VUI HỌC THÁNH KINH CN 29 TN-A & GIẢI ĐÁP Ô CHỮ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 29 TNA (Mt 22,15-22) “C ủa Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa .” (Mt 22,21b)

PowerPoint Presentation:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh M a tthêu (Mt 22,15-22 ) 15 BẤY GIỜ NHỮNG NGƯỜI PHARISÊU ĐI BÀN BẠC VỚI NHAU, TÌM CÁCH LÀM CHO CHÚA GIÊSU PHẢI LỠ LỜI MÀ MẮC BẪY.

PowerPoint Presentation:

16 HỌ SAI CÁC MÔN ĐỆ CỦA HỌ CÙNG ĐI VỚI NHỮNG NGƯỜI PHE HÊRÔĐÊ, ĐẾN NÓI VỚI CHÚA GIÊSU RẰNG: "THƯA THẦY, CHÚNG TÔI BIẾT THẦY LÀ NGƯỜI CHÂN THẬT VÀ CỨ SỰ THẬT MÀ DẠY ĐƯỜNG LỐI CỦA THIÊN CHÚA. THẦY CŨNG CHẲNG VỊ NỂ AI, VÌ THẦY KHÔNG CỨ BỀ NGOÀI MÀ ĐÁNH GIÁ NGƯỜI TA .

PowerPoint Presentation:

17 VẬY XIN THẦY CHO BIẾT Ý KIẾN: CÓ ĐƯỢC PHÉP NỘP THUẾ CHO XÊDA HAY KHÔNG?” 18 NHƯNG CHÚA GIÊSU BIẾT HỌ CÓ ÁC Ý, NÊN NGƯỜI NÓI: “TẠI SAO CÁC NGƯỜI LẠI THỬ TÔI, HỠI NHỮNG KẺ GIẢ HÌNH!

PowerPoint Presentation:

19 CHO TÔI XEM ĐỒNG TIỀN NỘP THUẾ!” HỌ LIỀN ĐƯA CHO NGƯỜI MỘT QUAN TIỀN. 20 NGƯỜI HỎI HỌ: “HÌNH VÀ DANH HIỆU NÀY LÀ CỦA AI ĐÂY?”

PowerPoint Presentation:

21 HỌ ĐÁP: “CỦA XÊDA.” BẤY GIỜ, NGƯỜI BẢO HO: “THẾ THÌ CỦA XÊDA, TRẢ VỀ XÊDA; CỦA THIÊN CHÚA, TRẢ VỀ THIÊN CHÚA .” 22 NGHE VẬY, HỌ NGẠC NHIÊN VÀ ĐỂ NGƯỜI LẠI ĐÓ MÀ ĐI.

PowerPoint Presentation:

Ô CHỮ THÁNH KINH

PowerPoint Presentation:

02. Những người thuộc phe của ai cùng với người Pharisêu đến gài bẫy Chúa Giêsu . (Mt 22,16) 1 2 3 4 5 6 7

PowerPoint Presentation:

0 7 . Chúa Giêsu giảng dạy theo đường lối của ai? (Mt 22,16) 1 2 H Ê R Ô Đ Ê 3 4 5 6 7

PowerPoint Presentation:

05. N hững người nào đã bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Chúa Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy? (Mt 22,15) 1 2 H Ê R Ô Đ Ê 3 4 5 6 7 T H I Ê N C H U A

PowerPoint Presentation:

04. Những người Pharisêu muốn gài bẫy Chúa Giêsu về điều gì? (Mt 22,17) 1 2 H Ê R Ô Đ Ê 3 4 5 P H A R I S Ê U 6 7 T H I Ê N C H U A

PowerPoint Presentation:

01. N hững người Pharisêu muốn làm cho Chúa Giêsu lỡ lời mà bị gì? (Mt 22,15) 1 2 H Ê R Ô Đ Ê 3 4 N Ô P T H U Ê 5 P H A R I S Ê U 6 7 T H I Ê N C H U A

PowerPoint Presentation:

03. Những người Pharisêu tin nhận Chúa Giêsu là người thế nào? (Mt 22,16) 1 M Ă C B Â Y 2 H Ê R Ô Đ Ê 3 4 N Ô P T H U Ê 5 P H A R I S Ê U 6 X Ê D A 7 T H I Ê N C H U A

PowerPoint Presentation:

Chủ đề ô chữ CN29 TNA là gì? 1 M Ă C B Â Y 2 H Ê R Ô Đ Ê 3 C H Â N T H Â T 4 N Ô P T H U Ê 5 P H A R I S Ê U 6 X Ê D A 7 T H I Ê N C H U A

PowerPoint Presentation:

BỔN PHẬN

PowerPoint Presentation:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

PowerPoint Presentation:

PHE HÊRÔĐÊ LÀ NHỮNG AI?

PowerPoint Presentation:

LÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN VỚI GIA ĐÌNH VUA HÊRÔĐÊ VÀ CHÍNH QUYỀN RÔMA, HỌ ĐỐI NGHỊCH VỚI NHỮNG NGƯỜI PHARISÊU.

PowerPoint Presentation:

XÊDA LÀ AI?

PowerPoint Presentation:

XÊDA LÀ VUA CỦA ĐẾ QUỐC RÔMA. THỜI ẤY, ĐẤT PALETTIN THUỘC VỀ ĐẾ QUỐC RÔMA.

PowerPoint Presentation:

THUẾ TRONG TIN MỪNG NÓI ĐẾN LÀ LOẠI THUẾ GÌ?

PowerPoint Presentation:

ĐÓ LÀ THUẾ THÂN. NGƯỜI DO THÁI ĐỦ 14 TUỔI ĐẾN HẾT 65 TUỔI PHẢI ĐÓNG THUẾ CHO CHÍNH QUYỀN RÔMA.

PowerPoint Presentation:

XÊ DA ĐÃ DÙNG HÌNH VÀ DANH HiỆU TRÊN ĐỒNG TIỀN ĐỂ LÀM DẤU CHỈ CHO QUYỀN LỰC. CÒN CHÚA GIÊSU ĐÃ DẠY CÁC MÔN ĐỆ LÀM GÌ ĐỂ TƯỞNG NHỚ ĐẾN NGƯỜI?

PowerPoint Presentation:

BÍ TÍCH THÁNH THỂ

PowerPoint Presentation:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa CN 29 TN NĂM A. Nguồn ô chữ: Glv. GB. Nguyễn Thái Hùng, Gp. Ban Mê Thuột Trình bày ô chữ, từ ngữ Thánh Kinh: Michel Nguyễn Hạnh, Gp. Sài Gòn

authorStream Live Help