CN TN5 Nam C - Lễ Thánh Gia Thất

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 5 năm C (Lc 5,1-11) Bấy giờ Chúa Giê-su bảo ông Si-môn: "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.“ ( Lc 5,10b)

Slide 2:

1 Một hôm, Chúa Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. 2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới.

Slide 3:

3 Chúa Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. 4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá."

Slide 4:

5 Ông Si-môn đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới." 6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới.

Slide 5:

7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. 8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Chúa Giê-su và nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! "

Slide 6:

9 Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. 10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn , cũng kinh ngạc như vậy.

Slide 7:

Bấy giờ Chúa Giê-su bảo ông Si-môn: " Đừng sợ , từ nay anh sẽ là người thu phục người ta." 11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

Slide 8:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 9:

1 2 3 4 5 6 1 . Một hôm, Chúa Giê-su … … ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa ( Lc 5,1 ).

Slide 10:

1 Đ A N G Đ Ứ N G 2 3 4 5 6 2 . Bấy giờ Chúa Giê-su bảo ông Si-môn: “ … … , từ nay anh sẽ là người thu phục người ta ” (Lc 5,10b ).

Slide 11:

1 Đ A N G Đ Ứ N G 2 Đ Ừ N G S Ợ 3 4 5 6 3 . Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người … … thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới (Lc 5,2 ).

Slide 12:

1 Đ A N G Đ Ứ N G 2 Đ Ừ N G S Ợ 3 Đ Á N H C Á 4 5 6 4 . Chúa Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người … … đám đông (Lc 5,3 ).

Slide 13:

1 Đ A N G Đ Ứ N G 2 Đ Ừ N G S Ợ 3 Đ Á N H C Á 4 G I Ả N G D Ạ Y 5 6 5 . Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với … … , cũng kinh ngạc như vậy (Lc 5,10 ).

Slide 14:

1 Đ A N G Đ Ứ N G 2 Đ Ừ N G S Ợ 3 Đ Á N H C Á 4 G I Ả N G D Ạ Y 5 S I M Ô N 6 6 . Họ đã làm như vậy, và … … rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới (Lc 5,6 ).

Slide 15:

1 Đ A N G Đ Ứ N G 2 Đ Ừ N G S Ợ 3 Đ Á N H C Á 4 G I Ả N G D Ạ Y 5 S I M Ô N 6 B Ắ T Đ Ư Ợ C 7 . Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide 16:

ĐỪNG SỢ

Slide 17:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 18:

H: H ồ Ghen-nê-xa-rét nằm ở vị trí nào so với Caphácnaum ?

Slide 19:

T: H ồ Ghen-nê-xa-rét là một trong những tên gọi của Biển hồ Ga-li-lê. Ghen-nê-xa-rét là tên Hy Lạp của giải đất nhỏ nằm ở phía tây Biển Hồ, đất đai màu mỡ và đông dân cư; giải đất nhỏ này ở phía nam của Caphácnaum.

Slide 20:

H: Cụm từ “lời Thiên Chúa” trong câu 1 có nghĩa là gì?

Slide 21:

T: Cụm từ “lời Thiên Chúa” nghĩa là “Lời do Thiên Chúa ban”. Chúa Giêsu đã giảng dạy những Lời do Thiên Chúa ban và sau này các Tông đồ cũng đặt việc rao giảng của cộng đoàn trên nền tảng là lời rao giảng của Chúa Giêsu.

Slide 22:

Trong Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca có bốn lần dùng cụm từ “lời Thiên Chúa”, đó là: Mt 5,1; Mt 8,11; Mt 8,21; Mt 11,28.

Slide 23:

H: Cụm từ “Người ngồi xuống” trong câu 3 có nghĩa là gì?

Slide 24:

T: Ngồi xuống để giảng dạy lời Thiên Chúa, đó là tư thế của một người Thầy .

Slide 25:

H: Câu “ Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! ” có ý nghĩa như thế nào?

Slide 26:

T: Ông Simôn thoáng nhận Thầy Giêsu là “Chúa”. Ông cũng ý thức về tình trạng tội lỗi, bất xứng của mình và thấy sợ hãi khi đứng trước Thiên Chúa là Đấng Thánh (x. Is 6,5).

Slide 27:

“ Khốn thân tôi, tôi chết mất! Vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là ĐỨC CHÚA các đạo binh! ” (Is 6,5)

Slide 28:

H: Câu “ Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta ” có ý nghĩa như thế nào?

Slide 29:

T: Trong Kinh Thánh, từ “đừng sợ” hàm ý rằng có Thiên Chúa ở cùng. Cụm từ “người thu phục người ta” chính là sứ mệnh truyền giáo của người môn đệ đi theo Chúa Giêsu.

Slide 30:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN5 NĂM C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help