ràn ( 欄 ) là chuồng hay tổ lộ thiên. Ràn chiên là chuồng chiên lộ thiên. Thí dụ “Chim ra ràn” nghĩa là chim non biết bay, có thể rời tổ lộ thiên.

Slide 18:

H: Từ “m ục tử” trong câu 1 đến câu 5 được Chúa Giêsu dùng để chỉ về ai?

Slide 19:

T: Người Do Thái thời ấy chăn chiên kiểu du mục. Người chăn và con chiên có mối tương quan mật thiết, mặt đối mặt từng ngày. Thánh Vịnh 23 dùng phép ẩn dụ với Thiên Chúa là Mục Tử Nhân Lành, Dân Israel là đàn chiên. Vì vậy, những người có trách nhiệm với dân như nhà vua, tư tế… cũng được gọi là mục tử. Trong Ga 10,16-18, Chúa Giêsu tự giới thiệu mình là Mục Tử Nhân Lành.

Slide 20:

H: Tại sao “mục tử” phải nhờ “người giữ cửa” mở cửa cho mình vào ràn chiên?

Slide 21:

T: Thời Chúa Giêsu, mỗi gia tộc thường giữ các đàn chiên của những gia đình trong cùng một ràn chiên. Người giữ cửa ràn biết rõ các chủ chiên trong mỗi gia đình nên mở cửa ràn cho họ đem chiên ra vào, còn kẻ trộm thì “trèo qua lối khác mà vào”.

Slide 22:

H: Cụm từ “gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra” trong câu 3 có nghĩa là gì?

Slide 23:

T: Các mục tử thời Chúa Giêsu có thói quen đặt tên cho những con chiên mà họ yêu quý. Khi có nhiều đàn chiên trong ràn, mục tử gọi tên các con chiên của mình để đưa chúng về đàn.

Slide 24:

H: Cụm từ “Tôi là cửa” trong câu 7 và câu 9 có nghĩa là gì?

Slide 25:

T: Chúa Giêsu xác định mình là cửa ràn chiên, bởi vì qua cái cửa người ta biết ai là kẻ trộm, kẻ cướp, và ai là mục tử (c. 2).

Slide 26:

H: Chúa Giêsu muốn nói điều gì với người Do Thái qua dụ ngôn mà họ không hiểu?

Slide 27:

T: Chúa Giêsu muốn nói với người Pharisêu và các kinh sư rằng: họ là kẻ trộm, kẻ cướp, người lạ, không phải là mục tử biết rõ đàn chiên. Trước thái độ “không muốn hiểu” của họ khiến Chúa Giêsu phải nói rõ hơn việc kẻ trộm giết hại và phá hủy đàn chiên (c 7 – c10). Trong Mt 23, Chúa Giêsu đã khiển trách người Pharisêu và các kinh sư rất mạnh mẽ .

Slide 28:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN 4 Phục sinh – Lễ Chúa Chiên Lành năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help