CN TN 28 NamB - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT 28 TN - NĂM B (Mc 10,17-27) Chúa Giê-su đáp: “ Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa ” (Mc 10,18).

Slide2:

17 Chúa Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “ Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? ” 18 Chúa Giê-su đáp: “ Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa.

Slide3:

19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp , chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ. ” 20 Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ."

Slide4:

21 Chúa Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “ Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. ” 22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

Slide5:

23 Chúa Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: “ Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao! ” 24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ . Nhưng Người lại tiếp: “ Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao!

Slide6:

25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa. ” 26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: “ Thế thì ai có thể được cứu? ”

Slide7:

27 Chúa Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: “ Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được. ”

Slide8:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide9:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Chúa Giê-su đáp: “ Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai … … cả, trừ một mình Thiên Chúa (Mc 10,18).

Slide10:

1 N H Â N L À N H 2 3 4 5 6 7 8 2. Chúa Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt … và hỏi: “ Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? ” (Mc 10,17).

Slide11:

1 N H Â N L À N H 2 N G Ư Ờ I 3 4 5 6 7 8 3. Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, … … … , chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ. ” (Mc 10,19).

Slide12:

1 N H Â N L À N H 2 N G Ư Ờ I 3 C H Ớ T R Ộ M C Ắ P 4 5 6 7 8 4. Anh ta nói: “ Thưa Thầy, … … những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ. ” (Mc 10,20).

Slide13:

1 N H Â N L À N H 2 N G Ư Ờ I 3 C H Ớ T R Ộ M C Ắ P 4 T Ấ T C Ả 5 6 7 8 5. Chúa Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “ Anh … … có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. ” (Mc 10,21).

Slide14:

1 N H Â N L À N H 2 N G Ư Ờ I 3 C H Ớ T R Ộ M C Ắ P 4 T Ấ T C Ả 5 C H Ỉ T H I Ế U 6 7 8 6. Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và … … bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. (Mc 10,22).

Slide15:

1 N H Â N L À N H 2 N G Ư Ờ I 3 C H Ớ T R Ộ M C Ắ P 4 T Ấ T C Ả 5 C H Ỉ T H I Ế U 6 B U Ồ N R Ầ U 7 8 7. Nghe Người nói thế, các môn đệ … … . Nhưng Người lại tiếp: “ Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! (Mc 10,24).

Slide16:

1 N H Â N L À N H 2 N G Ư Ờ I 3 C H Ớ T R Ộ M C Ắ P 4 T Ấ T C Ả 5 C H Ỉ T H I Ế U 6 B U Ồ N R Ầ U 7 S Ữ N G S Ờ 8 8. Con lạc đà chui qua … … còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa (Mc 10,25).

Slide17:

1 N H Â N L À N H 2 N G Ư Ờ I 3 C H Ớ T R Ộ M C Ắ P 4 T Ấ T C Ả 5 C H Ỉ T H I Ế U 6 B U Ồ N R Ầ U 7 S Ữ N G S Ờ 8 L Ỗ K I M 9. Chủ đề ô chữ tuần này là gì?

Slide18:

NƯỚC TRỜI

Slide19:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide20:

H: Trong đoạn Tin Mừng trên, “nhân lành” có nghĩa là gì?

Slide21:

T: Nhân lành hay thiện hảo hay trọn hảo là một trong những sự tốt đẹp của Thiên Chúa. Chỉ có duy nhất Thiên Chúa mới có mọi điều tốt đẹp nhất.

Slide22:

H: Trong các bản văn Tin Mừng, Chúa Giê-su đã mấy lần nói đến con lạc đà ?

Slide23:

T: Trong các bản văn Tin Mừng, có hai lần Chúa Giê-su dùng con lạc đà để ví von. Đó là: - Con lạc đà chui qua lỗ kim. - “ Quân dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà (Mt 23,24). – Chúa Giê-su mắng các kinh sư và người biệt phái.

Slide24:

H: Tại sao Chúa Giê-su lại nói: “H ãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo ?”

Slide25:

T: Người nghèo trong Kinh Thánh thường chỉ những người nghèo hèn nhưng sống đẹp lòng Thiên Chúa. Chúa Giê-su muốn nói rằng, chúng ta có bổn phận nâng đỡ người nghèo và không chỉ nâng đỡ bằng những của dư thừa.

Slide26:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN 28 NĂM B. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help