Ενότητα 9 Πρώτες προσπάθειες των επαναστατημένων Ελλήνων για συγκρότη

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 Πρώτες προσπάθειες των επαναστατημένων Ελλήνων για συγκρότηση κράτους

Λέξεις -κλειδιά:

Λέξεις -κλειδιά Τοπικοί Οργανισμοί Εθνοσυνελεύσεις Σύνταγμα της Επιδαύρου Πολιτικό Σύνταγμα της Ελλάδος

Μορφές πολιτικής οργάνωσης με τοπικό χαρακτήρα :

Μορφές πολιτικής οργάνωσης με τοπικό χαρακτήρα Η πολιτική οργάνωση ήταν αναγκαία: για τον ανεφοδιασμό των στρατευμάτων για την οργάνωση των περιοχών που απελευθερώνονταν για τη διαχείριση των «εθνικών γαιών» ή «εθνικών κτημάτων».

Οι τοπικοί οργανισμοί :

Οι τοπικοί οργανισμοί Οι τοπικοί οργανισμοί ήταν ένα είδος τοπικών κυβερνήσεων, που ελέγχονταν κυρίως από τους προεστούς, τους Φαναριώτες και τους ιεράρχες. Οι πιο σημαντικοί τοπικοί οργανισμοί ήταν: Η Πελοποννησιακή Γερουσία με πρωτοβουλία προεστών. Η Γερουσία της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος με αρχηγό τον Αλ. Μαυροκορδάτο. Ο Άρειος Πάγος στην ανατολική Στερεά με το Θ. Νέγρη.

Οι πολιτικές διαμάχες :

Οι πολιτικές διαμάχες Πρόβλημα Η διαχείριση της εξουσίας Διεκδικητές οι οπλαρχηγοί και οι Φιλικοί οι προεστοί, οι αρχιερείς οι Φαναριώτες

Εθνική Συνέλευση:

Εθνική Συνέλευση Αποτελείτο από εκπροσώπους του λαού (παραστάτες) που αναδείχθηκαν από εκλογές. Στόχος: Η δημιουργία κεντρικής διοίκησης για την ενιαία διεύθυνση του Αγώνα.

Εθνοσυνελεύσεις:

Εθνοσυνελεύσεις Α΄ Εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο (1821-22) Β΄ Εθνοσυνέλευση στο Άστρος της Κυνουρίας (1823) Γ΄ Εθνοσυνέλευση στην Τροιζήνα (1827)

Η Α΄ Εθνοσυνέλευση Επίδαυρος Δεκέμβριος του 1821 - Ιανουάριος του 1822:

Η Α΄ Εθνοσυνέλευση Επίδαυρος Δεκέμβριος του 1821 - Ιανουάριος του 1822 Διακήρυξε ότι η επανάσταση ήταν εθνική και όχι κοινωνικοανατρεπτική Όρισε ως διοίκηση της επανάστασης δύο σώματα: α) το Εκτελεστικό (πενταμελής κυβέρνηση με πρόεδρο τον Αλ. Μαυροκορδάτο). β) το Βουλευτικό (είχε 70 μέλη και πρόεδρο τον Δ. Υψηλάντη). Ψήφισε το πρώτο ελληνικό σύνταγμα , το σύνταγμα της Επιδαύρου .

Slide9:

Tο πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας, το « Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος » που ψηφίστηκε στην Α' Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου Η Α΄ Εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο Πρώτο Σύνταγμα

Το σύνταγμα της Επιδαύρου :

Το σύνταγμα της Επιδαύρου Ήταν έντονα επηρεασμένο από τα συντάγματα της γαλλικής επανάστασης Διακήρυττε την ελληνική ανεξαρτησία Θέσπιζε ως πολίτευμα την αβασίλευτη δημοκρατία.

Η Β΄ Εθνοσυνέλευση Άστρος της Κυνουρίας Μάρτιος-Απρίλιος του 1823:

Η Β΄ Εθνοσυνέλευση Άστρος της Κυνουρίας Μάρτιος-Απρίλιος του 1823 Ενέκρινε μια τροποποιημένη εκδοχή του συντάγματος της Επιδαύρου Κατάργησε όλους τους τοπικούς οργανισμούς Κατάργησε το αξίωμα του αρχιστράτηγου που είχε ο Θ. Κολοκοτρώνης Όρισε πρόεδρο του εκτελεστικού τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και του Βουλευτικού τον Αλ. Μαυροκορδάτο

Ο εμφύλιος πόλεμος:

Ο εμφύλιος πόλεμος Οι αιτίες της εμφύλιας διαμάχης Οι αντιθέσεις ανάμεσα στους Έλληνες για τον έλεγχο της πολιτικής εξουσίας (πρόκριτοι, ιεράρχες, Φαναριώτες – οπλαρχηγοί, Φιλικοί). Οι τοπικιστικές αντιθέσεις Οι διαφωνίες για τη διαχείριση των χρημάτων από το δάνειο που είχε συναφθεί στην Αγγλία Οι προσωπικές αντιπαλότητες και φιλοδοξίες

Πρώτη φάση του εμφυλίου πολέμου φθινόπωρο 1823 – καλοκαίρι 1824 :

Πρώτη φάση του εμφυλίου πολέμου φθινόπωρο 1823 – καλοκαίρι 1824 Συγκρούστηκαν δύο παρατάξεις Θ. Κολοκοτρώνης Αλ. Μαυροκορδάτος αντιπρόεδρος του Εκτελεστικού πρόεδρος του Βουλευτικού Εξέλιξη Οι ισχυροί πρόκριτοι Πελοποννήσου και Ύδρας υποστήριξαν τον Μαυροκορδάτο και ο Κολοκοτρώνης υποχώρησε.

Δεύτερη φάση του εμφυλίου πολέμου Ιούλιος 1824 – Ιανουάριος 1825 :

Δεύτερη φάση του εμφυλίου πολέμου Ιούλιος 1824 – Ιανουάριος 1825 Ο Μαυροκορδάτος και οι Υδραίοι συμμάχησαν με τον Ι. Κωλέττη που επηρέαζε οπλαρχηγούς της Στερεάς Ελλάδας και απέκλεισαν τους Πελοποννήσιους από την εξουσία Κατάληξη Συνθηκολόγηση Φυλάκιση Θ. Κολοκοτρώνης Οδυσσέας Ανδρούτσος Ι. Κωλλέτης

Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση Τροιζήνα , Άνοιξη του 1827 :

Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση Τροιζήνα , Άνοιξη του 1827 Εξέλεξε Κυβερνήτη της Ελλάδας για επτά χρόνια τον Ι. Καποδίστρια . Ψήφισε το Πολιτικό Σύνταγμα της Ελλάδας, το δημοκρατικότερο και πιο φιλελεύθερο της εποχής του

Εργασία: Αφού μελετήσετε τα συντάγματα του Αγώνα (πηγές 2 και 4), να αναζητήσετε επιδράσεις σε αυτά της ιδεολογίας του Διαφωτισμού (ενότητα 1, πηγές 3, 4) και της γαλλικής επανάστασης (ενότ. 3, πηγή 1). :

Εργασία: Αφού μελετήσετε τα συντάγματα του Αγώνα (πηγές 2 και 4), να αναζητήσετε επιδράσεις σε αυτά της ιδεολογίας του Διαφωτισμού (ενότητα 1, πηγές 3, 4) και της γαλλικής επανάστασης (ενότ. 3, πηγή 1). Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος ( σύνταγμα της Επιδαύρου ), 1822 § γ’ – Όλοι οι Έλληνες εισίν όμοιοι ενώπιον των νόμων άνευ τινός εξαιρέσεως ή βαθμού, ή κλάσεως (ενν. κοινωνικής τάξης), ή αξιώματος. § ζ’ – Η ιδιοκτησία, τιμή και ασφάλεια εκάστου των Ελλήνων, είναι υπό την προστασίαν των νόμων. Λ. Αξελός (επιμ.), Τα ελληνικά συντάγματα, 1822-1952, Στοχαστής, Αθήνα 1971, σ. 66. Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος ( σύνταγμα της Τροιζήνας ), 1827 5. Η Κυριαρχία ενυπάρχει εις το Έθνος˙ πάσα εξουσία πηγάζει εξ αυτού, και υπάρχει υπέρ αυτού. 21. Εις την Ελληνικήν Επικράτειαν, ούτε πωλείται, ούτε αγοράζεται άνθρωπος. Αργυρώνητος δε ή δούλος παντός γένους και πάσης θρησκείας, καθώς πατήση το Ελληνικόν έδαφος, είναι ελεύθερος και από τον δεσπότη αυτού ακαταζήτητος. Λ. Αξελός (επιμ.), Τα ελληνικά συντάγματα, 1822-1952, Στοχαστής, Αθήνα 1971, σ. 94, 95.

authorStream Live Help