CN Lễ PS3 Nam C - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 3 PHỤC SINH năm C (Ga 21,1-19) Ô ng Phê-rô cũng đứng lên chạy ra mộ. Nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có những khăn liệm thôi. Ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra (Lc 24,12).

Slide 2:

1 Sau đó, Chúa Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. 2 Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. 3 Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông : "Tôi đi đánh cá đây ." Các ông đáp : "Chúng tôi cùng đi với anh ." Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả .

Slide 3:

4 Khi trời đã sáng, Chúa Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Chúa Giêsu. 5 Người nói với các ông : "Này các chú, không có gì ăn ư ? " Các ông trả lời : "Thưa không ." 6 Người bảo các ông : "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá ." Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá.

Slide 4:

7 Người môn đệ được Chúa Giêsu thương mến nói với ông Phê-rô : "Chúa đó !" Vừa nghe nói "Chúa đó !", ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. 8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước .

Slide 5:

9 Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. 10 Chúa Giêsu bảo các ông : "Đem ít cá mới bắt được tới đây !" 11 Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách.

Slide 6:

9 Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. 10 Chúa Giêsu bảo các ông : "Đem ít cá mới bắt được tới đây !" 11 Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách.

Slide 7:

13 Chúa Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy. 14 Đó là lần thứ ba Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết . 15 Khi các môn đệ ăn xong, Chúa Giêsu hỏi ông Si-môn Phê-rô : "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không ? " Ông đáp : "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy ." Chúa Giêsu nói với ông : "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy ."

Slide 8:

16 Người lại hỏi: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không ?" Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy ." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của Thầy ." 17 Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không ?" Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến Thầy không? " Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy ." Chúa Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy.

Slide 9:

18 Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn ." 19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông : "Hãy theo Thầy .”

Slide 10:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 11:

1 2 3 4 5 6 7 8 1 . Họ còn đang … … , thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ (Lc 24,4).

Slide 12:

1 P H Â N V Â N 2 3 4 5 6 7 8 2 . Đang lúc các bà … … , cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói : "Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? (Lc 24,5)

Slide 13:

1 P H Â N V Â N 2 S Ợ H Ã I 3 4 5 6 7 8 3 . Họ còn đang phân vân, thì bỗng có hai người đàn ông … … … … , đứng bên họ (Lc 24,4).

Slide 14:

1 P H Â N V Â N 2 S Ợ H Ã I 3 Y P H Ụ C S Á N G C H Ó I 4 5 6 7 8 4 . Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Ga-li-lê, là … … phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại . ” ( Lc 24,6b-7).

Slide 15:

1 P H Â N V Â N 2 S Ợ H Ã I 3 Y P H Ụ C S Á N G C H Ó I 4 C O N N G Ư Ờ I 5 6 7 8 5 . Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Chúa … đã nói ( Lc 24,8).

Slide 16:

1 P H Â N V Â N 2 S Ợ H Ã I 3 Y P H Ụ C S Á N G C H Ó I 4 C O N N G Ư Ờ I 5 G I Ê S U 6 7 8 6 . Khi từ mộ trở về, các bà kể cho Nhóm … … và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy ( Lc 24,9).

Slide 17:

1 P H Â N V Â N 2 S Ợ H Ã I 3 Y P H Ụ C S Á N G C H Ó I 4 C O N N G Ư Ờ I 5 G I Ê S U 6 M Ư Ờ I M Ộ T 7 8 7 . Nhưng các ông cho là chuyện vớ vẩn, nên … … ( Lc 24,11).

Slide 18:

1 P H Â N V Â N 2 S Ợ H Ã I 3 Y P H Ụ C S Á N G C H Ó I 4 C O N N G Ư Ờ I 5 G I Ê S U 6 M Ư Ờ I M Ộ T 7 C H Ẳ N G T I N 8 8 . Dầu vậy, ông Phê-rô cũng đứng lên chạy ra mộ. Nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có những … … thôi ( Lc 24,12).

Slide 19:

1 P H Â N V Â N 2 S Ợ H Ã I 3 Y P H Ụ C S Á N G C H Ó I 4 C O N N G Ư Ờ I 5 G I Ê S U 6 M Ư Ờ I M Ộ T 7 C H Ẳ N G T I N 8 K H Ă N L I Ệ M 9 . Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide 20:

PHỤC SINH

Slide 21:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 22:

H: Bài Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh hôm nay có mấy phần?

Slide 23:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có bốn phần: 1) Các phụ nữ đi ra mộ (24,1-3); 2) Hai người đàn ông thông tin cho các bà (24,4-8); 3) Các phụ nữ báo tin cho Nhóm Mười Một (24,9-10a); 4) Nhóm Mười Một phản ứng trước các lời của các bà (24,10b-12).

Slide 24:

H: Phục Sinh là ngày lễ gì?

Slide 25:

T: Phục Sinh là ngày lễ mừng biến cố Đức Kitô Giêsu sống lại vào ngày thứ ba sau khi chết và được mai táng trong mồ (x. 1Cr 15,1-8). Đây là lễ quan trọng nhất và là trọng tâm của năm Phụng Vụ.

Slide 26:

H: Lễ Phục Sinh bắt đầu từ lúc nào và kết thúc vào lúc nào?

Slide 27:

T: Lễ Phục Sinh bắt đầu từ đêm thứ Bảy Tuần Thánh với nghi thức Canh Thức (Vọng) Phục Sinh và kết thúc và kinh chiều II ngày Chúa Nhật Phục Sinh.

Slide 28:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN Lễ PS Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help