CN TN 31 NamB - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT 31 TN - NĂM B (Mt 5,1-12a) “ Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao ” (Mt 5,12a).

Slide2:

1 Thấy đám đông, Chúa Giêsu lên núi . Người ngồi xuống , các môn đệ đến gần bên. 2 Người mở miệng dạy họ rằng: 3 "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

Slide3:

4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho th ỏa lòng.

Slide4:

7 Phúc thay ai xót thương người , vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

Slide5:

10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,vì Nước Trời là của họ. 11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. 12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thấy đám đông, Chúa Giêsu … … . Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên (Mt 5,1).

Slide8:

1 L Ê N N Ú I 2 3 4 5 6 7 8 2. Thấy đám đông, Chúa Giêsu lên núi. … … … , các môn đệ đến gần bên (Mt 5,1).

Slide9:

1 L Ê N N Ú I 2 N G Ư Ờ I N G Ồ I X U Ố N G 3 4 5 6 7 8 3. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì … … là của họ (Mt 5,3).

Slide10:

1 L Ê N N Ú I 2 N G Ư Ờ I N G Ồ I X U Ố N G 3 N Ư Ớ C T R Ờ I 4 5 6 7 8 4. … … ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp (Mt 5,4).

Slide11:

1 L Ê N N Ú I 2 N G Ư Ờ I N G Ồ I X U Ố N G 3 N Ư Ớ C T R Ờ I P H Ú C T H A Y 4 5 6 7 8 5. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được … … ủi an (Mt 5,5).

Slide12:

1 L Ê N N Ú I 2 N G Ư Ờ I N G Ồ I X U Ố N G 3 N Ư Ớ C T R Ờ I P H Ú C T H A Y 4 5 T H I Ê N C H Ú A 6 7 8 6. Anh em hãy vui mừng hớn hở,vì phần thưởng dành cho anh em … … … thật lớn lao (Mt 5,12).

Slide13:

1 L Ê N N Ú I 2 N G Ư Ờ I N G Ồ I X U Ố N G 3 N Ư Ớ C T R Ờ I P H Ú C T H A Y 4 5 T H I Ê N C H Ú A 6 Ở T R Ê N T R Ờ I 7 8 7. Phúc thay ai xót thương … , vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương (Mt 5,7).

Slide14:

1 L Ê N N Ú I 2 N G Ư Ờ I N G Ồ I X U Ố N G 3 N Ư Ớ C T R Ờ I P H Ú C T H A Y 4 5 T H I Ê N C H Ú A 6 Ở T R Ê N T R Ờ I N G Ư Ờ I 7 8 8. Phúc thay anh em … … … mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa (Mt 5,11).

Slide15:

1 L Ê N N Ú I 2 N G Ư Ờ I N G Ồ I X U Ố N G 3 N Ư Ớ C T R Ờ I P H Ú C T H A Y 4 5 T H I Ê N C H Ú A 6 Ở T R Ê N T R Ờ I N G Ư Ờ I 7 8 K H I V Ì T H Ầ Y 9. Chủ đề ô chữ tuần này là gì?

Slide16:

NƯỚC TRỜI

Slide17:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide18:

H: Cụm từ “lên núi” có ý nghĩa gì?

Slide19:

T: “Lên núi” là hình ảnh ông Môsê nhận giao ước trên núi Sinai. Nay Chúa Giêsu cũng lên núi Bát Phúa để ban giao ước mới – Hiến chương Nước Trời.

Slide20:

H: Cụm từ “ngồi xuống” có ý nghĩa gì?

Slide21:

T: “Ngồi xuống” đó là tư thế của thầy dạy. Bởi vì Chúa Giêsu đến không để bãi bỏ nhưng kiện toàn Lề Luật, bằng cách đưa ra những lời giải thích của một Đấng có uy quyền.

Slide22:

H: Cụm từ “ tâm hồn nghèo khó ” nghĩa là gì?

Slide23:

T: Tâm hồn nghèo khó là tâm hồn ít lòng tham, ít dục vọng.

Slide24:

H: Những cụm từ “ Phúc thay ai hiền lành ; Phúc thay ai xót thương người ; Phúc thay ai xây dựng hoà bình ” nghĩa là gì?

Slide25:

T: Những cụm từ này khuyên hãy yêu thương tha nhân và nỗ lực đem lại bình an hạnh phúc cho họ. Người thật lòng yêu thương tha nhân sẽ được Thiên Chúa ban phúc . 

Slide26:

H: Cụm từ “ Phúc thay ai sầu khổ” có nghĩa là gì?

Slide27:

T: Nghĩa là đừng ham sung sướng, cũng đừng sợ khốn khổ, hãy sẵn sàng chấp nhận đau khổ. Bởi vì sự đau khổ cũng từ thánh ý Thiên Chúa.

Slide28:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN 31 NĂM B. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help