CN Lễ Lá Nam C - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN LỄ LÁ năm C (Lc 22,14 – 23,56) "Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ.” (Lc 24,40)

Slide 2:

14 Khi giờ đã đến, Chúa Giê-su vào bàn, và các Tông Đồ cùng vào với Người. 15 Người nói với các ông: "Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. 16 Bởi vì, Thầy nói cho anh em hay, Thầy sẽ không bao giờ ăn lễ Vượt Qua này nữa, cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong Nước Thiên Chúa.”

Slide 3:

17 Rồi Người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói: “ Anh em hãy cầm lấy mà chia nhau. 18 Bởi vì, Thầy bảo cho anh em biết, từ nay, Thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến khi Triều Đại Thiên Chúa đến.” 19 Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy."

Slide 4:

20 Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: "Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em. 21 "Nhưng này bàn tay kẻ nộp Thầy đang cùng đặt trên bàn với Thầy. 22 Đã hẳn Con Người ra đi như đã ấn định, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người ." 23 Các Tông Đồ bắt đầu bàn tán với nhau xem ai trong Nhóm lại là kẻ toan làm chuyện ấy.

Slide 5:

24 Các ông còn cãi nhau sôi nổi xem ai trong Nhóm được coi là người lớn nhất. 25 Chúa Giê-su bảo các ông: "Vua các dân thì dùng uy mà thống trị dân , và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân. 26 Nhưng anh em thì không phải như thế, trái lại, ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ.

Slide 6:

27 Bởi lẽ, giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ? Thế mà, Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ. 28 "Còn anh em, anh em vẫn một lòng gắn bó với Thầy, giữa những lúc Thầy gặp thử thách gian nan. 29 Vì thế, Thầy sẽ trao Vương Quốc cho anh em, như Cha Thầy đã trao cho Thầy,

Slide 7:

30 để anh em được đồng bàn ăn uống với Thầy trong Vương Quốc của Thầy, và ngự toà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en. ” 31 Rồi Chúa nói: "Si-môn, Si-môn ơi, kìa Xa-tan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. 32 Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh. ”

Slide 8:

33 Ông Phê-rô thưa với Người: "Lạy Chúa, dầu có phải vào tù hay phải chết với Chúa đi nữa, con cũng sẵn sàng." 34 Chúa Giê-su lại nói: "Này anh Phê-rô, Thầy bảo cho anh biết, hôm nay gà chưa kịp gáy, thì đã ba lần anh chối là không biết Thầy. ” 35 Rồi Người nói với các ông: "Khi Thầy sai anh em ra đi, không túi tiền, không bao bị, không giày dép, anh em có thiếu thốn gì không?" Các ông đáp: "Thưa không."

Slide 9:

36 Người bảo các ông: "Nhưng bây giờ, ai có túi tiền thì hãy mang theo, ai có bao bị cũng vậy; còn ai chưa có gươm thì bán áo đi mà mua. 37 Vì Thầy bảo cho anh em hay: cần phải ứng nghiệm nơi bản thân Thầy lời Kinh Thánh đã chép: Người bị liệt vào hàng phạm pháp. Thật vậy, những gì đã chép về Thầy sắp được hoàn tất." 38 Các ông nói: "Lạy Chúa, đã có hai thanh gươm đây." Người bảo họ: “ Đủ rồi! ”

Slide 10:

39 Rồi Người đi ra núi Ô-liu như đã quen. Các môn đệ cũng theo Người. 40 Đến nơi, Người bảo các ông: "Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ.” 41 Rồi Người đi xa các ông một quãng, chừng bằng ném một hòn đá, và quỳ gối cầu nguyện rằng: 42 "Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha." 43 Bấy giờ có thiên sứ tự trời hiện đến tăng sức cho Người.

Slide 11:

44 Người lâm cơn xao xuyến bồi hồi, nên càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất. 45 Cầu nguyện xong, Người đứng lên, đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ vì buồn phiền, 46 Người liền nói với các ông: "Sao anh em lại ngủ? Dậy mà cầu nguyện , kẻo sa chước cám dỗ.” 47 Người còn đang nói, thì một đám đông xuất hiện, và kẻ dẫn đầu tên là Giu-đa, một người trong Nhóm Mười Hai. Hắn lại gần Chúa Giê-su để hôn Người.

Slide 12:

48 Chúa Giê-su bảo hắn: "Giu-đa ơi, anh dùng cái hôn mà nộp Con Người sao? " 49 Thấy việc sắp xảy ra, những kẻ đứng chung quanh Người liền hỏi: "Lạy Chúa, chúng con tuốt gươm chém được không? " 50 Thế rồi một người trong nhóm chém tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tai bên phải. 51 Nhưng Chúa Giê-su lên tiếng: "Thôi, ngừng lại." Và Người sờ vào tai tên đầy tớ mà chữa lành.

Slide 13:

52 Sau đó Chúa Giê-su nói với các thượng tế, lãnh binh Đền Thờ và kỳ mục đến bắt Người: "Tôi là một tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo gậy gộc đến? 53 Ngày ngày, tôi ở giữa các ông trong Đền Thờ, mà các ông không tra tay bắt. Nhưng đây là giờ của các ông, là thời của quyền lực tối tăm."

Slide 14:

54 Họ bắt Chúa Giê-su, điệu Người đến nhà vị thượng tế. Còn ông Phê-rô thì theo xa xa. 55 Họ đốt lửa giữa sân và đang ngồi quây quần với nhau, thì ông Phê-rô đến ngồi giữa họ. 56 Thấy ông ngồi bên ánh lửa, một người tớ gái nhìn ông chòng chọc và nói: "Cả bác này cũng đã ở với ông ấy đấy!“ 57 Ông liền chối: "Tôi có biết ông ấy đâu, chị!"

Slide 15:

58 Một lát sau, có người khác thấy ông, liền nói: “ Cả bác nữa, bác cũng thuộc bọn chúng! ” Nhưng ông Phê-rô đáp lại: “ Này anh, không phải đâu! ” 59 Chừng một giờ sau, có người khác lại quả quyết: “ Đúng là bác này cũng đã ở với ông ấy, vì bác ta cũng là người Ga-li-lê. ” 60 Nhưng ông Phê-rô trả lời: “ Này anh, tôi không biết anh nói gì! ” Ngay lúc ông còn đang nói, thì gà gáy.

Slide 16:

61 Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông: "Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần." 62 Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết. 63 Những kẻ canh giữ Chúa Giê-su nhạo báng đánh đập Người. 64 Chúng bịt mắt Người lại, rồi hỏi rằng: "Nói tiên tri xem: ai đánh ông đó? " 65 Chúng còn thốt ra nhiều lời khác xúc phạm đến Người.

Slide 17:

66 Khi trời sáng, đoàn kỳ mục trong dân, các thượng tế và kinh sư nhóm họp. Họ điệu Người ra trước Thượng Hội Đồng 67 và hỏi: "Ông có phải là Đấng Mê-si-a thì nói cho chúng tôi biết! " Người đáp: "Tôi có nói với các ông, các ông cũng chẳng tin; 68 tôi có hỏi, các ông cũng chẳng trả lời. 69 Nhưng từ nay, Con Người sẽ ngự bên hữu Thiên Chúa toàn năng.”

Slide 18:

70 Mọi người liền nói: “ Vậy ông là Con Thiên Chúa sao? ” Người đáp: "Đúng như các ông nói, chính tôi đây." 71 Họ liền nói: “ Chúng ta cần gì lời chứng nữa? Chính chúng ta vừa nghe miệng hắn nói! ” 1 Toàn thể cử toạ đứng lên, điệu Chúa Giê-su đến ông Phi-la-tô; 2 Họ bắt đầu tố cáo Người rằng: "Chúng tôi đã phát giác ra tên này sách động dân tộc chúng tôi, và ngăn cản dân chúng nộp thuế cho hoàng đế Xê-da, lại còn xưng mình là Mê-si-a, là Vua nữa."

Slide 19:

3 Ông Phi-la-tô hỏi Người: "Ông là Vua dân Do-thái sao? " Người trả lời: "Chính ngài nói đó." 4 Ông Phi-la-tô nói với các thượng tế và đám đông: "Ta xét thấy người này không có tội gì." 5 Nhưng họ cứ khăng khăng nói: "Hắn đã xúi dân nổi loạn, đi giảng dạy khắp vùng Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê cho đến đây." 6 Nghe nói thế, ông Phi-la-tô liền hỏi xem đương sự có phải là người Ga-li-lê không. 7 Và khi biết Người thuộc thẩm quyền vua Hê-rô-đê, ông liền cho áp giải Người đến với nhà vua lúc ấy cũng đang có mặt tại Giê-ru-sa-lem.

Slide 20:

8 Vua Hê-rô-đê thấy Chúa Giê-su thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu vua muốn được gặp Người bởi đã từng nghe nói về Người. Vả lại, vua cũng mong được xem Người làm một hai phép lạ. 9 Nhà vua hỏi Người nhiều điều, nhưng Người không trả lời gì cả. 10 Các thượng tế và kinh sư đứng đó, tố cáo Người dữ dội. 11 Vua Hê-rô-đê cũng như thị vệ đều khinh dể Người ra mặt nên khoác cho Người một chiếc áo rực rỡ mà chế giễu, rồi cho giải Người lại cho ông Phi-la-tô.

Slide 21:

12 Ngày hôm ấy, vua Hê-rô-đê và tổng trấn Phi-la-tô bắt đầu thân thiện với nhau, chứ trước kia hai bên vẫn hiềm thù. 13 Bấy giờ ông Phi-la-tô triệu tập các thượng tế, thủ lãnh và dân chúng lại 14 mà nói: "Các ngươi nộp người này cho ta, vì cho là tay kích động dân, nhưng ta đã hỏi cung ngay trước mặt các ngươi, mà không thấy người này có tội gì, như các ngươi tố cáo.

Slide 22:

15 Cả vua Hê-rô-đê cũng vậy, bởi lẽ nhà vua đã cho giải ông ấy lại cho chúng ta. Và các ngươi thấy đó, ông ấy chẳng can tội gì đáng chết cả. 16 Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra." 17 Vào mỗi dịp lễ lớn, ông Phi-la-tô phải phóng thích cho họ một người tù. 18 Nhưng tất cả mọi người đều la ó: "Giết nó đi, thả Ba-ra-ba cho chúng tôi! " 19 Tên này đã bị tống ngục vì một vụ bạo động đã xảy ra trong thành, và vì tội giết người.

Slide 23:

20 Ông Phi-la-tô muốn thả Chúa Giê-su, nên lại lên tiếng một lần nữa. 21 Nhưng họ cứ một mực la lớn: "Đóng đinh! Đóng đinh nó vào thập giá! " 22 Lần thứ ba, ông Phi-la-tô nói với họ: "Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác? Ta xét thấy ông ấy không có tội gì đáng chết. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra." 23 Nhưng họ cứ la to hơn, nhất định đòi phải đóng đinh Người. Và tiếng la càng thêm dữ dội.

Slide 24:

24 Ông Phi-la-tô quyết định chấp thuận điều họ yêu cầu. 25 Ông phóng thích người tù họ xin tha, tức là tên bị tống ngục vì tội bạo động và giết người. Còn Chúa Giê-su thì ông trao nộp theo ý họ muốn. 26 Khi điệu Chúa Giê-su đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Chúa Giê-su. 27 Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người.

Slide 25:

28 Chúa Giê-su quay lại phía các bà mà nói: "Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. 29 Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói: "Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho bú mớm! " 30 Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non: Đổ xuống chúng tôi đi! , và với gò nổng: Phủ lấp chúng tôi đi! 31 Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao? " 32 Có hai tên gian phi cũng bị điệu đi hành quyết cùng với Người.

Slide 26:

33 Khi đến nơi gọi là "Đồi Sọ", họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. 34 Bấy giờ Chúa Giê-su cầu nguyện rằng: “ Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. ” Rồi họ lấy áo của Người chia ra mà bắt thăm. 35 Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: “ Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn! ” 36 Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống .

Slide 27:

37 và nói: “ Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi! ” 38 Phía trên đầu Người, có bản án viết: “ Đây là vua người Do-thái. ” 39 Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: “ Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với! ” 40 Nhưng tên kia mắng nó: “ Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! 41 Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái! ”

Slide 28:

42 Rồi anh ta thưa với Chúa Giê-su: “ Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi! ” 43 Và Người nói với anh ta: “ Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng. ” 44 Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. 45 Mặt trời ngưng chiếu sáng. Bức màn trướng trong Đền Thờ bị xé ngay chính giữa. 46 Chúa Giê-su kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, Người tắt thở.

Slide 29:

47 Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa rằng: "Người này đích thực là người công chính! " 48 Toàn thể dân chúng đã kéo đến xem cảnh tượng ấy, khi thấy sự việc đã xảy ra, đều đấm ngực trở về. 49 Đứng đàng xa, có tất cả những người quen biết Chúa Giê-su cũng như những phụ nữ đã theo Người từ Ga-li-lê; các bà đã chứng kiến những việc ấy.

Slide 30:

50 Khi ấy có một người tên là Giô-xếp, thành viên của Thượng Hội Đồng, một người lương thiện, công chính. 51 Ông đã không tán thành quyết định và hành động của Thượng Hội Đồng. Ông là người thành A-ri-ma-thê, một thành của người Do-thái, và cũng là người vẫn mong chờ Nước Thiên Chúa. 52 Ông đến gặp tổng trấn Phi-la-tô để xin thi hài Chúa Giê-su. 53 Ông hạ xác Người xuống, lấy tấm vải gai mà liệm, rồi đặt Người vào ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ.

Slide 31:

54 Hôm ấy là áp lễ, và ngày sa-bát bắt đầu ló rạng. 55 Cùng đi với ông Giô-xếp, có những người phụ nữ đã theo Chúa Giê-su từ Ga-li-lê. Các bà để ý nhìn ngôi mộ và xem xác Người được đặt như thế nào. 56 Rồi các bà về nhà, chuẩn bị dầu và thuốc thơm. Nhưng ngày sa-bát, các bà nghỉ lễ như Luật truyền.

Slide 32:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 33:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 . Khi giờ đã đến, … … vào bàn, và các Tông Đồ cùng vào với Người (Lc 22,14).

Slide 34:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 . Người nói với các ông: "Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ … … này với anh em trước khi chịu khổ hình (Lc 22,15).

Slide 35:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 V Ư Ợ T Q U A 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 . "Nhưng này bàn tay … … … đang cùng đặt trên bàn với Thầy (Lc 22,21).

Slide 36:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 V Ư Ợ T Q U A 3 K Ẻ N Ộ P T H Ầ Y 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 . Đã hẳn Con Người ra đi như đã ấn định, nhưng khốn cho kẻ nào nộp … … (Lc 22,22).

Slide 37:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 V Ư Ợ T Q U A 3 K Ẻ N Ộ P T H Ầ Y 4 C O N N G Ư Ờ I 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5 . Chúa Giê-su bảo các ông: "Vua các dân thì dùng uy mà … … … , và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân (Lc 22,25).

Slide 38:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 V Ư Ợ T Q U A 3 K Ẻ N Ộ P T H Ầ Y 4 C O N N G Ư Ờ I 5 T H Ố N G T R Ị D Â N 6 7 8 9 10 11 12 13 6 . Vì thế, Thầy sẽ trao Vương Quốc cho anh em, như … … đã trao cho Thầy (Lc 22,26).

Slide 39:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 V Ư Ợ T Q U A 3 K Ẻ N Ộ P T H Ầ Y 4 C O N N G Ư Ờ I 5 T H Ố N G T R Ị D Â N 6 C H A T H Ầ Y 7 8 9 10 11 12 13 7 . Đ ể anh em được đồng bàn ăn uống với Thầy trong … … của Thầy, và ngự tòa xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en ” (Lc 22,30).

Slide 40:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 V Ư Ợ T Q U A 3 K Ẻ N Ộ P T H Ầ Y 4 C O N N G Ư Ờ I 5 T H Ố N G T R Ị D Â N 6 C H A T H Ầ Y 7 V Ư Ơ N G Q U Ố C 8 9 10 11 12 13 8 . Người bảo các ông: Nhưng bây giờ, ai có túi tiền thì hãy mang theo, ai có bao bị cũng vậy; còn ai chưa … … thì bán áo đi mà mua (Lc 22,36).

Slide 41:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 V Ư Ợ T Q U A 3 K Ẻ N Ộ P T H Ầ Y 4 C O N N G Ư Ờ I 5 T H Ố N G T R Ị D Â N 6 C H A T H Ầ Y 7 V Ư Ơ N G Q U Ố C 8 C Ó G Ư Ơ M 9 10 11 12 13 9 . Rồi Người đi ra … … như đã quen. Các môn đệ cũng theo Người (Lc 22,39).

Slide 42:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 V Ư Ợ T Q U A 3 K Ẻ N Ộ P T H Ầ Y 4 C O N N G Ư Ờ I 5 T H Ố N G T R Ị D Â N 6 C H A T H Ầ Y 7 V Ư Ơ N G Q U Ố C 8 C Ó G Ư Ơ M 9 N Ú I Ô L I U 10 11 12 13 10 . Người liền nói với các ông: "Sao anh em lại ngủ? Dậy mà … … , kẻo sa chước cám dỗ” (Lc 22,46).

Slide 43:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 V Ư Ợ T Q U A 3 K Ẻ N Ộ P T H Ầ Y 4 C O N N G Ư Ờ I 5 T H Ố N G T R Ị D Â N 6 C H A T H Ầ Y 7 V Ư Ơ N G Q U Ố C 8 C Ó G Ư Ơ M 9 N Ú I Ô L I U 10 C Ầ U N G U Y Ệ N 11 12 13 11 . Sau đó Chúa Giê-su nói với các thượng tế, lãnh binh Đền Thờ và … … đến bắt Người: "Tôi là một tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo gậy gộc đến? (Lc 22,52).

Slide 44:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 V Ư Ợ T Q U A 3 K Ẻ N Ộ P T H Ầ Y 4 C O N N G Ư Ờ I 5 T H Ố N G T R Ị D Â N 6 C H A T H Ầ Y 7 V Ư Ơ N G Q U Ố C 8 C Ó G Ư Ơ M 9 N Ú I Ô L I U 10 C Ầ U N G U Y Ệ N 11 K Ỳ M Ụ C 12 13 12 . Họ bắt Chúa Giê-su, điệu Người đến nhà vị thượng tế. Còn … … thì theo xa xa (Lc 22,54).

Slide 45:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 V Ư Ợ T Q U A 3 K Ẻ N Ộ P T H Ầ Y 4 C O N N G Ư Ờ I 5 T H Ố N G T R Ị D Â N 6 C H A T H Ầ Y 7 V Ư Ơ N G Q U Ố C 8 C Ó G Ư Ơ M 9 N Ú I Ô L I U 10 C Ầ U N G U Y Ệ N 11 K Ỳ M Ụ C 12 Ô N G P H Ê R Ô 13 13 . Khi đến nơi gọi là "Đồi Sọ", … … … Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái (Lc 23,33).

Slide 46:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 V Ư Ợ T Q U A 3 K Ẻ N Ộ P T H Ầ Y 4 C O N N G Ư Ờ I 5 T H Ố N G T R Ị D Â N 6 C H A T H Ầ Y 7 V Ư Ơ N G Q U Ố C 8 C Ó G Ư Ơ M 9 N Ú I Ô L I U 10 C Ầ U N G U Y Ệ N 11 K Ỳ M Ụ C 12 Ô N G P H Ê R Ô 13 H Ọ Đ Ó N G Đ I N H 14 . Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide 47:

CUỘC THƯƠNG KHÓ

Slide 48:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 49:

H: Lễ Vượt Qua là lễ gì?

Slide 50:

T: Lễ Vượt Qua là đại lễ hằng năm của người Do Thái, cử hành vào chiều ngày 14 tháng Nisan (theo lịch Do Thái) – tương đương với tháng 3 hoặc tháng 4 Dương lịch.

Slide 51:

H: Ông Phêrô đã chối Chúa Giêsu mấy lần?

Slide 52:

T: Ông Phêrô đã chối Chúa Giêsu ba lần.

Slide 53:

H: Lần thứ nhất, ông Phêrô đã chối điều gì?

Slide 54:

T: Lần thứ nhất, ông Phêrô đã chối rằng: không có quan hệ với Chúa Giêsu (Lc 22,57).

Slide 55:

H: Lần thứ hai, ông Phêrô đã chối điều gì?

Slide 56:

T: Lần thứ hai, ông Phêrô đã chối rằng: không có quan hệ với các tông đồ (Lc 22,58).

Slide 57:

H: Lần thứ ba, ông Phêrô đã chối điều gì?

Slide 58:

T: Lần thứ ba, ông Phêrô đã chối rằng mình không phải người Ga-li-lê – chối bỏ quê hương (Lc 22,60).

Slide 59:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN Lễ Lá Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help