CN TN 13 NamB - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT 13 TN NĂM B (Mc 5,21-43) “ Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con.” (Mc 5,34a)

Slide2:

21 Chúa Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. 22 Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Chúa Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân Người,

Slide3:

23 và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi . Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống." 24 Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người .

Slide4:

25 Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm, 26 bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác . 27 Được nghe đồn về Chúa Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo của Người.

Slide5:

28 Vì bà tự nhủ: "Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu." 29 Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh .

Slide6:

30 Ngay lúc đó, Chúa Giêsu thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi ? ” 31 Các môn đệ thưa: “ Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi: Ai đã sờ vào tôi ? ”

Slide7:

32 Chúa Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. 33 Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người.

Slide8:

34 Người nói với bà ta: “ Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh . ” 35 Chúa Giêsu còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa ? ”

Slide9:

36 Nhưng Chúa Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi." 37 Rồi Người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và em ông này là ông Gio-an.

Slide10:

38 Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ. 39 Người bước vào nhà và bảo họ: "Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy ! ”

Slide11:

40 Họ chế nhạo Người. Nhưng Người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với Người, vào nơi nó đang nằm. 41 Người cầm lấy tay nó và nói: "Ta-li-tha kum", nghĩa là: "Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi! "

Slide12:

42 Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ . 43 Chúa Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ă n .

Slide13:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide14:

1 2 3 4 5 6 7 1. Chúa Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông … … quanh Người. (Mc 5,21)

Slide15:

1 T Ụ L Ạ I 2 3 4 5 6 7 2. Người nói với bà ta: “ Này con, … … của con đã cứu chữa con. (Mc 5,34)

Slide16:

1 T Ụ L Ạ I 2 L Ò N G T I N 3 4 5 6 7 3. Có một ông … … … tên là Gia-ia đi tới. (Mc 5,22)

Slide17:

1 T Ụ L Ạ I 2 L Ò N G T I N 3 T R Ư Ở N G H Ộ I Đ Ư Ờ N G 4 5 6 7 4. Vừa thấy Chúa Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân Người, và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi … … … (Mc 5,22b-23a)

Slide18:

1 T Ụ L Ạ I 2 L Ò N G T I N 3 T R Ư Ở N G H Ộ I Đ Ư Ờ N G 4 G Ầ N C H Ế T R Ồ I 5 6 7 5. Được nghe đồn về Chúa Giêsu, bà lách qua đám đông, … … phía sau Người, và sờ vào áo của Người. (Mc 5,27)

Slide19:

1 T Ụ L Ạ I 2 L Ò N G T I N 3 T R Ư Ở N G H Ộ I Đ Ư Ờ N G 4 G Ầ N C H Ế T R Ồ I 5 T I Ế N Đ Ế N 6 7 6. Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được … … (Mc 5,29).

Slide20:

1 T Ụ L Ạ I 2 L Ò N G T I N 3 T R Ư Ở N G H Ộ I Đ Ư Ờ N G 4 G Ầ N C H Ế T R Ồ I 5 T I Ế N Đ Ế N 6 K H Ỏ I B Ệ N H 7 7. Chúa Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ … … … … (Mc 5,43).

Slide21:

1 T Ụ L Ạ I 2 L Ò N G T I N 3 T R Ư Ở N G H Ộ I Đ Ư Ờ N G 4 G Ầ N C H Ế T R Ồ I 5 T I Ế N Đ Ế N 6 K H Ỏ I B Ệ N H C H O C O N B É Ă N 7 8. Chủ đề ô chữ tuần này là gì?

Slide22:

LÒNG TIN

Slide23:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide24:

H: Bài Tin Mừng hôm nay kể về mấy phép lạ? Việc đó đã xảy ra cho những ai?

Slide25:

T: Bài Tin Mừng nói về hai phép lạ: Phép lạ thứ nhất đến với người phụ nữ băng huyết. Phép lạ thứ hai đến với con gái ông Gia-ai, trưởng hội đường.

Slide26:

H: Trưởng hội đường Do Thái luôn coi Chúa Giêsu là kẻ thù. Vậy, tại sao ông Gia-ia lại liều lĩnh cầu xin Chúa Giêsu cứu con gái ông ta?

Slide27:

T: Vì ông Gia-ia tin tưởng vào quyền năng của Chúa Giêsu sẽ cứu được con gái của ông ấy khỏi cơn nguy cấp.

Slide28:

H: Với người Do Thái xưa, băng huyết là bệnh ô uế. Những gì người bệnh chạm phải cũng trở nên ô uế. Vậy, tại sao người phụ nữ bị bệnh băng huyết lại liều lĩnh sờ vào áo của Chúa Giêsu?

Slide29:

T: Vì người phụ nữ bị băng huyết ấy hoàn toàn tin vào quyền năng của Chúa Giêsu.

Slide30:

H: Chúa Giêsu đã nói gì với người phụ nữ bị băng huyết?

Slide31:

T: Chúa Giêsu nói với người phụ nữ bị băng huyết rằng: “ Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh . ”

Slide32:

H: Chúa Giêsu đã làm điều gì để con gái ông trưởng Hội đường sống lại và để mọi người tin vào quyền năng của Chúa?

Slide33:

T: Chúa Giêsu đã cầm lấy tay bé gái và nói : “ Ta-li-tha kum ” , nghĩa là: "Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi ! ” Chúa là chủ của các chết, với Chúa cái chết chỉ là một giấc ngủ mà thôi.

Slide34:

H: Tại sao Chúa Giêsu lại người nhà cho bé gái ăn?

Slide35:

T: Vì ăn là một hành động của sự sống. Việc đó chứng tỏ cho mọi người thấy rõ quyền năng của Chúa Giêsu chiến thắng cả thần chết.

Slide36:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN13 NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Kinh Thánh: Michel Nguyễn Hạnh, TGP. Sài Gòn

authorStream Live Help