CN Lễ PS4 Nam C - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 4 PHỤC SINH năm C (Ga 10,27-30) Ô ng Phê-rô cũng đứng lên chạy ra mộ. Nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có những khăn liệm thôi. Ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra (Lc 24,12).

Slide 2:

27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.

Slide 3:

29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. 30 Tôi và Chúa Cha là một ."

Slide 4:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 5:

1 2 3 4 5 6 7 8 1 . Họ còn đang … … , thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ (Lc 24,4).

Slide 6:

1 P H Â N V Â N 2 3 4 5 6 7 8 2 . Đang lúc các bà … … , cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: "Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? (Lc 24,5)

Slide 7:

1 P H Â N V Â N 2 S Ợ H Ã I 3 4 5 6 7 8 3 . Họ còn đang phân vân, thì bỗng có hai người đàn ông … … … … , đứng bên họ (Lc 24,4).

Slide 8:

1 P H Â N V Â N 2 S Ợ H Ã I 3 Y P H Ụ C S Á N G C H Ó I 4 5 6 7 8 4 . Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Ga-li-lê, là … … phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại. ” (Lc 24,6b-7).

Slide 9:

1 P H Â N V Â N 2 S Ợ H Ã I 3 Y P H Ụ C S Á N G C H Ó I 4 C O N N G Ư Ờ I 5 6 7 8 5 . Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Chúa … đã nói ( Lc 24,8).

Slide 10:

1 P H Â N V Â N 2 S Ợ H Ã I 3 Y P H Ụ C S Á N G C H Ó I 4 C O N N G Ư Ờ I 5 G I Ê S U 6 7 8 6 . Khi từ mộ trở về, các bà kể cho Nhóm … … và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy ( Lc 24,9).

Slide 11:

1 P H Â N V Â N 2 S Ợ H Ã I 3 Y P H Ụ C S Á N G C H Ó I 4 C O N N G Ư Ờ I 5 G I Ê S U 6 M Ư Ờ I M Ộ T 7 8 7 . Nhưng các ông cho là chuyện vớ vẩn, nên … … ( Lc 24,11).

Slide 12:

1 P H Â N V Â N 2 S Ợ H Ã I 3 Y P H Ụ C S Á N G C H Ó I 4 C O N N G Ư Ờ I 5 G I Ê S U 6 M Ư Ờ I M Ộ T 7 C H Ẳ N G T I N 8 8 . Dầu vậy, ông Phê-rô cũng đứng lên chạy ra mộ. Nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có những … … thôi ( Lc 24,12).

Slide 13:

1 P H Â N V Â N 2 S Ợ H Ã I 3 Y P H Ụ C S Á N G C H Ó I 4 C O N N G Ư Ờ I 5 G I Ê S U 6 M Ư Ờ I M Ộ T 7 C H Ẳ N G T I N 8 K H Ă N L I Ệ M 9 . Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide 14:

PHỤC SINH

Slide 15:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 16:

H: Bài Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh hôm nay có mấy phần?

Slide 17:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có bốn phần: 1) Các phụ nữ đi ra mộ (24,1-3); 2) Hai người đàn ông thông tin cho các bà (24,4-8); 3) Các phụ nữ báo tin cho Nhóm Mười Một (24,9-10a); 4) Nhóm Mười Một phản ứng trước các lời của các bà (24,10b-12).

Slide 18:

H: Phục Sinh là ngày lễ gì?

Slide 19:

T: Phục Sinh là ngày lễ mừng biến cố Đức Kitô Giêsu sống lại vào ngày thứ ba sau khi chết và được mai táng trong mồ (x. 1Cr 15,1-8). Đây là lễ quan trọng nhất và là trọng tâm của năm Phụng Vụ.

Slide 20:

H: Lễ Phục Sinh bắt đầu từ lúc nào và kết thúc vào lúc nào?

Slide 21:

T: Lễ Phục Sinh bắt đầu từ đêm thứ Bảy Tuần Thánh với nghi thức Canh Thức (Vọng) Phục Sinh và kết thúc và kinh chiều II ngày Chúa Nhật Phục Sinh.

Slide 22:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN Lễ PS Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help