16 ZAKAT HARTA

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 2:

…ZAKAT… …HARTA…

Slide 3:

PERBEZAAN ZAKAT,SEDEKAH DAN CUKAI… …PENGERTIAN… ZAKAT HARTA:.. * BAHASA:bersih,suci , memeperbaiki,subur dan bertambah .. * SYARAK:mengeluarkan sebahagian harta tertentu : baertujuan diberikan kepada orang yang berhak : menerimanaya . SEDEKAH:.. * bantuan kepada orang fakir dan miskin dalam bentuk harta * atau perkhidmatan . CUKAI:.. * bayaran yang dikenakan kerajaan kepada individu bekerja , * syarikat dan perbadanan untuk perbelanjaan negara ..

Slide 4:

HUKUM:.., ZAKAT HARTA=] wajib SEDEKAH=] sunat CUKAI=] tanggungjawab masyarakat .. MASA:.., ZAKAT HARTA=] sekali dalam setahun .. SEDEKAH=] bila-bila masa CUKAI=] sekali setahun ( kalendar masihi ) JENIS HARTA:.., ZAKAT HARTA=] ditentukan oleh syrak SEDEKAH=] sebarang harta yang halal .. CUKAI=] harta atau pendapatan .. KADAR:.., ZAKAT HARTA=] ditetapkan oleh syarak .. SEDEKAH=] mengikut kemampuan CUKAI=] mengikut kadar yang ditetapkan kerajaan ..

Slide 5:

PENGGUNAAN:.., ZAKAT HARTA=] asnaf CUKAI=] terbuka .. CUKAI=] semua rakyat .. TARAF:.., ZAKAT HARTA=] kekal .. SEDEKAH=] pilihan .. CUKAI=] berubah berdasarkan keperluan kerajaan .. …JENIS-JENIS HARATA YANG DIWAJIBKAN ZAKAT… 1) Binatang ternakan .. 2) Hasil pertanian .. 3) Emas,perak dan mata wang ..

Slide 6:

CUKUP NISAB:.., =) cukup sukatan …SYARAT WAJIB ZAKAT HARTA… ISLAM:.., =) harta milik orang islam …. GENAP MAUL:.., =) Genap tempoh setahun hijrah SEMPURNA MILIK:.., =) Berkuasa penuh ke atas harta itu …

Slide 7:

ZAKAT BINATANG TERNAKAN…….. BINATANG TERNAKAN YANG WAJIB DIZAKATKAN….. =$ kambing dan bebiri ….. =$ lembu dan kerbau ….. =$ unta .. SYARAT KHAS WAJIB ZAKAT BINATANG TERNAKAN….. (*_*) tidak digunakan untuk bekerja ( membajak / mengangkat barang ) (*_*) dipelihara di mana-mana padang rumput ( bebas )

Slide 8:

KADAR ZAKAT BINATANG TERNAKAN… (a)NISAB DAN ZAKAT KAMBING… NISAB KAMBING KADAR ZAKAT UMUR 40-120 1 ekor kambing betina biasa atau 1 ekor kambing biri2 betina 2 tahun lebih 1 tahun lebih 121-200 2 ekor kambing biasa atau 2 ekor kambing biri2 betina 2 tahun lebih 1 tahun lebih 201-399 3 ekor kambing betina biasa atau 3 ekor kambing biri2 betina 2 tahun lebih 1 tahun lebih

Slide 9:

(b)NISAB DAN ZAKAT KAMBING…. NISAB LEMBU DAN KERBAU KADAR ZAKAT UMUR 30-39 1 EKOR ANAK LEMBU ATAU KERBAU JANTAN 1 TAHUN LEBIH 40-59 1 EKOR ANAK LEMBU ATAU KERBAU BETINA 2 TAHUN LEBIH 60-69 2 EKOR ANAK LEMBU ATAU KERBAU BETINA 1 TAHUN LEBIH

Slide 10:

NISAB UNTA KADAR ZAKAT UMUR 5-9 1ekor kambing biasa atau 1 ekor kambing biri2 2 tahun lebih 10-14 2 ekor kambing atau 2 ekor kambing biri2 1 tahun lebih 15-19 3 ekor kambing atau 3 kambing biri2 2 tahun lebih 20-24 4 ekor kambing dan 4 ekor kambing biri2 1 tahun lebih 25-35 1 ekor unta betina 1 tahun lebih 36-45 1ekor unta betina 2 tahun lebih 46-60 1 ekor unta betina 3 tahun lebih [C]NISAB DAN ZAKAT UNTA.. continue

Slide 11:

61-75 1ekor unta betina 4 tahun lebih 76-90 2ekor unta betina 2 tahun lebih 91-120 2ekor unta betina 3 tahun lebih

Slide 12:

ZAKAT MASIL( pertanian )…. = wajib dizakat selepas dituai dipetik .. =HASIL PERTANIAN YANG WAJIB DIZAKAT….: $ bijirin $ buah-buahan =SYARAT2 KHAS WQAJIB ZAKAT PERTANIAN….: 1) Ditanam dan diusahakan manusia bukannya tumbuh sendiri .. 2) Bijirin menjadi makanan asasi sesebuah negara … 3) Tahan disimpan lama….. ZAKAT PERAK DAN MATA WANG…. = emas dan perak dalam sebarang bentuk wajib dikeluarkan Zakat apabila memenuhi syarat2nya…. = emas dan perak wajib dizakat apabila genap nisab dengan Kadar 1/40 @ 2.5% =SYARAT2 WAJIB ZAKAT… # cukup nisab / mata wang . # tidak dijadikan hiasan wanita .

Slide 13:

ZAKAT PERNIAGAAN.. Wajib semua Peniaga Islam….. PERNIAGAAN ( semua barang yang Halal dibela dengan Niat dperniagakan . SYARAT WAJIB KHAS = Niat menjalankan Perniagaan = harta yang Diperoleh dengan Niat dinigakan Wajib dizakat .. = cukup nisab = pada tarikh akhir Haul( untung atau rugi ) =20 misqal =85 gram = dnilai mengikut harga Emas semasa . = kadar zakat =2.5%

Slide 14:

ZAKAT HARTA RIKAZ DAN GALIAN… RIKAZ… = harta yang dijumpai tertanam di dalam tanah . = jika dijumpai,wajib dizakat serta merta 20% atau1/5 apabila cukup nisab .. = emas dan perak yang dilombong,zakatnya wajib dikeluarkan ketika itu juga,2.5% apabila cukup nisab .. HIKMAH MENGELUARKAN ZAKAT HARTA… = Bukti mensyukuri nikmat ALLAH. = dapat melaksanakan usaha kebajikan . = menggiatkan aktiviti2 dakwah islam . ASNAF YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT… FAKIR = tidak berharta untuk memenuhi keperluan asas . MISKIN = ada harta tetapi cukup untuk memenuhi keperluan Dirinya sahaja . AMIL = orang mengurus pungutan pembahagian zakat .

Slide 15:

HIKMAH ALLAH MENETAPKAN ASNAF… = membantu merka bebas daripada belenggu hutang … = memebantu kelangsungan hidup dan memperbaiki taraf hidup mereka = membantu dan menghindari mereka daripada mengemis … ZAKAT HARTA… * pengurusan zakat di malaysia di bawah tanggungjawab majlis agama islam negeri masing2… * pusat urusan zakat ditubuhkan untuk mengurus kutipan zakat fitrah dan zakat harta … TUJUAN PENUBUHAN INSTITUSI PENGURUSAN ZAKAT DI MALAYSIA… = melakasanakan urusan kewangan dan harta benda bedasarkan Syariat islam . = supaya harta orang islan bertambah dan ekonomi islam kukuh .. = mengatasi masalah kemiskinan di kalangan orang islam …

Slide 16:

PERANAN INSTITUSI PENGURUSAN ZAKAT DI MALAYSIA.. = memungut,mengumpul dan menigkatkan kutipan zakat negeri . = membuat agihan harta kepada asnaf yang lapan dengan berkesan Dan adil .. = memberi penerangan keutamaan mengeluarkan zakat kepada masyarakat dengan pelbagai kaedah komunikasi dan perhubungan Awam ..

Slide 17:

PENGHARGAAN… = kita orang berdua Berbangga kerana dapat siapkan kerja nie …. ALHAMDULILLAH…. Walaupun mkan masa nak buat tapi best jugak Yerla tajuknya besarkan .. Sabarb jerla …. tapi …. Terima kasih kepada USTAZ WAN kerana ajar Kita orang dengan baik … Dan penuh kesabaran … Hehehehehe … TERIMA KASIH USTAZ… .. Ustaz wan..

Slide 18:

DIBUAT OLEH:… SURIA (SU-CHAN) BAZILAH (ILAH-CHAN)

authorStream Live Help