MC3 Nam C - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN3 MÙA CHAY năm C (Lc 13,1-9) May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi .” ( Lc 13,9)

Slide 2:

1 Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Chúa Giêsu nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. 2 Chúa Giêsu đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao?

Slide 3:

3 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối , thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. 4 Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao?

Slide 4:

5 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối , thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy . ” 6 Rồi Chúa Giêsu kể dụ ngôn này: "Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy,

Slide 5:

7 nên bảo người làm vườn: "Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất? 8 Nhưng người làm vườn đáp:

Slide 6:

"Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. 9 May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi ."

Slide 7:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 8:

1 2 3 4 5 6 1 . Chúa Giêsu đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu … … đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao ? (Lc 13,2)

Slide 9:

1 S Ố P H Ậ N 2 3 4 5 6 2 . Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông … … … , thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy (Lc 13,3).

Slide 10:

1 S Ố P H Ậ N 2 K H Ô N G S Á M H Ố I 3 4 5 6 3 . Cũng như … … … kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao ? (Lc 13,4).

Slide 11:

1 S Ố P H Ậ N 2 K H Ô N G S Á M H Ố I 3 M Ư Ờ I T Á M N G Ư Ờ I 4 5 6 4 . Rồi Chúa Giêsu kể dụ ngôn này: "Người kia có một cây vả trồng trong … … mình (Lc 13,6).

Slide 12:

1 S Ố P H Ậ N 2 K H Ô N G S Á M H Ố I 3 M Ư Ờ I T Á M N G Ư Ờ I 4 V Ư Ờ N N H O 5 6 5 . Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu … … , thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy ” (Lc 13,5).

Slide 13:

1 S Ố P H Ậ N 2 K H Ô N G S Á M H Ố I 3 M Ư Ờ I T Á M N G Ư Ờ I 4 V Ư Ờ N N H O 5 S Á M H Ố I 6 6 . "Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. 9 May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ … … … ” (Lc 13,8b-9).

Slide 14:

1 S Ố P H Ậ N 2 K H Ô N G S Á M H Ố I 3 M Ư Ờ I T Á M N G Ư Ờ I 4 V Ư Ờ N N H O 5 S Á M H Ố I C H Ặ T N Ó Đ I 6 7 . Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide 15:

SÁM HỐI

Slide 16:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 17:

H: Với quan niệm của người Do Thái thời ấy: kẻ tội lỗi sẽ bị Thiên Chúa ra án phạt mà phải chết, nhưng Chúa Giêsu dạy về việc này ra sao?

Slide 18:

T: Chúa Giêsu bác bỏ quan niệm sai lầm đó. Ngài đã dạy rằng, kẻ không biết ăn năm sám hối mới phải bị Thiên Chúa ra án phạt mà phải chết.

Slide 19:

H: Qua dụ ngôn cây vả, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta điều gì?

Slide 20:

T: Qua dụ ngôn cây vả, Chúa Giêsu muốn cảnh báo trước một kỳ hạn cuối cùng và cho thấy sự kiên nhẫn và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Slide 21:

H: Trong Kinh Thánh, cây vả tượng trưng cho điều gì?

Slide 22:

T: Trong Kinh Thánh, cây vả biểu trưng cho sự an bình, thịnh vượng (x. Mk 4,4): “ Mỗi người sẽ ngồi dưới cây vả cây nho của mình, không còn ai quấy phá. Miệng ĐỨC CHÚA các đạo binh đã phán như vậy . ”

Slide 23:

Việc triệt phá cây vả nói lên sự phán xét: “ Ta đã đánh phạt các ngươi khiến đồng lúa các ngươi bị úa vàng và sâu đục; bao vườn cây, vườn nho của các ngươi, những cây ô-liu và cây vả, đều bị châu chấu cào cào ăn sạch; thế mà các ngươi vẫn không chịu trở về với Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA . ” (Am 4,9)

Slide 24:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN 3 Mùa Chay Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help