ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι έως τις αρχές του 19ου

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ΕΝΟΤΗΤΑ 5:

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18 ου αι. έως τις αρχές του 19 ου αιώνα

Λέξεις - κλειδιά:

Λέξεις - κλειδιά Ορθόδοξη εκκλησία Φαναριώτες Προεστοί Έμποροι/καραβοκύρηδες Κλέφτες Αρματολοί Παροικιακός ελληνισμός Νεοελληνικός Διαφωτισμός Ρήγας Βελεστινλής Αδαμάντιος Κοραής

Κοινωνική διαστρωμάτωση :

Κοινωνική διαστρωμάτωση Η ορθόδοξη εκκλησία αναγνωριζόταν από την οθωμανική διοίκηση ως η ηγεσία όλων των υπόδουλων χριστιανών.

Οι Φαναριώτες :

Οι Φαναριώτες Ήταν Έλληνες από αρχοντικές οικογένειες που κατοικούσαν στο Φανάρι Ήταν μορφωμένοι και καταλάμβαναν υψηλές θέσεις στην οθωμανική διοίκηση. Τον 18ο αι. διορίζονταν ηγεμόνες στις αυτόνομες παραδουνάβιες ηγεμονίες . Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος

Οι προεστοί :

Οι προεστοί Διοικούσαν τις ελληνορθόδοξες κοινότητες και συγκέντρωναν τους φόρους . Είχαν μεγάλη πολιτική επιρροή στους τοπικούς Τούρκους αξιωματούχους. Ο Ιωάννης Λογοθέτης . Πίνακας του Dondey- Dupré, 1825

Οι έμποροι και οι καραβοκύρηδες :

Οι έμποροι και οι καραβοκύρηδες Βελτίωναν την οικονομική τους κατάσταση. Ενδιαφέρονταν για τη διάδοση των νεoτερικών ιδεών.

Συγκυρίες που ευνόησαν οικονομικά τους Έλληνες πλοιοκτήτες:

Συγκυρίες που ευνόησαν οικονομικά τους Έλληνες πλοιοκτήτες Η ρωσοτουρκική συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774), που επέτρεπε την ελεύθερη κίνηση των πλοίων με ρωσική σημαία στα Στενά του Βοσπόρου. Οι ναπολεόντειοι πόλεμοι (1797-1815),που είχαν ως συνέπεια την περιορισμένη παρουσία αγγλικών και γαλλικών πλοίων στη Μεσόγειο

Οι κλέφτες :

Οι κλέφτες Ήταν αγρότες που κατέφευγαν στα βουνά. Επιδίδονταν αδιακρίτως στη ληστεία πλουσίων, Ελλήνων ή Τούρκων. Οι αγροτικοί πληθυσμοί συχνά τους υποστήριζαν από θαυμασμό ή φόβο. Υμνήθηκαν στα δημοτικά τραγούδια ως πρότυπα ανυπότακτης στάσης απέναντι στους Τούρκους.

Οι αρματολοί :

Οι αρματολοί Ήταν ένοπλα σώματα οργανωμένα από την οθωμανική διοίκηση για την τήρηση της τάξης.

Οι αγρότες:

Οι αγρότες Ξεπερνούσαν το 80 % του πληθυσμού. Καλλιεργούσαν κρατικά ή ιδιωτικά κτήματα που ανήκαν σε Τούρκους. Η ζωή τους ήταν δύσκολη.

Κινήματα εναντίον της οθωμανικής κυριαρχίας :

Κινήματα εναντίον της οθωμανικής κυριαρχίας Το 1770 οργανώθηκε με ρωσική υποκίνηση επανάσταση, τα λεγόμενα « ορλωφικά », στην Πελοπόννησο. Ο Λάμπρος Κατσώνης , απεσταλμένος της Ρωσίας, προσπάθησε να οδηγήσει σε εξέγερση τους κατοίκους των νησιών του Αιγαίου. Οι Σουλιώτες συγκρούστηκαν με τον Αλή πασά των Ιωαννίνων από το 1789 έως το 1804. Αλέξιος Ορλώφ

Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός :

Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός Ορισμός Ο νεοελληνικός διαφωτισμός ήταν ένα πνευματικό – ιδεολογικό κίνημα που επιδίωκε τη διάδοση των διαφωτιστικών ιδεών μεταξύ των Ελλήνων με σκοπό την ιδεολογική προετοιμασία για τον αγώνα της ελευθερίας. Το κίνημα διαμορφώθηκε στα μέσα του 18ου αιώνα και αναπτύχθηκε αρχικά στις παροικίες και σε ορισμένα μεγάλα εμπορικά κέντρα του ελληνισμού (Σμύρνη, Γιάννενα, Χίος).

Slide13:

Παροικίες: Κοινότητες Ελλήνων που κατοικούσαν σε ξένη χώρα

Κύριες ιδέες των Ελλήνων διαφωτιστών :

Κύριες ιδέες των Ελλήνων διαφωτιστών Συνέδεσαν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό με τον αγώνα για ελευθερία . Θεωρούσαν ότι η εκπαίδευση πρέπει να θεμελιωθεί στις φυσικές επιστήμες και να γίνεται στη λαϊκή γλώσσα.

Η αντίδραση των συντηρητικών λογίων στις ιδέες του διαφωτισμού :

Η αντίδραση των συντηρητικών λογίων στις ιδέες του διαφωτισμού Απέρριπταν τις διαφωτιστικές ιδέες. Συνέδεαν την εκπαίδευση με τη θρησκευτική παράδοση και την αρχαΐζουσα γλώσσα.

Κυριότεροι εκπρόσωποι του νεοελληνικού διαφωτισμού:

Κυριότεροι εκπρόσωποι του νεοελληνικού διαφωτισμού Ρήγας Βελεστινλής ή Φεραίος Πρότεινε τη δημιουργία μιας Ελληνικής Δημοκρατίας που θα αντικαθιστούσε την οθωμανική αυτοκρατορία. Το έργο του Νέα Πολιτική Διοίκηση ήταν έντονα επηρεασμένο από τις ιδέες της γαλλικής επανάστασης και ειδικά από τη ριζοσπαστική της φάση. Πλήρωσε με τη ζωή του το όραμά του.

Slide17:

Η Χάρτα του Ρήγα

Η «Νέα Πολιτική Διοίκησις», το σύνταγμα του Ρήγα (1797):

Η «Νέα Πολιτική Διοίκησις», το σύνταγμα του Ρήγα (1797) 2 . Τα φυσικά δίκαια είναι: πρώτον το να είμεθα όλοι Ίσοι και όχι ο ένας ανώτερος από τον άλλον˙ δεύτερον να είμεθα ελεύθεροι, και όχι ο ένας σκλάβος του αλλουνού˙ τρίτον να είμεθα σίγουροι εις την ζωήν μας και κανένας να μην ημπορή να μας την πάρη αδίκως και κατά την φαντασίαν του˙ και τέταρτον, τα κτήματα οπού έχομεν κανένας να μην ημπορή να μας τα εγγίξη, αλλ’ να είναι εδικά μας και των κληρονόμων μας.  3. Όλοι οι άνθρωποι, Χριστιανοί και Τούρκοι, είναι Ίσοι. [...]  Π. Κιτρομηλίδη (επιμ.), Ρήγα Βελεστινλή, Άπαντα τα σωζόμενα, Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 2000, τόμ. 5, σ. 36. Εργασία. Να εντοπίσετε τις επιδράσεις της Διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη της γαλλικής επανάστασης (ενότητα 3 πηγή 1) στις πολιτικές απόψεις του Ρήγα.

Αδαμάντιος Κοραής :

Αδαμάντιος Κοραής Θεωρούσε ότι οι Έλληνες , για να κερδίσουν την ελευθερία τους, θα έπρεπε πρώτα να μορφωθούν . Στη γλώσσα ακολούθησε τη λεγόμενη «μέση» οδό : μια ελληνική που δε θα ήταν ούτε αρχαΐζουσα ούτε δημοτική.

Slide20:

Ο Ρήγας και ο Κοραής ανασηκώνουν την Ελλάδα. Αλληγορική εικόνα με σκοπό να υπογραμμίσει τη συμβολή των δύο διαφωτιστών στην αναγέννηση του ελληνισμού

authorStream Live Help