MV1 Nam C - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 1 MV năm C (Lc 21,25-28.34-36) “ Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất .” (Lc 21,35)

Slide2:

25 "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời , mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. 26 Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển .

Slide3:

27 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. 28 Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc .”

Slide4:

34 "Vậy anh em phải đề phòng , chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em , 35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất.

Slide5:

36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người .”

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

9 . Chủ đề của ô chữ là gì? 1 M Ặ T T R Ờ I 2 T Ỉ N H T H Ứ C 3 H Ồ N X I Ê U 4 L A Y C H U Y Ể N 5 Đ Ứ N G T H Ẳ N G 6 Đ Ề P H Ò N G 7 Đ Ủ S Ứ C 8 D Â N C Ư

Slide8:

TỈNH THỨC

Slide9:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide10:

H: Trong bài Tin Mừng này, Chúa Giêsu cảnh báo cho dân Do thái điều gì?

Slide11:

T: Chúa Giêsu báo trước cảnh Giêrusalem và Đền thờ sẽ bị tàn phá.

Slide12:

H: Đoạn từ câu 25-28 diễn tả điều gì?

Slide13:

T: Đoạn từ câu 25 đến 28 diễn tả các tai họa trong vũ trụ vào ngày tận thế.

Slide14:

H: Đoạn từ câu 34-36 diễn tả điều gì?

Slide15:

T: Đoạn từ câu 34 đến 36 muốn cảnh báo mọi người: “hãy tỉnh thức và cầu nguyện”.

Slide16:

H: Trong câu 25 “ Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét ”, Thánh Luca đã dùng các yếu tố nào để diễn tả vũ trụ?

Slide17:

T: Trong câu 25, Thánh Luca đã dùng yếu tố TRỜI (mặt trời, mặt trăng, các vì sao), ĐẤT và NƯỚC (biển) để diễn tả vũ trụ hay thế gian.

Slide18:

H: Từ “muôn dân” trong câu 25 dùng để nói về ai?

Slide19:

T: Trong câu 25, từ “muôn dân” để nói về những kẻ không có đức tin. Họ sẽ lo sợ đến hồn xiêu phách lạc, vì chỗ dựa của họ là thế gian và quyền lực xấu đã bị lung lay.

Slide20:

H: Cụm từ “các quyền lực ở trên trời” có nghĩa là gì?

Slide21:

T: Theo vũ trụ quan của người Do thái xưa cho rằng, các quyền lực thiêng liêng đều ở trên trời.

Slide22:

H: Hình ảnh “Con Người đầy quyền năng” đã được tiên trưng trong Cựu Ước, nơi sách nào?

Slide23:

T: Theo sách Đanien: 13 Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn thì kìa: có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành và được dẫn đưa tới trình diện. 14 Đấng Lão Thành trao cho Người quyền thống trị, vinh quang và vương vị; muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Người. Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một; vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong. (Đn 7,13-14)

Slide24:

H: Hình ảnh “ Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em ” đã được sách nào trong Cựu Ước đề cập đến?

Slide25:

T: Trong sách Isaia: Nào kinh hoàng, nào hố sâu, nào dò lưới đang chờ đợi ngươi, hỡi cư dân trái đất! (Is 24,17)

Slide26:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN 1 MV NĂM C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help