CN TN 25 NamB - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT 25 TN NĂM B (Mc 9,30-37) "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.” (Mc 9,37)

Slide2:

30 Chúa Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilê. Nhưng Chúa Giêsu không muốn cho ai biết, 31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết , Người sẽ sống lại."

Slide3:

32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người. 33 Sau đó, Chúa Giêsu và các môn đệ đến thành Caphácnaum . Khi về tới nhà, Chúa Giêsu hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy? "

Slide4:

34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. 35 Rồi Chúa Giêsu ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu , thì phải làm người rốt hết , và làm người phục vụ mọi người."

Slide5:

3 6 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: 37 "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy , là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy , thì không phải là tiếp đón Thầy , nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1 2 3 4 5 6 7 1. V ì Người đang dạy các môn đệ rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ … … Người, và ba ngày sau khi bị … … , Người sẽ sống lại. ” (Mc 9,31)

Slide8:

1 G I Ế T C H Ế T 2 3 4 5 6 7 2. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không … … … Người (Mc 9,32).

Slide9:

1 G I Ế T C H Ế T 2 D Á M H Ỏ I L Ạ I 3 4 5 6 7 3. "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người … … , và làm người phục vụ mọi người." Người (Mc 9,35b).

Slide10:

1 G I Ế T C H Ế T 2 D Á M H Ỏ I L Ạ I 3 R Ố T H Ế T 4 5 6 7 4. Sau đó, Chúa Giêsu và các môn đệ đến thành … (Mc 9,33a).

Slide11:

1 G I Ế T C H Ế T 2 D Á M H Ỏ I L Ạ I 3 R Ố T H Ế T 4 C A P H Á C N A U M 5 6 7 5. "Ai muốn làm người … … , thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người. ” (Mc 9,33b)

Slide12:

1 G I Ế T C H Ế T 2 D Á M H Ỏ I L Ạ I 3 R Ố T H Ế T 4 C A P H Á C N A U M 5 Đ Ứ N G Đ Ầ U 6 7 6. A i … … … , thì không phải là … … … , nhưng là … … … đã sai Thầy.” (Mc 9,37b)

Slide13:

1 G I Ế T C H Ế T 2 D Á M H Ỏ I L Ạ I 3 R Ố T H Ế T 4 C A P H Á C N A U M 5 Đ Ứ N G Đ Ầ U 6 T I Ế P Đ Ó N T H Ầ Y 7 7. "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì … … , là tiếp đón chính Thầy (Mc 9,37a).

Slide14:

1 G I Ế T C H Ế T 2 D Á M H Ỏ I L Ạ I 3 R Ố T H Ế T 4 C A P H Á C N A U M 5 Đ Ứ N G Đ Ầ U 6 T I Ế P Đ Ó N T H Ầ Y 7 D A N H T H Ầ Y 8. Chủ đề ô chữ tuần này là gì?

Slide15:

TIẾP ĐÓN

Slide16:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide17:

H: Đây là lần thứ mấy Chúa Giêsu loan báo về cuộc Thương Khó và Phục Sinh?

Slide18:

T: Đây là lần thứ hai Chúa Giêsu loan báo về cuộc Thương Khó và Phục Sinh. Lần thứ nhất trong bài Tin Mừng Chúa nhật TN24, (Mc 8,31-33).

Slide19:

H: Trong câu 31, “ Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người ”. Vậy những ai đã làm điều này?

Slide20:

T: Những người đã nộp Chúa Giêsu là: Giuđa Itcariôt nộp Chúa Giêsu cho các thượng tế (Mc 14,10), các thượng tế nộp Chúa Giêsu cho quan Philatô (Mc 15,1). Quan Philatô giao Chúa Giêsu cho các thượng tế đem đi đóng đinh (Mc 15,15).

Slide21:

H: Tại sao trong câu 36-37, Chúa Giêsu lại đem một em nhỏ đặt vào giữa các môn đệ?

Slide22:

T: Xã hội Do-thái xưa không quan tâm đến trẻ em dưới 12 tuổi. Người ta xem chúng là những sinh vật vô nghĩa. Thậm chí họ còn xua đuổi, khai trừ chúng ra khỏi cộng đồng tôn giáo vì cho rằng chúng ngu dốt không biết lề luật.

Slide23:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN25 NĂM B. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help