Газета InterMedia №11 от 25.03.2020

Views:
 
     
 

Presentation Description

Новый выпуск газеты "InterMedia"

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

INTER MEDIA IM THE TIMES ukrimgukr.net 25.03.2020 №11 104 НОВИНИ. ОГОЛОШЕННЯ. ПРОГРАМА ТБ ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА НА НАШУ ГАЗЕТУ ІНДЕКС – 60407 ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ продуктовых товаров Т. 066-129-28-32 068-641-99-30 Луч ш и е Лучшие с о р т а сорта к л убни к и е ж е в и к и клубники ежевики м а л и на- д е р е в а малина- дерева с м о р о д и ны: смородины: ч е р но й к р а с но й черной красной ЕЖЕВИКА весом 25 гр ОЧЕНЬ ранняя сладкая Цена 50 грн. КЛУБНИКА которая не требовательна к поливам СОРТ АЛЬБА И АЗИЯ С одной сотки - от 100 кг Цена 5 грн. куст 068 677 92 07 068 677 92 07 с. Новогнедое ул. СЕВЕРНАЯ 39 УВАГА Редакція газети «InterMedia» на період карантину працює дистанційно Оголошення та всі запитання приймаємо за телефонами: 073-122-63-25 068-677-92-07 АДВОКАТ г. Синельниково ул. Довженко 34 Т. 096 810 84 01 Шановні мешканці міста Синельникове На превеликий жаль сьо- годні звичайне життя людей в усьому світі зруйновано. Причи- ною став новий вірус - COVID-19. Наша країна рідна Дніпропетров- щина не стали винятком. Україн- ські лікарі теж уже встигли позна- йомилися з невидимим ворогом поближче. Щоб унеможливити розповсю- дження коронавірусної інфекції владою та медиками цілодобово проводиться робота щодо вжиття необхідних заходів. Проте стає зро- зумілим що цього недостатньо. Відомо що вірус не циркулює у повітрі а передається від людини до людини. Тому скільки би не при- ймалося важливих рішень з боку влади боротьба з цією хворобою буде ефективною лише тоді коли громадяни самі дисципліновано бу- дуть дотримуватися карантинних заходів рекомендацій МОЗ. Що може зробити кожен із нас щоб все закінчилося якомога швид- ше і наше місто країна знову по- вернулися до нормального життя По-перше якщо є можливість необхідно мінімізувати виходи зі свого помешкання. У даній ситуації краще побути вдома По-друге треба переконати сво- їх літніх рідних та знайомих на час карантину не виходити на вулицю адже саме вони входять до групи ризику. Ви можете самі стати для них надійними помічниками: при- нести продукти або ж хоча б пові- домити в органи соцзахисту звідки потім надійде необхідна допомога. По-третє: суворо дотримуватися правил гігієни. Четверте: якщо ж ви захворіли зв’яжіться зі своїм сімейним ліка- рем та отримайте рекомендації Якщо стан такий що вам потрібно відвідати лікарню – одягніть маску Не наражайте інших на небезпеку П’яте: громадяни які повернули- ся додому із закордонної поїздки повинні зателефонувати на гарячу телефонну лінію за номером: 0 800 500 474. З вами скоординують дії щодо проходження медичної діа- гностики та визначення карантин- ного режиму. Пам’ятайте що лікарі мають чіткі алгоритми надання медичної допо- моги пацієнтам в разі підозри на ко- ронавірус. Сьогодні для керівництва міста області держави не має важливішої задачі ніж забезпечити безпеку Ми працюємо над цим і головне – це має бути спільним Все потребує скоординованих дій між владою і суспільством. У разі необхідності для вирішен- ня невідкладних питань ви можете звернутися на «гарячу лінію» місь- кого голови за номерами: 4-35-61 4-24-52 073- 268-70-68 073-268-71-43. Повідомлення про людей похило- го віку які потребують допомоги необхідно надавати за телефонами: 0682086754 0667655387 управління праці та соціального захисту насе- лення міської ради. Телефони сімейних лікарів педі- атрів можна дізнатися в реєстрату- рах міського центру первинної ме- дико-санітарної допомоги: - реєстратура амбулаторії №1 вул. Гагаріна 3 телефон: 068-581-37-49 - реєстратура амбулаторії №2 вул. Миру 52 телефон: 068-541-87-47 - реєстратура амбулаторії №3 вул. Виконкомівська 32 телефон: 093-006-87-53. Давайте будемо допомагати один одному і ми все обов’язково здолаємо Міський голова Дмитро Зражевський Звернення лікарів Синельниківської центральної міської лікарні стосовно ситуації із коронавірусом Працівники Синельни- ківської центральної міської лікарні зробили заяву стосовно ситуації із коронавірусом. Надаємо повний текст звернення: «За останній тиждень до адміні- страції лікарні а також на телефон приймального відділення надій- шло багато дзвінків стурбованих жителів з питаннями: що робити куди бігти з появою високої тем- ператури кашлю та інших проявів респіраторного захворювання Чи зможемо ми врятувати людей якщо захворіли на пневмоніюЧи є у нас апарати штучної вентиляції легеньЧи зможемо ми надати до- помогу мешканцям міста та району Перш за все: не панікуйте Дотримуйтесь тих рекомендацій які надають спеціалісти МОЗ: – уникайте місць де багато людей – мийте руки частіше не тільки після вулиці а й вдома бо ви торка- єтесь сумок одягу грошей – пийте багато теплої рідини вода морс – на вулиці можна одягати рука- вички сонцезахисні окуляри. Якщо є можливість то побудьте вдома на карантині Якщо захворіли зв’яжіться зі сво- їм сімейним лікарем та отримайте рекомендації Якщо стан такий що вам потрібно відвідати лікарню – одягніть маску Не наражайте інших на небезпеку Вдома для хворої людини треба зробити карантинні умови: окрема кімната провітрювання спокій та ретельне виконання усіх рекомен- дацій лікаря Що стосується лікування пневмо- ній: щорічно хворих на пневмонію збільшується і причина їх різна і не завжди це вірусна етіологія. Так пневмонії бувають різних катего- рій: 1 та 2 лікуються амбулаторно 3 – в стаціонарних відділеннях ці- лодобові або денні стаціонари – це визначає Лікар 4- реанімаційне відділення Ми маємо досвід в лікуванні і тоді і зараз важкі хворі скеруються до реанімаційного відділення та тера- певтичного відділення нашої лікар- ні. На сьогодні лікарня має можли- вість надавати допомогу хворим з пневмонією в тому числі тим хто потребує лікування у відділенні ре- анімації. Синельниківська міська рада прийняла рішення про виділення додаткових коштів для КНП «Си- нельниківська ЦМЛ» СМР» та КНП «Синельниківська ЦПМСД» СМР» на придбання дезінфікуючих засо- бів засобів індивідуального захис- ту антисептиків яких катастрофіч- но не вистачає у лікарні Звертаємось до меценатів спон- сорів фермерів бізнесменів Якщо ви маєте бажання допомог- ти а саме: придбати апарати ШВЛ дезінфекційні засоби засоби інди- відуального захисту медикаменти – ми із задоволенням приймемо допомогу Давайте будемо поважати один одного допомагати один одному і ми все здолаємо». Виконавчий комітет Синельниківської міської ради

slide 2:

ñåðåäà 25 áåðåçíÿ 2020 ðiê 2 The Inter Media Times Шановні клієнти служби зайнятості Номер телефону га- рячої лінії Дніпропетров- ського обласного центру за- йнятості : 056 722-24-07 або 056 722-24-05 oczdnpocz. gov.ua. Незважаючи на введення карантину та встановлення обмежувальних заходів з ме- тою захисту вашого здоров’я державна служба зайнятості як система державних установ продовжує працювати в штат- ному режимі. Державна служба зайнятос- ті організовує свою роботу з урахуванням прийнятих рі- шень Уряду та рекомендацій Всесвітньої організації охо- рони здоров’я щодо запобі- гання поширенню епідемії спричинених коронавірусом COVID-19. Ми запроваджуємо на період карантину тимчасові особли- вості обслуговування клієнтів центрами зайнятості та філія- ми ОЦЗ: - у кожному центрі зайнятос- ті розміщується оголошення про тимчасовий порядок ро- боти установи адреси елек- тронної пошти центру зайня- тості Синельниківська філія Дніпропетровського обласно- го центру зайнятості cz489 dnpocz.gov.ua номер телефо- ну чергового фахівця Синель- никівської філії 0566342526. Безробітним шукачам роботи та роботодавцям Державна служба зайнятості пропонує отримувати всю необхідну ін- формацію в онлайн режимі на офіційних сайтах «Єдине соці- альне середовище» «Освітній портал» «Профорієнтація та розвиток кар’єри» та на сто- рінках у соцмережах - прийом документів від клієнтів у тому числі для фіксації наміру клієнта бути зареєстрованим як безро- бітним здійснюється засо- бами електронного зв’язку або через скриньки для при- йому кореспонденції що розміщені у кожному центрі зайнятості. Опрацювання документів проходить щоден- но за результати чого з вами зв’язується фахівець центру зайнятості який спеціалізу- ється на питанні що вас ціка- вить. Звертаємо увагу що вам необхідно обов’язково нада- ти центру зайнятості актуаль- ні контактні дані за якими ви перебуваєте на постійному зв’язку - на виконання рішення Уряду кількість клієнтів які можуть одночасно перебува- ти у приміщенні центру за- йнятості становить не більше 10 осіб. Якщо ви вже зареєстровані як безробітний: - кар’єрний радник з вами комунікує засобами телефон- ного чи електронного зв’язку відповідно до наданих вами контактів при реєстрації. - 1 апреля - с. Первозвановка с. Бегма с. Новоалександро- поль с. Аграфеновка пос. Слав- город с. Миролюбовка: клуб ул. Садовая СКЗ с. Староло- зоватка пос. Илларионово с. Знаменовка с. Новолозоватка с. Владимирское: ул. Советская насосная МТФ ГРП пос. Раз- доры: ул. Железнодорожная ул. Горького г. Синельниково: ул. Покровская ул. Южная ул. Крымская ул. Садовая ул. Парковая ул. Чехова пер. По- кровский пер. Абрикосовый пер. Солнечный пер. Прохлад- ный «АЙ ПІ ДЖІ НАТС ПРО- ДАКШН» ЧП Черных база стройматериалов ЧП Кавун - 2 апреля - г. Синельниково: ул. Покровская ул. Южная ул. Крымская ул. Садовая ул. Парковая ул. Чехова пер. По- кровский пер. Абрикосовый пер. Солнечный пер. Прохлад- ный «АЙ ПІ ДЖІ НАТС ПРО- ДАКШН» ЧП Черных база стройматериалов ЧП Кавун ул. Энергетиков ул. Б.Ступки ул. Яровая ул. Величая ул. Георгиевска ул. Полтавская ул. Запорожская ул. Байду- кова с. Первозвановка с. Бег- ма с. Новоалександрополь с. Аграфеновка пос. Славгород с. Старолозоватка с. Веселое Дибровский с/совет с. За- йцево: мастерская кузня АЗС мехток ГРП склад маслобой- ня базовые станции МТС и Киевстар ул. Петровского ул. Осипенко насосная - 3 апреля - г. Синельниково: ул. Армейская ул. Белгород- ская ул. Билютина ул. Веселая ул. Г.Сковороды ул. Гаевая ул. Гостинная ул. Деповская ул. Кутузова ул. Локомотивная ул. М.Коцюбинского ул. Жи- вописная ул. Матросова ул. Московская ул. Новоукраин- ская ул. Областная ул. Суво- рова ул. Яблоневая с. Веселое: По поводу отключений обращайтесь в контакт-центр ДТЭК Днепрооблэнерго по тел. 056 790-99-00 066 790-99-00 067 790-99-00 круглосуточно бесплатно. Синельниковский РЭС сообщает что в течение апреля 2020 года с 8.00 до 17.00 будут выполняться работы по пла- новому обслуживанию электрических сетей направленные на повышение надежности электроснабжения и улучшение качества обслуживания потребителей в такие сроки и по та- ким адресам: Информирует РЭС: плановый ремонт в апреле ССОС2000 с. Раевка: ул. Цен- тральная ул. Шевченко ул. Са- довая ул. Калинова ул. Талано- вая c. Вольное: мехток - 6 апреля - с. Новогнедое: ул. Южная ул. Чайковского ул. Центральная ул. Титова ул. Фрунзе ул. Гагарина ВО ЖКГ пос. Славгород: ул. Фрунзе ул. Новая ул. Мостовая киоск с. Майское с. Тургеневка: ул. Ве- селая - 7 апреля - с. Зайцево: ул. Колхозная ул. Гагарина ул. Кирова ул. Привокзальная ул. 50 лет Октября банк шко- ла почта дом быта с/совет с. Токовое с. Катражка: ул. По- беды ул. Вишневая с. Раевка: ул. Талановая ул. Калиновая ул. Квитневая ул. Украинская ул. Мира пос. Илларионово: ул. Березова ул. Тихая ул. Сен- тябрьская ул. Школьная ул. Солнечная ул. Вишневая ул. Звездная ул. Колхозная - 8 апреля - с. Раевка: ул. Украинская ул. Мира г. Си- нельниково: ООО «Плодороз- садник» цех замораживания ул. Ягодная ул. П.Тычины ул. Уютная ул. 333-й Дивизии ул. Гагарина ул. Осипенко ул. Покровская пер. Гагари- на с. Веселое: ул. Гагарина ул. Новая ул. О.Кошевого ул. З.Космодемьянской ул. Поле- вая с. Бурхановка с. Троицкое с. Запорожское с. Горки с. Вер- бовое: СТФ - 9 апреля - с. Миролюбов- ка: клуб ул. Садовая СКЗ с. Старолозоватка пос. Иллари- оново с. Знаменовка с. Ново- лозоватка с. Владимирское: ул. Советская насосная МТФ ГРП пос. Раздоры: ул. Желез- нодорожная ул. Горького с. Первозвановка с. Бегма с. Но- воалександрополь с. Аграфе- новка пос. Славгород - 10 апреля - с. Старолозо- ватка: ул. Центральная с. Ве- селое Дибровский с/совет г. Синельниково: ул. Энергети- ков ул. Б.Ступки ул. Яровая ул. Величая ул. Георгиевска ул. Полтавская ул. Запорож- ская ул. Байдукова с. Зайцево: мастерская кузня АЗС мех- ток ГРП склад маслоцех базо- вые станции МТС и Киевстар ул. Петровского ул. Осипенко насосная производственная база - 13 апреля - г. Синельниково: ул. Московская ул. Армейская ул. Веселая ул. Новоукраин- ская ул. М.Коцюбинского ул. Областная ул. Белгородская ул. Г.Сковороды ул. Депов- ская ул. Суворова ул. Кутузо- ва ул. Яблоневая ул. Живопис- ная ул. Матросова ул. Гаевая ул. Билютина ул. Локомотив- ная ул. Гостинная пос. Раздо- ры: маслоцех мехток склад СКЗ магазин гараж склады ул. Куйбышева ул. Орджони- кидзе ул. Амбарная ул. Лени- на с. Раевка: ул. Центральная ул. Шевченко ул. Садовая ул. Калинова ул. Талановая c. Вольное: мехток - 15 апреля - с. Новогнедое: ул. Южная ул. Чайковского ул. Центральная ул. Титова ул. Фрунзе ул. Гагарина пос. Слав- город: ул. Фрунзе ул. Новая ул. Мостовая киоск с. Майское г. Синельниково: ВО ЖКГ с. Тур- геневка: ул. Веселая - 16 апреля - с. Зайцево: ул. Колхозная ул. Гагарина ул. Кирова ул. Привокзальная ул. 50 лет Октября банк шко- ла почта дом быта с/совет с. Богуславка: ул. Живописная с. Раевка: ул. Талановая ул. Калинова ул. Квитневая ул. Центральная ул. Шевченко ул. Украинская ул. Мира пос. Илларионово: ул. Березова ул. Тихая ул. сентябрьская ул. Школьная ул. Солнечная ул. Вишнева ул. Звездная ул. Кол- хозная - 17 апреля - с. Раевка: ул. Украинская ул. Мира г. Си- нельниково: Производствен- ная база газового хозяйства З-д строит. сетки ООО «АЙПІ ДЖІ ПРОДАКШН» «ВАЛ» ул. Покровская ул. П.Тычины ул. Уютная пер. Гагарина ул. Ягодная ул. 333-й Дивизии ул. Осипенко с. Бурхановка с. Троицкое с. Запорожское с. Горки с. Вербовое: СТФ - 21 апреля - с. Первозванов- ка с. Бегма с. Новоалександро- поль с. Аграфеновка пос. Слав- город с. Миролюбовка: клуб ул. Садовая СКЗ с. Староло- зоватка пос. Илларионово с. Знаменовка с. Новолозоватка с. Владимирское: ул. Советская насосная МТФ ГРП пос. Раз- доры: ул. Железнодорожная ул. Горького - 22 апреля - с. Первозванов- ка с. Бегма с. Новоалексан- дрополь с. Аграфеновка пос. Славгород с. Старолозоват- ка: ул. Центральная с. Веселое Дибровский с/совет г. Си- нельниково: ул. Энергетиков ул. Б.Ступки ул. Яровая ул. Величая ул. Георгиевская ул. Полтавская ул. Запорожская ул. Байдукова с. Зайцево: ма- стерская кузня АЗС мехток ГРП склад маслоцех базовые станции МТС и Киевстар ул. Петровского ул. Осипенко насосная производственная база - 23 апреля - г. Синельниково: ул. Московская ул. Армейская ул. Веселая ул. Новоукраин- ская ул. М.Коцюбинского ул. Областная ул. Белгородская ул. Г.Сковороды ул. Депов- ская ул. Суворова ул. Кутузо- ва ул. Яблоневая ул. Живопис- ная ул. Матросова ул. Гаевая ул. Билютина ул. Локомотив- ная ул. Гостинная с. Терновое: ул. Пархоменко ул. Тихая ул. Садовая с. Зайцево: ДК ул. Ле- нина ул. Садовая ул. Кирова магазин аптека церковь с. Ра- евка: ул. Центральная ул. Шев- ченко ул. Садовая ул. Калино- вая ул. Талановая c. Вольное: мехток - 24 апреля - с. Новогнедое: ул. Южная ул. Чайковского ул. Центральная ул. Титова ул. Фрунзе ул. Гагарина пос. Слав- город: ул. Фрунзе ул. Новая ул. Мостовая киоск с. Майское г. Синельниково: ВО ЖКГ с. Тур- геневка: ул. Веселая - 27 апреля - с. Зайцево: ул. Колхозная ул. Гагарина ул. Кирова ул. Привокзальная ул. 50 лет Октября банк шко- ла почта дом быта с/совет с. Романовка: СТФ насосная с. Раевка: ул. Талановая ул. Кали- нова ул. Цветочная ул. Укра- инская ул. Мира пос. Иллари- оново: ул. Березова ул. Тихая ул. Сентябрьская ул. Школь- ная ул. Солнечная ул. Вишне- ва ул. Звездная ул. Колхозная - 28 апреля - с. Раевка: ул. Украинская ул. Мира г. Си- нельниково: ООО «Черемуш- ки» ЛТД райагробуд райав- тодор ЧП «Малис»-торг.ком. «Виктория» ЧП Шаркевич - столярная мастерская ЧП Вишневская - торг.комп. ЧП Шведков магазин «Черемуш- ки» ул. Ягодная ул. П.Тычины ул. Уютная ул. 333-й Дивизии ул. Гагарина ул. Осипенко ул. Покровская пер. Гагарина с. Бурхановка с. Троицкое с. За- порожское с. Горки с. Вербо- вое: СТФ - 29 апреля - с. Новолозоват- ка: ул. Степная ул. Шоссейная - 30 апреля - пос. Сад: ул. Центральная Новоукраинская ул. Светлая ул. Илларионов- ская ул. Туполева ул. Мира ул. Соборная ул. Мичурина ул. Радостная ул. Королева ул. Комарова ул. Тимошенко ул. Косиора ул. Зеленая ул. Крем- левская ул. Звездная ул. Друж- бы ул. Новая ул. Сиреневая ул. Маяковского ул. Майская ул. Чаривная ул. Матросова ул. Цветочная пер. Шмидта ул. Покровская ул. Орехова ул. Веселая пос. Илларионово: ул. Славянская ул. Июльская ул. Березовая ул. Кленовая ул. Бердянская ул. Сентябрьская ул. Школьная ул. Уютная ул. Пушкина ул. Чехова ул. Харь- ковская ул. Тихая ул. Гагари- на ул. Гаевая ул. Солнечная ул. Осенняя. Якщо ваші контакти змінилися або ви хочете їх актуалізувати рекомендуємо зв’язатися з ва- шим кар’єрним радником або через гарячу лінію обласного центру зайнятості. - на період карантину від- дається перевага взаємодії з кар’єрним радником без від- відування центру зайнятості тобто у дистанційному режимі телефоном чи через електро- нну пошту. Саме таким чином ви можете отримувати кон- сультації та відповіді на ваші запитання. - відвідування центру зайня- тості яке було призначено до запровадження карантину переноситься на іншу дату. Пам’ятайте що кар’єрні радни- ки будуть з вами зв’язуватися стосовно призупинення відвід- ування центру зайнятості. - у разі якщо відвідування було призначене до 12.03.2020 тобто до запровадження ка- рантину на березень 2020 але ви повідомили кар’єрного радника про неможливість відвідування центру зайнятос- ті/ філії через побоювання за своє здоров’я чи через погане самопочуття за таке невідвід- ування до вас не будуть засто- совуватися штрафні санкції так само як ви не будете зняті з обліку. Бережіть себе та своїх близь- ких та будьте здорові Синельниківська філія Дніпропетровського ОЦЗ СДАМ •Сдам 1-комнатную квартиру на микрорайоне г. Синельнико- во по ул. Мира 5 этаж 5-этаж- ного дома есть отопление горячая вода счетчики. Оди- ноким просьба не беспокоить. Т.0955487050 0688355917 •Сдам квартиру на микро- районе г. Синельниково. Т.0951068967 •Сдам в аренду помещение площадью 30 кв.м под офис ма- газин в бойком месте. Недорого. Т.0973535608 0993587880 •Сдам квартиру со всеми удобствами посуточно/почасо- во. Т.0937711730 0993974034 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПРОДАЖА •Отдам в хорошие работя- щие руки вспаханный огород 5 соток в г. Синельниково ра- йон Солнечного переулка. Т.0962400401 •Земельну ділянку 75 га нео- броблений тутовник в районі с. Лубянка Синельниківського ра- йону. Т.0930507166 0505684818 •Земельный участок 47 со- ток с документами в с. Лубян- ка по ул. Дзержинского 70. Т. 0996064057 •Недорого земельные участки разного назначения на берегу р. Днепр. Т.973535608 0993587880 •Пай 5 га в с. Афанасьевка. Т.0973645858 ГАРАЖИ ПРОДАЖА •Куплю гараж в г. Синельни- ково район «звезды» налого- вой инспекции. Т.0665119979 0676220776 •Большой сухой гараж со смо- тровой ямой и подвалом в г. Си- нельниково кооператив «Вик- тория» район «Черемушки». Т.0679667337 •Гараж 65х4 в г. Синельнико- во по ул. Воровского есть под- вал и смотровая яма не течет не угловой. Т.0631316549 •Гараж возле кафе «Форту- на» есть подвал и смотровая яма. Т.0635334864 •Гараж на микрорайоне г. Синельниково по ул. Мира 44 есть подвал и смотровая яма кадастровый номер докумен- ты в порядке. Т.0985409294 0662683723 •Дорого гараж с подвалом в г. Синельниково по ул. Мира на- против дома №8. Т.0958781500 •Капитальный гараж на ми- крорайоне г. Синельниково есть большой подвал электричество цена договорная. Т.0972125124 0997317701 •Металлический гараж пло- щадью 19 кв.м в г. Синельниково по ул. Исполкомовская район автопарка. Т.0683379019 •Срочно гараж сад цена дого- ворная. Т.0980440496 СНИМУ •Сниму жилье на длительный срок желательно в районе «Че- ремушки». Порядочность и сво- евременную оплату гарантирую. Т.0960097555 •Молодая семья с ребенком снимет квартиру на длительное время. Т.0958183826 •Порядочная срочно семья снимет квартиру на микро- районе г. Синельниково. Рас- смотрит все варианты гаран- тирует своевременную оплату. Т.0663462336 •Семья из 2 человек снимет жилье на длительный срок. Рас- смотрим все варианты порядоч- ность и своевременную оплату гарантируем. Т.0730729137 •Семья из 4 человек снимет на длительное время 2- или 3-ком- натную квартиру. Т.0952097198

slide 3:

3 ñåðåäà 25 áåðåçíÿ 2020 ðiê The Inter Media Times Яркий интерьер от «COMFORT 1+1» Арт-печать и фото- печать часто используется дизайнерами при современ- ном оформлении и декори- ровании интерьера. Инду- стрия натяжных потолков также идет в ногу со време- нем и с успехом пользуется технологией фотопечати в своей работе. Натяжные потолки с фотопе- чатью - это возможность укра- сить потолочное пространство посредством абсолютно любо- го изображения. С помощью новейших широкоформатных принтеров и безвредных для здоровья но весьма долговеч- ных чернил на ПВХ-пленку наносится выбранный рису- нок или фотоснимок с высо- ким разрешением не менее 1440dpi. Такому изображению не страшны вода и прямые сол- нечные лучи. Натяжные по- толки с фотопечатью просты в уходе а также прослужат вам многие десятилетия. Данная технология может применяться в помещениях самого разнообразного на- значения. Материалы исполь- зуемые в процессе монтажа натяжных потолков с фотопе- чатью - это экологически чи- стый надежный не вызываю- щий аллергию и не имеющий запаха продукт что позволяет его устанавливать в детских комнатах и учреждениях здра- воохранения. Изображение бескрайнего неба космоса или цветочные композиции загадочные мор- ские глубины с их обитателями и абстрактные 3D фотографии фрески с орнаментами или фотореалистичные пейзажи а также многие другие изобра- жения делают каждый потолок настоящим произведением ис- кусства. Фотопечать установленная нашей компанией «COMFORT 1+1» украсит зал в совре- менном стиле. Эксклюзивом станет подбор и применение светильников которые декора- тивно впишутся в интерьер. ÍÀÒßÆ ÍÀÒßÆÍÛÅ ÍÛÅ ÏÎ ÏÎÒÎË ÒÎËÊÈ ÊÈ от компании «COMFORT 1+1» Высокое качество по низким ценам ГАРАНТИЯ до 12 лет Т. 380668521372 Т. 380668521372 380964135267Viber 380964135267Viber или пишите на Potolkinategniegmail.com Чистый дом. Работаем на совесть Зачем нужна хим- чистка мягкой мебели От- вет прост. Кроме того что профессиональная хим- чистка дает новую жизнь мебели экономя этим ваши финансы на покупку новой она также гарантирует здо- ровый микроклимат в ва- шем доме. Õèì÷èñòêà ìÿãêîé ìåáåëè è êîâðîâûõ ïîêðûòèé в г. Синельниково и Синельниковском районе Качественно и по доступной цене Ò. 098-064-81-19 095-860-29-93 himchistka-senelnikovo.com.ua Многие люди искренне не понимают этого и ни разу не задумывались над тем какое количество пыли и микробов скопилось в их любимом дива- не за долгие годы эксплуата- ции. Такое отношение опасно своей беспечностью и чревато самыми неприятными послед- ствиями. Ведь тысячи людей во всем мире страдают от различ- ных аллергических и хрониче- ских заболеваний затрудняясь при этом объяснить причину и природу их возникновения. Все окружающие нас пред- меты мягкая мебель в особен- ности скапливают в себе пыль грязь и микроорганизмы кото- рые и становятся возбудителя- ми большинства недугов. Тра- диционная уборка которую делают многие из нас убирает всех этих неприятелей лишь визуально. Но на самом деле микробы продолжают жить в благодатной среде растут раз- множаются и незаметно унич- тожают наше здоровье. Так и получается что даже самые аккуратные и чистоплотные люди становятся жертвами не- видимой грязи. Какой выход из ситуации Так как обыкновен- ная уборка малоэффективна подойдите к проблеме более основательно. Периодически как минимум осенью и вес- ной устраивайте дома капи- тальную уборку. Стирайте весь домашний текстиль: тюль пор- тьеры занавески ковры. При необходимости обра- щайтесь к услугам профессио- нальной стирки и чистки. Ото- двигайте с привычных мест крупногабаритную мебель и тщательно вымывайте труд- нодоступные места. В обяза- тельном порядке заказывай- те услугу профессиональной химчистки мебели. Сочетание профессиональной техники и высокоэффективных моющих средств способно творить на- стоящие чудеса. КВАРТИРЫ ПРОДАЖА •1-комнатную квартиру в г. Синельниково по ул. Мира 10 2 этаж есть индивидуальное отопление балкон застеклен. Т.0962202451 •1-комнатную квартиру в г. Си- нельниково по ул. Центральная 183а общая площадь 388 кв.м. Т.0952474668 •1-комнатную теплую и сухую квартиру в г. Синельниково по ул. Богмы есть новый ремонт и экономное отопление м/п окна все счетчики сарай и подвал. Т.0994665718 0668360903 •1-комнатную квартиру в г. Синельниково по ул. Мира 11 7 этаж площадь 399 кв.м. кухня - 7 кв.м. есть индивидуальное газо- вое отопление бойлер м/п окна вытяжка счетчики. Т.0999565750 0630566510 •1-комнатную квартиру в г. Си- нельниково по ул. Мира 9 общая площадь 36 кв.м 1 этаж 5-этажно- го дома есть м/п окна встроен- ная кухня счетчики отопление бойлер. Т.0993117805 0957457257 •1-комнатную квартиру пло- щадью 399 кв.м кухня 7 кв.м в г. Синельниково по ул. Мира 12 2 этаж. Т.0938513833 •1-комнатную квартиру на 4 этаже кирпичного дома. Возмо- жен обмен на пай. Рассмотрю ва- рианты. Т.0975662797 •1-комнатную квартиру с ев- роремонтом в г. Синельниково по ул. Мира 31. Т.0677616958 0632677971 •1-комнатную квартиру с удоб- ствами на микрорайоне г. Си- нельниково 1 этаж 5-этажного дома. Т.0997180828 •1-комнатную квартиру пло- щадью 48 кв.м на микрорайоне г. Синельниково по ул. Мира 12 7 этаж. Или обменяю на автомобиль по договоренности. Т.0967301908 0635265280 •2-комнатную большую квар- тиру в г. Синельниково район «Золотая Амфора» без отопле- ния 4 этаж. Т.0671779317 •2-комнатную квартиру в г. Синельниково по ул. Мира 28. Т.0974995347 •2-комнатную квартиру в г. Си- нельниково по ул. Мира 6 4 этаж есть индивидуальное отопление. Посредникам не беспокоить. Т.0958781500 •1-комнатную квартиру пло- щадью 39 кв.м в с. Раевка 2 этаж есть все удобства м/п окна инди- видуальное отопление большая лоджия интернет. Т.0974328760 0955224467 •2-комнатную квартиру в г. Синельниково по ул. Мира 24 9 этаж сделан капитальный ре- монт крыши есть бронирован- ная дверь м/п окна цена 325 тыс. грн. торг уместен. Т.0502808520 0960097150 •2- комнатную квартиру площа- дью 526 кв.м в г. Синельниково по ул. Мира 12 4 этаж. Т.0962202451 •2-комнатную квартиру без отопления 4 этаж. Т.0671779317 •2-комнатную квартиру в част- ном секторе г. Синельниково район «Черемушки» есть все удобства хозпостройки участок 4 сотки. Т.0969299323 0961260297 •2-комнатную квартиру на ми- крорайоне г. Синельниково в сре- дине дома на 3 этаже есть котел «Ferroli» м/п окна. Т.0990896805 0675446170 0934677136 •2-комнатную квартиру пло- •3 дивана 14х07 для коммер- ческого и бытового назначения с высокой спинкой 3 месяца в экс- плуатации цена за 1 шт. 2000 грн. Т.0502823417 •Большой новый офисный стол. Или поменяю на меньше. Т.0932896650 Алексей •Диван-малютку в отличном состоянии в комплекте 2 подуш- ки 1- в форме ступенек 2 - в виде игрушки «голова медведя» цена 1500 грн. Т.0986686042 •Деревянную полуторную кро- вать. Т.0997714072 •Деревянные полуторные кро- вати б/у 3 шт. с матрасами в хо- рошем состоянии цена 2500 грн. за 1 шт. Т.0961104120 •Кровать для лежачих боль- ных. Кровать новая ортопедиче- ская механическая с матрасом и поручнями. Т.0663843223 •Кровать на металлической сетке стол стулья табуретки сервант посуду швеллер хоз. ин- вентарь. Т.0665119979 0676220776 •Мебельную стенку кровать 2 шт. шифоньер с антресолью в хорошем состоянии фарфоровою посуду недорого. Т.0957455410 •Обеденный стол пенал де- ревянную кровать трельяж 3 зеркала от трельяжа и сервант. Т.0997714072 •Полуторную кровать б/у ма- трас на пружинах цена 1000 грн. Т.0673016062 •Сервант трельяж диван сто- лы шифоньер стулья швейную машинку ковры. Т.0632177152 •Шкаф в хорошем состоянии. Т.0671779317 МЕБЕЛЬ ПРОДАЖА ДОМА ПРОДАЖА •2 дома на одном участке в центре г. Синельниково есть газ свет вода удобства в доме хоз- постройки рядом школа детсад парк. Т.0631316549 •2-этажный дом со всеми удоб- ствами есть м/п окна гараж и подвал в доме хозпостройки уча- сток 6 соток цена 550 тыс. грн. Т.0957194454 0502768068 •В связи с выездом дом со все- ми удобствами в г. Синельнико- во по ул. Л.Чайкиной 93 есть хозпостройки участок 6 соток. Т.0993619278 0973365080 •Дом 65х10 в г. Синельни- ково по ул. 333-й Дивизии 30 цена договорная. Т.0630522874 0961380597 •Дом 8х12 со всеми удобствами на восточной стороне г. Синель- никово по ул. О.Вишни есть элек- троотопление гараж подвал са- рай участок 10 соток.Т.0953369533 •Дом в г. Синельниково по ул. Воровского в жилом состоянии. Т.0973535608 •Дом в г. Синельниково по ул. Крупской. Или обменяю на 2-ком- натную квартиру на микрорайо- не г. Синельниково. Т.0637203712 •Дом в г. Синельниково по ул. Тихая есть все коммуникации вода и удобства во дворе участок 95 сотки сад рядом школа №6 го- родской транспорт. Или обменяю на 1- или 2-комнатную квартиру по договоренности. Т.0638930865 •Дом на восточной стороне г. Синельниково район СШ№6 есть свет газ вода в доме хоз- постройки участок 6 соток. Т.0503216380 •Дом со шпал обложен кир- пичом площадью 59 кв.м в г. Си- нельниково район газовой конто- ры есть все документы 5 комнат кухня ванная гараж двор сарай подвал колодец летняя кухня. Т.0632177152 •Дом в г. Синельниково по ул. Интернациональная район цен- трального рынка есть новая кры- ша газ вода дом обложен кирпи- чом цена 196 тыс. грн. Т.0959212531 0731148706 •Дом площадью 54 кв.м крас- ная линия есть газ свет вода удобства во дворе. Т.0509137694 •Дом площадью 57 кв.м в рай- оне ст. Синельниково-1 есть все удобства хозпостройки участок 4 соток. Т.0970137184 •Дом площадью 625 кв.м в центре г. Синельниково есть все удобства хозпостройки. Для раз- умного хозяина. Т.0988511977 •Дом площадью 80 кв.м в рай- оне ст. Синельниково-2 есть все удобства печное и газовое ото- пление рядом вокзал школа детсад магазины. Т.09531446905 0953125560 0963212175 •Дом площадью 87 кв.м в рай- оне ст. Синельниково-1 есть все удобства хозпостройки участок 6 соток. Или поменяю на кварти- ру. Т.0663871828 •Жилой дом со всеми удоб- ствами на восточной стороне г. Синельниково в доме 4 комнаты есть отдельная столовая кухня во дворе есть все необходимые ка- питальные хозпостройки гараж сарай летняя кухня подвал. Дом находится в 10-15 минут ходьбы от ж/д вокзала ст. Синельниково-1. Т.0503429587 0981265224 •Небольшой дом со всеми удобствами есть участок 10 со- ток. Или поменяю на 1-комнат- ную квартиру. Т.0952539840 •Небольшой дом на восточной стороне г. Синельниково есть газ вода свет печное отопле- ние м/п окна участок 6 соток. Т.0667102295 •Новый жилой ухоженный дом площадью 130 кв.м есть все удоб- ства земельный участок 15 соток молодой сад. Т.0939507930 •Недостроенный дом 8х12 в районе церкви есть участок 9 соток гараж подвал сарай вода свет по улице централь- ная канализация. Возможен об- мен в сегменте «Рено-Трафик». Т.0997629202 0687396848 •Полдома площадью 662 кв.м в г. Синельниково по ул. Желез- нодорожная есть е есть все удоб- ства газ вода в шаговой доступ- ности ст. Синельниково-2 школа детсад рынок. Т.0994512623 •Небольшой дом с печным ото- плением в районе ст. Синельни- ково-1 есть земельный участок 6 соток вода во дворе. Т.0977920388 •Недорого половину дома пло- щадью 50 кв.м на восточной сто- роне г. Синельниково есть все удобства уютный двор интер- нет хорошие соседи 10 минут ходьбы до ст. Синельниково-1. Т.0662799223 •Половину дома площадью 40 кв.м в районе ст. Синельниково-1 по ул. Харьковская 117 есть газ свет вода вход отдельный участок 5 соток. Т.0683512250 0930332454 •Половину дома площадью щадью 30 кв.м в центре г. Синель- никово 2 этаж без удобств есть газ свет вода канализация цена при осмотре. Т.0934694387 •2-комнатную квартиру площа- дью 41 кв.м в 3-квартирном уте- пленном доме в центре города рай- он ст. Синельниково-1 есть газ свет вода все счетчики м/п окна хозпостройки участок 4 сотки. Т.0976935450 •2-комнатную квартиру пло- щадью 50 кв.м в г. Синельниково по ул. Мира 2 этаж есть индиви- дуальное отопление м/п окна ре- монт. Т.0973231086 •2-комнатную квартиру в с. Раевка по ул. Таланова 14. Т.0931365616 •2-комнатную квартиру площа- дью 53 кв.м в г. Синельниково по ул. Мира 2 этаж чешский проект цена договорная. Т.0958305824 •2-комнатную квартиру в с. Раевка по ул. Пролетарская есть газ свет вода все счетчики уча- сток 3 сотки. Т.0984582556 •2-комнатную приватизирован- ную квартиру с удобствами и ин- тернетом в г. Синельниково район завода «Золотая Амфора» гараж и сад возле дома. Т.0980440496 •3-комнатную квартиру в г. Синельниково по ул. Мира. Т.0966145456 0956384673 •3-комнатную 2-этажную квартиру площадью 82 кв.м в г. Синельниково есть гараж сарай подвал кондиционер интернет спутниковое ТВ. Т.0974840832 •3-комнатную квартиру на ми- крорайоне г. Синельниково цена 350 тыс.грн. Т.0663462336 •3-комнатную квартиру на ми- крорайоне г. Синельниково цена 350 тыс.грн. Т.0975190500 •3-комнатную квартиру пло- щадью 435 кв.м в г. Синельнико- во по ул. Воровского 112 1 этаж 2-этажного кирпичного дома есть все счетчики м/п окна ото- пление. Т.0676312616 •3-комнатную квартиру без ре- монта и отопления в г. Синельни- ково по ул. Чехова 6 1 этаж. Дом с высоким фундаментом комнаты изолированы. Рядом школа дет- сад магазины до ж/д вокзала 20 минут ходьбы. Документы: при- ватизация 1 собственник. Т.096 326 04 75 093 117 10 07 Нина •3-комнатную квартиру в г. Си- нельниково по ул. Мира 11 3 этаж 9-этажного дома работает лифт есть отопление состояние жилое цена договорная. Т.0660092423 •3-комнатную утепленную квартиру с евроремонтом в г. Синельниково по ул. Централь- ная район «Пятихатки» 4 этаж 5-этажного дома улучшенная планировка. Т.0676227862 •4-комнатную уютную кварти- ру с красивой планировкой в рай- оне училища. Т.0990462160 •Квартиру площадью 29 кв.м в с. Раевка есть свет вода печ- ное отопление Т.0974328760 0955224467 •Недорого квартиру на микро- районе. Т.973535608 0993587880 •Срочно 3-комнатную кварти- ру в хорошем районе есть раз- дельный санузел м/п окна новая входная дверь импортный котел. Рядом школа детсад рынок вок- зал во дворе сарай с подвалом. Долгов нет. Т.0957767593 50 кв.м в г. Синельниково по ул. Квитневая 16/1 есть вода газ санузел в доме вход отдельный участок 8 соток. Т.0678929294 •Половину дома площадью 82 кв.м на восточной стороне г. Синельниково есть газ вода двор 5 соток два входа торг. Т.0677506889 •Продам или обменяю кирпич- ный дом площадью 120 кв.м в рай- оне водоканала есть все счетчики дом без долгов требует космети- ческого ремонта. Т.0633296501 •Срочно недорого в связи с вы- ездом продам дом в самом цен- тре города есть гараж и подвал рядом школа №1 детский сад и парк. Цена договорная. Или по- меняю на квартиру Т.0501357866 0989617331 •Срочно утепленный кирпич- ный дом площадью 60 кв.м в центре г. Синельниково после капремонта есть все удобства сплит спутник отопление сан- техника м/п окна буржуйка большой гараж цена 450000 грн. Т.0500403451 •Теплый уютный дом на вос- точной стороне г. Синельниково по ул. Матросова есть 3 комнаты кухня веранда ухоженный двор. Т.0684189920 •Утепленный дом 6х9 на восточ- ной стороне г. Синельниково в хо- рошем районе есть садик школа дорога удобства в доме. Возможен обмен на пай или квартиру рас- смотрю варианты. Т.0975662797

slide 4:

ñåðåäà 25 áåðåçíÿ 2020 ðiê 6 The Inter Media Times ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 6 т песок отсев щебень щебень Т. 097-127-83-95 066-457-21-15 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ïåñîê îòñåâ ùåáåíü СЕТКА-РАБИЦА от производителя: любой размер ячейки и полотна под заказ Т. 066-791-22-01 097-091-46-40 УСЛУГИ •Безкоштовно спиляю дерево. Т.0639651067 •ВЫПОЛНИМ РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: кровля утепление домов уста- новка окон и дверей заборов сварочные работы. Виды ремон- та: гипсокартон пластик ка- фель пайка отопления ламинат и многое другое. Т.097-857-64-32 •Выполним ремонтно-строи- тельные работы: кровля кладка кирпича утепление бетониро- вание сварочные работы. Виды ремонта: гипсокартон шпаклев- ка штукатурка кафель пайка отопления ламинат и многое другое. Т.0639651067 •Выполним ремонтно-строи- тельные работы: квартиры дома «под ключ» утепление фасадов печи камины кровля крыш. Т.0506184109 0734147389 ТРЕБУЕТСЯ ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ INTER MEDIA IM THE TIMES в газету принимаются по тел.: 073-122-63-25 Ждем Вас по адресу: г. Синельниково ул. Довженко 34 центр в сдании гостиницы « ВАЛ» 1 этаж Т. 067-955-48-69 КУПЛЮ ГОВЯДИНУ Т. 098-256-03-05 093-375-72-12 095-229-39-55 УСТАНОВКА спутниковых антенн ремонт настройка каналов подключение Viasat Xtra TV Экстра ТВ Т2 Цена договорная БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду индивидуальное водоснабжение ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО Т. 095-549-15-90 098-127-33-64 В АЖИ Н Н Н Н Н Н Н ндивидуальное набжение у Я. О 5 549 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 Т. 093-060-35-40 099-410-23-90 Сергей Возможна доставка на дом ÓÃÎËÜ Ü ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ автомобилем «УАЗ» самосвал до 2 т ФРАНЦУЗСКИЕ ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 12 ЛЕТ ГАРАНТИИ 12 ЛЕТ ГАРАНТИИ Т. 063-164-75-75 Т. 063-164-75-75 096-164-75-75 096-164-75-75 ОКНА МЕТ АЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВО РОЛЛЕТЫ ДВЕРИ входные межкомнатные ул. 40 лет Октября 18 ЖАЛЮЗИ 096-102-97-25 063-691-74-24 050-069-01-53 г. Синельниково ул. Петровского 52 Т. 098-673-78-14 073-673-78-14 ÎÊÍÀ ÄÂÅÐÈ ÍÀ ÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ìåæêîìíàòíûå è âõîäíûå ÐÓËÎÍÍÛÅ ØÒÎÐÛ ÆÀËÞÇÈ ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ ÏÐÎÄÀÆÀ È ÏÐÎÄÀÆÀ È ÌÎÍÒÀÆ ÌÎÍÒÀÆ ÑÅÐ ÑÅÐÂÈÑÍÎÅ ÂÈÑÍÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ È ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÕ ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÕ ÀÍÒÅÍÍ ÀÍÒÅÍÍ È ÐÅÑÈÂÅÐÎÂ È ÐÅÑÈÂÅÐΠÏÐÎØÈÂÊÀ ÒÞÍÅÐΠТ. 095-915-38-83 096-826-74-32 ÏÐÎØÈÂÊÀ ÏÐÎØÈÂÊÀ Подключение к ПРОДАМ МОЙКА ПОЛИРОВКА ПОКРАСКА авто СТИРКА КОВРОВ на профессиональном уровне Т. 097-765-11-17 ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß Т. 095-224-95-66 ЭКСПЕДИТОР •Требуется продавец продук- товых товаров. Т.0661292832 0686419930 •Наймем торгового предста- вителя по продаже семян удо- брения и СРЗ зарплата 25000 грн. Присылать резюме на эл. почту kvitka0202ukr.net или Viber 0675758086 ИЩУ РАБОТУ •Ищу работу сторожа охран- ника диспетчера. Рассмотрю любые варианты. Т.0975536925 0957068695 •Ответственная женщина ищет работу няни сиделки есть большой опыт работы порядоч- ность гарантирую. Т.0667773158 Услуги ЭЛЕКТРИКА Быстро качественно недорого Т. 097-132-63-62 093-008-79-16 Куплю дорого МЕТАЛЛОЛОМ Порезка Самовывоз Т. 098-424-69-01 ПРОДАМ ЦЫПЛЯТ пород: КОББ- 5 00 ФОКСИ- ЧИК Т. 063-173-06-91 Продам косметику компании «Rena Roush» Есть выгодные предложения для предпринимателей Т. 063-173-06-91 ВОЛЬНЯНСКИЙ ИНКУБАТОР реализует круглогодично качественный молодняк птицы: - мясные - лучшие кроссы Бройлеры - КОББ-500 Филейная на низких ногах - несушки мясо-яичного направления: Галаны Редбо Мастер Грей Испанка Голошейка Супер-Харко Тетра CL Адлер Серебристая ГУСИ: Датский-Легарт Серая украинская УТКИ: Черевели Голубой фаворит Муллард ИНДЮКИ: Б-6 Т. 067 74-63-734 066 97-90-162 - несушки мяс у Галаны Ре Голо Тетр •Комплексный и частичный ремонты квартир офисов до- мов МАФов. Монтаж гипсо- картона любой сложности пластиковых панелей вагонка сайдинг армстронг. Сантах- ника отопление электрика установка бытовой техники и кондиционеров. Ламинат лино- леум ковролин кафель бето- нировка. Изготовление корпус- ной мебели любой сложности для кухни офиса шкаф - купе. Кровля заборы сварка и мно- гое другое. Продажа и установ- ка м\п окна двери роллеты откотные ворота. Т.0954702083 0933012848 •Ответственная женщина предлагает услуги няни сидел- ки. Есть большой опыт рабо- ты порядочность гарантирует. Т.0667773158 •СВАРОЧНЫЕ работы любой сложности кровля ремонт- ные работы и многое другое. Т.0507701982 •Услуги грузового автомо- биля краном-манипулятором. Т.0504887004 •Только в марте Реальная еко- номия вывоза Ваших жидких бытовых отходов. Чистка дон- ной части ям. Возобновляем дре- наж сливной ямы. После чистки отпадает надобность в выкачке септика. Чистка автомоек от пе- ска и ила. Т.0955839191 ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ продуктовых товаров Т. 066-129-28-32 068-641-99-30 На работу в г. Днепр требуются СОРТИРОВЩИКИ мужчины по переработке ПЭТ-бутылки Официа льное офор мл ение з/ п от выработки график с утки/ дв ое бе сплатное 2- раз ов ое питание Т.067-630-77-85 Требуется ПРОДАВЕЦ в магазин «Продукты» с обязательным оформлением район ст. Синельниково-2. г. Синельниково ул. 95 Погранотряда 18 ЧП «Харченко». Т.098-242-73-72 •Детскую коляску «зима-ле- то» цвет бежево-коричневый состояние новой цена договор- ная. Т.0954131425 •Детскую коляску «зима-лето» в отличном состоянии цвет розо- вый цена 1500 грн. Т.0997288511 ДЕТСКИЕ КОЛЯСКИ ПРОДАЖА •Детскую коляску «зима-ле- то» в хорошем состоянии. Недо- рого. Т.0955591127 •Детскую коляску «Ада- мекс Эндуро» для мальчика в хорошем состоянии пол- ный комплект люлька и про- гулочный блок цена 1500 грн. Т.0638162353 0957773348 МЕНЯЮ ОДЕЖДА И ОБУВЬ ПРОДАЖА •Детскую одежду и обувь б/у для девочки есть одежда для близнецов. Т.0961381057 0669655992 •Красивое выпускное пла- тье украшения в подарок. Т.0976201146 •Новые кожаные мужские са- поги на меху р. 42. Т.0997180828 •Меняю на 1- или 2-комнат- ную квартиру по договоренно- сти дом в г. Синельниково по ул. Тихая есть все коммуникации вода и удобства во дворе уча- сток 95 сотки сад рядом шко- ла №6 городской транспорт. Т.0638930865 •Меняю на 2-комнатную квар- тиру 3/4 часть газифицирован- ного дома на восточной сторо- не г. Синельниково есть все удобства в доме хозпостройки вход отдельный. Или продам. Т.0679168513 0994264738 •Меняю на квартиру дом пло- щадью 87 кв.м в районе ст. Си- нельниково-1 есть все удобства хозпостройки участок 6 соток. Или продам. Т.0663871828 •Меняю несколько квартир: 1-комнатную 2-комнатную 3-комнатную в г. Синельниково на 2-комнатную 3-комнатную на дом в г. Днепр возможно с моей доплатой. Т.0973535608 0993587880 •Срочно поменяю на квартиру в г. Синельниково 2 дома в самом центре города есть гараж и под- вал рядом школа №1 детсад и парк. Т.0501357866 0989617331

slide 5:

7 ñåðåäà 25 áåðåçíÿ 2020 ðiê The Inter Media Times Как передать заполненный купон в редакцию: Письмом или лично по адресу: 52500 г. Синельниково ул. Богмы 13 оф. 2 Подписаться на нашу газету можно в любом отделении «Укрпочты». Наш подписной индекс 60407 Обращаться адрес или тел.: INTER MEDIA IM THE TIMES ÊÓÏÎÍ бе спл атног о об ъяв лен ия Объявление частное не более 15 слов: РАЗНОЕ ПРОДАЖА ГОРОСКОП ñ 30 ìàðòà ïî 5 àïðåëÿ ОВЕН 21 марта -20 апреля ТЕЛЕЦ 21 апреля - 21 мая БЛИЗНЕЦЫ 22 мая - 21 июня РАК 22 июня - 23 июля ДЕВА 24 августа - 23 сентября Со вторника по четверг не начинайте долгих дел. Это время можно исполь- зовать для поиска полезной информа- ции подготовки будущих дел. Выход- ные отлично подходят для покупок. Роль стороннего наблю- дателя не только сэкономит вам силы и время но и даст возможность воспользоваться помо- щью других людей. До четверга не сле- дует решать глобальные вопросы. Это благоприятный пе- риод для обновления в любой сфере вашей дея- тельности. Это удачные дни для дру- жеских контактов любви и романти- ки. Не стоит строить сложные планы. Наладятся отношения с партнерами но с началь- ством со вторника по чет- верг нежелательно иметь разногла- сия. Выходные подходят для отдыха в узком кругу покупок и домашних дел. Хорошо контактировать с партнерами они снабдят вас полезной информаци- ей. Выходные в равной мере подходят для работыи отдыха. Хорошее время для событий в личной жизни. Из обилия поступающих предложений и собствен- ных идей выбирайте в пер- вую очередь самые перспективные. Может наметиться дальняя поездка. Старайтесь не быть консерваторами. ЛЕВ 24 июля - 23 августа ВЕСЫ 24 сентября - 23 октября В вашей жизни могут происходить важные пере- мены. Благоприятным об- разом решатся денежные проблемы. Конец недели порадует важными но- востями. Ваши позиции укрепляются. СКОРПИОН 24 октября - 22 ноября На этой неделе вы може- те многого достичь такти- кой напора. И даже пойти против мнения окружающих если сами уверены в своей правоте. Но с близкими будьте мудры и терпеливы. СТРЕЛЕЦ 23 ноября - 21 декабря КОЗЕРОГ 22 декабря - 20 января Время продаж и покупок новых совместных проек- тов. Для ответственных дел и мероприятий используйте вторую половину недели. Не рискуйте в денеж- ных делах. Не забывайте отдыхать. Со вторника по четверг хорошо заниматься физи- ческой работой наведением порядка решением текущих проблем. С пят- ницу благоприятное время для начала новой темы в вашей жизни. ВОДОЛЕЙ 21 января - 19 февраля На этой неделе решать финансовые вопросы и делать покупки хорошо в понедельник или в выходные дни. Со вторника по четверг малые ошибки могут привести к большим проблемам. РЫБЫ 20 февраля - 20 марта Будут открыты большие возможности тому кто на- строен на перемены. Мож- но менять работу жилье или предпри- нять первые шаги в этом направлении. Благоприятны быстрые сделки. ñ 30 ìàðòà ïî 5 àïðåëÿ ЖИВОТНЫЕ ПРОДАЖА •2 теленка. Т.0954863532 0969299291 •Бычка. Т.0966330198 0674247054 •Бычка. Т.0632867273 •Дорослих домашніх індиків для розведення та поросят поро- ди «Біла Велика». Т.0962685920 0501355831 •Козу окот 1 мая. г. Синель- никово ул. Элеваторная 35 хоть и висит замок -всегда дома •Козу. Т.0662736714 •Корову. Т.0672974820 0635413796 •Индоуток выводок 2019 г.. Т.0971378360 •Нутрий самочки и самцы пригодных для развода и на убой. Т.0987034995 0956323004 •Недорого щенков немец- кой овчарки. Т.0995308340 0960106906 •Овец. Т.0667683897 •Отдам в хорошие руки 2 кошечки возраст 4 месяца. Т.0671061018 0686213854 •Пчел. Т.0637876328 0662963346 •Собаку овчарку воз- раст 9 месяцев есть прививки. Т.0965460480 •Семью индоуток. Т.0679017539 •СРОЧНО стельную телку. Т.0984685834 •Телочку возраст 14 дней. с. ТРАНСПОРТ ПРОДАЖА •«Citroen» грузовой 2012 г.в. один хозяин «ГАЗель» 2007 г.в. кузов объем двигателя 185 л. Т.0959212531 0731148706 •«Daewoo Sens» 2007 г.в. газ- бензин капремонт двигателя и ходовой не бита не крашена есть 2 комплекта резины цена 75000 грн. Т. 0676360514 •«Geely Emgrand» 2015 г.в. один хозяин не бит и не краше- ный. Т.0959212531 0731148706 •«Kia Sportage» 2012 г.в. про- бег 74000 км не битый не кра- шенный хозяин. Т.0984582556 •«Mazda Capella» в нормаль- ном состоянии 1988 г.в. бензин Продам «ВАЗ-2121» Нива цена 45 000 грн. Т. 097 135-33-13 •Металлический гараж «вол- говский» новые швеллера 100мм СВЧ-плиту утеплитель «URSA» в рулоне. Т.0684107481 •Мобильный телефон б/у на- стенное зеркало 70х40 в метал- лической оправе под старину. Т.0935792314 •Металлопластиковые окна б/у 760х1100 2 шт. без проветри- вания на 3 стекла. Т.0971255969 0678478195 •Морозильный ларь объемом 680 л фреон заправлен систе- ма промыта цена 4000 грн. Т.0673016062 •Музыкальный центр. Т.0685813523 •Насосную станцию - 500 грн. глубинный насос «Азовец» -500 грн. кабель 4-25 медь - 17 грн./м ружье «Стайгер-2000» 12 калибр 2008 г.в.. Т.0987036466 •Новый слуховой аппарат. Т.0630481024 •Новую инвалидную коляску. Т.0682624143 •Недорого мед: майский цве- точный подсолнух. Т.0980580613 •Недорого макуху. Т.0982363796 •Недорого швейные машин- ки ручная и электрическая б/у. Т.0965093998 •Отличное ароматное сено цена договорная реальная. с. Ра- евка т.0979119920 •Офисный цветок монсте- ра королевская высота 3 м. Т.0677559438 •Очень красивое одеяло 2х24. Т.0997180828 •Пчеловодческий прицеп. Т.0633926502 •Ружье МЦ 21-12 пяти заряд- ное. Т.0932716570 •СВЧ печь с грилем стеклян- ные банки эмалированные ми- ски. Т.0684107481 •Семечку грязная для кур. Т.0633926502 •Сено луговое в тюках. Т.0987036466 •Сено люцерны. Т.0982972970 •Сено луговое люцерну соло- му в тюках. Т.0667683897 •Сено и ячневую солому в тю- ках. Т.0984936998 Олег •Скоростной велосипед для подростка. Т.0956151730 •Станок деревообраба- тывающий насос СД25/14 мотор-редуктор ЗМП 315 трансформатор ТСЗИ 25 элек- тродвигатель 17 кВт 1420 об./ мин.. Т.0974840832 •Телевизор DVD микровол- новку автомагнитолу автоак- кустику колонки усилитель тюнер цветомузыку проигрыва- тель пластинок пылесос магни- тофон все б\у. Т.0975271657 •Телевизор «АКАІ» скамью полосу металлическую рефов- скую решетку электродвигатель конденсаторы люстру палат- ку стол трельяж Т.0987036780 0936242290 0990186056 •Телевизор «Sitronics» цена договорная. Т.0934768735 •Телевизор «Весна». Т.0679588898 •Тыкву на корм и для каши. Т.0992021600 0985925260 •Трубы диам. 57 и 90 мм тощина 4 мм длина разная. Т.0958183826 •Тротуарную плитку 50х50 б/у 30 шт.. Т.0988787363 •Уголь разных видов. Есть до- ставка. Т.0980906032 •Уголки №14 9 75 25 трубы новые и б/у столбы квадратные 2мх5см 10 шт.. Т.0986553487 •Центробежный насос «Харь- ков» - 700 грн. мотопомпу про- изводительностью 25 куб.м/час. Т.0987036466 •Шкатулку ручной работы для ювелирных изделий у которой за- мок с секретом. Т.0671779317 •Швейную ручную машинку кузнечные тиски сервант сту- лья посуду книжную полку ве- лосипед «Украина». Т.0676220776 •Швеллер 100 мм-11 шт. по 2 м уголок 65 мм - 6 шт. по 2 м резиновую 1-местную лодку. Т.0663843223 •Аквариум-террариум на 200 л б/у с подставкой спец. стол с ни- шами. Т.0971255969 •Банки стеклянные 05 л 250 шт.. Т.0667174551 •Баян полушубок р.58-60 ту- луб натуральная овчина р.58-60. Т.0966168730 •Большую алюминиевую лод- ку «Прогресс». Т.0993619278 •Белый силикатный кирпич 500 шт. напольную плитку 15 кв.м б/у насос глубинный не- дорого. Т.0994199561 0933005037 •Вертикальный холодиль- ник под стеклом для напитков и других товаров цена 5500 грн. Т.0988511977 •Велосипед подходит как для подростка так и для взрослого в хорошем состоянии. Т.0935792314 •Гарбуз на корм і кашу Т.0992021600 0985925260 •Двигатель от стиральной ма- шинки - 250 грн. колун для дров - 350 грн. термопод на 3 л кро- ватку деревянную с матрасом - 400 грн. брус и рейку для потол- ка клетку для попугая - 150 грн. швейную электрическую много- операционную машинку – 1300 грн. дверь с луткой для подвала розу и фикус большие - 100 грн. лилии белые красные и розо- вые диффенбахия денежное де- рево. Т.0506585398 •Дерево новое: брус 4мх15смх5 до 50 шт. доски 2мх30смх5 до 30 шт. дверь металлическую б/у 210х90 - 2 пары и одни 210х80. Т.0986553487 •Детский велосипед для де- тей возрастом от 5 до 11 лет. Т.0677690460 •ДРОВА тополь цена 150 грн./1куб.м. Т.0975188585 •Дрова брус доску кирпич шлакоблок металлопрокат швеллер все б/у. Т.0956856759 •Дрова для отопления: до- ски шпалы брус кругляк. Т.0968285716 0631283332 •Железобетонную блок- комнату мобильную 6х3 в отлич- ном состоянии. Т.0988787363 •Защитное стекло на тяжелый мотоцикл. Т.0963248381 •Зерно кукурузы Т.0980012767 •Змеевик для печки полуавто- мат сварочный редуктор генера- тор ацетиленовый электромотор тачку. Т.0631730401 0994408309 0965553854 •Инвалидную коляску цена договорная. Т.0976240322 •Инкубатор автоматический на 65 куриных и 35 гусиных яиц выход 95 уход минимальный автоматический поворот яиц. Т.0993140533 •Канцелярские деревянные счеты СССР. Для декора или ра- боты. Состояние хорошее. Цена рыночная как антиквариата. Т.0961381057 •Костыли под рост 160-180 см. Т.0664666703 •Комбикорм соевый шрот зерно пшеницы ячменя и сои. Т.0667683897 •Кормовую свеклу самовывоз. Т.0509076702 •Кормовую свеклу тюки сена и соломы Т.0675684199 •Кормовую свеклу. Т.0964859391 •Кровать на металлической сетке швеллер 100 дорожки до- мотканые входную металличе- скую дверь левую производство Китай. Т.0665119979 0676220776 после 17.00 •Лист поликарбонат 2х1м ло- бовое стекло на «Жигули№ тык- ву женские сапоги. Т.0679796161 0508710638 •Мастику для гидроизоля- ции 20 кг и шпаклевку 5 кг. Т.0506585398 •Металлические и деревян- ные карнизы мягкие детские игрушки натуральный ковер 25х15 в отличном состоянии. Т.0935792314 цена 50000 грн. Т.0981240326 •«ВАЗ-2106» на ходу газ- бензин цвет красный цена 19 000 грн. торг. Т.0669420347 •«ВАЗ-21063» в хорошем со- стоянии 1988 г.в. Т.0961723306 0662799300 •«ВАЗ-2109» Балтика финка 1997 г.в. в хорошем состоянии карбюратор объем двигателя 15 л. Был в хороших руках вто- рой владелец. Не бит не крашен днище в идеальном состоянии обработана замовилена масло не берет. В 2014 г. поменял кар- кас нижней панели и установил низкую панель приборов т.к. на старом каркасе полопались кре- пления. Проблем по машине не было. Есть диски зимняя и лет- няя резина. Т.0975972838 •«ВАЗ-2109» 1990 г.в. цвет красный срочно. Т.0931979745 •«ВАЗ-2109» 1995 г.в. в нор- мальном состоянии объем двига- теля 15 л КПП-5 цвет «сандал» титановые диски сигнализация 2-сторонняя. Т.0732068914 •«ВАЗ-2109» цвет темный бордо инжектор 1996 г.в. вы- сокая панель экс-портный ва- риант вложений не требует. Т.0954398405 •«ГАЗ-21» в хорошем состоя- нии не битая не крашеная один хозяин все родное. Т.0664745556 •«ЗАЗ-968М» в нормальном со- стоянии на ходу. Т.0509076702 •«Славута» 2004 г.в. недорого. Т.0985511705 •«ТАВРИЯ» пикап декабрь 2006 г.в. цена 30 тыс. грн. торг. Т.0978199120 •Авторезину летнюю 185х60 R-15 диски R-16 с шпильками не- дорого. Т.0994199561 0933005037 •Двигатель на «ВАЗ-2101» по- сле капремонта объем 1200 куб. см. Т.09647966850987035093 •Диски на «ВАЗ- 01-07» R-13 и 1 диск на прицеп «Степок» в сборе. Т.0664666703 •Запчасти на трактор Т-40. Т.0667683897 •Крылья на «М-412»: переднее правое 2 шт. обработано масти- кой два задних левое и правое. Устройство КИ-13936 ГОСНИ- ТИ для определения давления. Т.0975972838 0951483364 •Міні-трактор «Вузлам» арочні колеса моделі Я-419 колеса моделі 222 670х10. Т.0930408347 •Недорого «ВАЗ-21099» 2006 г.в. цвет черный газ состояние отличное пробег 15000 км музы- ка. Т.0954398405 0637184358 •ПРОДАМ СЕЛЬХОЗТЕХ- НИКУ: ТРАКТОР И ВСЕ ВСЕ ВСЕ. НЕДОРОГО Т.0507527586 0967534783 •Срочно «ВАЗ-2101» 1975 г.в. объем двигателя 16 л КПП- 5 цвет «кварц» резина зимняя R-14 газ-бензин не гнилая кра- сить не нужно. Т.0954398405 •Торпеду заднее сидение пет- ли переднего капота. Т.0679588898 •Трактор Т-16 есть запчасти. Т.0979967114 •Трактор «ЮМЗ-82712» пол- ноприводный турбинный. Т.0675948276 •Экскаватор на базе трак- тора «ЮМЗ» + дополнительно маленький ковш и ковш для по- грузки всего. Т.0675659640 ИНОГОРОДНИЕ ДОМА ПРОДАЖА •2-этажный дом площадью 100 кв.м в пос. Илларионово есть все удобства сарай подвал гараж колодец земельный участок 55 сотки. Т.0506585398 •Благоустроенный дом в с. Лубянка есть участок 25 соток. Возможна продажа в рассрочку. Т.0965460480 •Благоустроенный газифици- рованный дом в с. Раевка есть участок. Т.0504588685 0985398956 •Газифицированный дом в с. Раевка есть удобства счетчики хозпостройки земельный уча- сток. Т.0679021343 •Дом 10х8 в с. Георгиевка 1 км от г. Синельниково цена дого- ворная. Т. 0987301669 •Дом 6х13 со всеми удобствами в с. Цыгановка есть земельный участок 1 га хозпостройки: са- рай гараж летняя кухня подвал. На участке молодой сад пасека. Рассмотрю варианты обмена. Т.0661269507 •Дом в с. Веселое есть печ- ное отопление колодец хозпо- стройки сад участок 12 соток. Т.0967355846 0992846344 •Дом в с. Георгиевка есть все удобства молодой сад участок 27 соток. Крыша окна забор - все новое. Т.0992124999 •Дом в с. Михайловка по ул. Центральная. Т.0666139534 •Дом с. Новоалександровка есть свет газ вода интернет зе- мельный участок 50 соток рядом пруд. Т.0993433566 •Дом 8х9 в пос. Раздоры есть все хозпостройки. Т.0971353313 •Дом со всеми удобствами в селе есть участок 30 соток. При- ватизирован. Т.0978574716 •Дом в с. Хорошево Кислян- ка. Т.0992021600 0985925260 •Дом в с. Фрунзе ст. Вишне- вецкое по ул. Садовая 24 есть газ летняя кухня сарай колодец большой сад огород новый за- бор до ж/д станции 300 метров рядом пруд 50 метров цена при осмотре. Т. 0675865635 •Дом в селе можно под дачу есть земельный участок 075 га цена договорная. Т.0679765082 •Дом площадью 514 кв.м в с. Новоалександровка по ул. Чкало- ва 51 есть газовое и печное ото- пление вода в доме. Т.0964235451 •Дом площадью 109 кв.м в с. Новогнедое «Революционер» есть все удобства газ свет вода хозпостройки большой при- усадебный участок 10 соток. Т.0675948276 •Дом с удобствами в с. Фрунзе площадь 469 кв.м. Т.0663659568 •Небольшой дом с удобствами в с. Раевка. Т.0666885741 •Небольшой дом в с. Цыга- новка есть свет вода газ при- ватизирован земельный участок 40 соток цена 25 тыс.грн. до- кументы готовы к оформлению. Т.0930507166 0505684818 •Полдома в с. Ивановка по ул. Украинская 21а «Революцио- нер». Или поменяю на жилье в г. Синельниково. Т. 0968864210 0662869636 •СРОЧНО дом площадью 68 кв.м в с. Бурхановка Славгород- ского ОТГ есть все коммуни- кации рядом пруд. ТОРГ УМЕ- СТЕН. Т.0507527586 0967534783 •Теплый дом в с. Раевка пло- щадь 67 кв.м есть все удобства косметический ремонт хозпо- стройки гараж молодой пло- доносный сад земельный уча- сток 25 соток. Строили для себя. Т.0966661720 0975887916 •Хороший дом со всеми удоб- ствами в с. Кислянка есть м/п окна ремонт интернет рядом пруд для любителей рыбалки. Т.0989605245 Продам СЕМЕНА кукурузы ранней сладкой Японская коллекция - от всех болезней Т. 068-677-92-07 Новогнедое т.0635291091 •Телочку возраст 1 месяц. Т.0678505644 •Телочку от хорошей дой- ной коровы возраст 15 месяца. Т.0680060326 0980858689 •Телочку и бычка от хорошей коровы. Т.0955021190 •Телочку от хорошей коровы с высоким удоем возраст 3 недели. Т.0966330198 0674247054 •Черно-рябую корову. Т.0981120085 0633685362 •Щенков алабая стельных Полтавских коров домашних бройлеров. Т.0996360829 ПРОДАМ ЦЫПЛЯТ пород: КОББ- 5 00 ФОКСИ- ЧИК Т. 063-173-06-91

slide 6:

ñåðåäà 25 áåðåçíÿ 2020 ðiê 8 The Inter Media Times ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÈÌÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ: - ÑÎÐÒÈÐÎÂÙÈÊΠ- ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÀ - ÒÎÊÀÐß - ÍÀËÀÄ×ÈÊÀ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß Д н ев н ой г раф и к. В ы сок ая з/ п Дневной график. Высокая з/ п Т. 067-522-13-46 067-694-45-57 ДОСТАВКА Т. 067-743-23-40 Евгений 6 10 13 16 20 22 25 28 тонн: пе с ок шлак ще бень отс ев èç ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîãî ìàòåðèàëà êóêóðóçà êàìûø ïøåíè÷íàÿ ñîëîìà ÏÐÎÄÀÌ òîïëèâíûå ÏÅËËÅÒÛ È ÁÐÈÊÅÒÛ Т. 067-565-96-40 погрузчика экскаватора УСЛУГИ пе с ок ще бень отс ев и т.д. т. 067-477-22-79 066-785-26-95 ÄÎÑÒÀÂÊÀ «ГАЗ» 1 2 3 4 5 - 10 15 30ò Вывоз мусора зерновых ÄÎÑÒÀÂÊÀ 5 10 15 20 25 28 т песок щебень отсев бут глина чернозем доменный шлак Т. 099-748-23-26 067-477-22-98 Олег ВНИМАНИЕ Объявления в газету принимаются по тел.: 073-122-63-25 073-122-63-25 Ждем вас по адресу: г. С и н е л ь н и к о в о у л. Д о в ж е н к о 34 г. Синельниково ул. Довженко 34 ц е н т р в з д ан и и г ос т и н и ц ы « В А Л» 1 э т аж центр в здании гостиницы « ВАЛ» 1 этаж INTER MEDIA IM THE TIMES 067-522-13-46 067-694-45-57 МЕСТО РАБОТЫ: г. Синельниково ул. Космическая 1 ПРОИЗВОДСТВО «Snack Production» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: - Операторов упаковочных автоматов - Укладчиков-упаковщиков - Сортировщиков - Грузчиков Высокую и своевременную заработную плату Доставку служебным транспортом или компенсацию проезда Засновник ПП «УКРІНТЕРМЕДІАГРУП» Засновник ПП «УКРІНТЕРМЕДІАГРУП» Свідоцтво про реєстрацію серії ДП 2200-938Р від 2.03.2018 р. Свідоцтво про реєстрацію серії ДП 2200-938Р від 2.03.2018 р. Щотижневий тираж 10 000 прим. Щотижневий тираж 10 000 прим. Обсяг 2 ум. др. аркуша Обсяг 2 ум. др. аркуша Матеріали публікуються російською українською та англійською мовами. Матеріали публікуються російською українською та англійською мовами. Відповідальність за достовірність інформації несе автор. Точка зору авто- Відповідальність за достовірність інформації несе автор. Точка зору авто- ра може не співпадати з позицією редакції. Рукописи не рецензуються і не ра може не співпадати з позицією редакції. Рукописи не рецензуються і не повертаються листування - лише на сторінках газети. Відповідальність за повертаються листування - лише на сторінках газети. Відповідальність за зміст реклами та об’яв несуть замовники. зміст реклами та об’яв несуть замовники. Наша адреса: 52500 Дніпропетровська область м. Синельникове Наша адреса: 52500 Дніпропетровська область м. Синельникове вул. Довженко 34 центр в будівлі готелю «ВАЛ» 1 поверх т. 068-677-92-07 вул. Довженко 34 центр в будівлі готелю «ВАЛ» 1 поверх т. 068-677-92-07 073-122-63-25 ukrintermediagroup.com ukrimgukr.net 073-122-63-25 ukrintermediagroup.com ukrimgukr.net Відповідальний за випуск - Скасків Ю. І. Відповідальний за випуск - Скасків Ю. І. Газета друкується в ТОВ «Перша міськдрукарня» м. Павлоград Газета друкується в ТОВ «Перша міськдрукарня» м. Павлоград INTER MEDIA IM THE TIMES ÓÑËÓÃÈ ÃÐÓÇÎÂÎÃÎ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß Т. 050-488-70-04 Сергей краном- манипулятором ДОСТАВКА 5 10 15 т Вывоз зерновых от 40 т семечка кукуруза пе с ок ще бень отс ев шлак г лина Вывоз мус ора Т. 050-917-88-93 096-225-68-69 Ол ег МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА П Р О Ф Н А С Т И Л ПРОФНАСТИЛ Т. 067-761-69-58 - отливы подоконные козырьки - нестандартные изделия из жести с полимерным покрытием - изготовление изделий любой конфигурации под заказ г. Синельниково ул. Воровского 102- А Ц Цены от производителя Качественная ПЕЧАТЬ фото П Е Р Е П Л Е Т ПЕРЕПЛЕТ Л А М И Н И Р О В А Н И Е ЛАМИНИРОВАНИЕ а также имеются в продаже: канцтовары рюкзаки «KITE» и многое другое Низкие цены скидки ã. Ñèíåëüíèêîâî ã. Ñèíåëüíèêîâî óë. Áîãìû 3 óë. Áîãìû 3 ðàéãîñàäìèíèñòðàöèÿ ðàéãîñàäìèíèñòðàöèÿ 1 ýòàæ 1 ýòàæ ÒÐÅÁÓÅÒÑß Т. 095-224-95-66 ЭКСПЕДИТОР УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА и ПОГРУЗЧИКА Вывоз мусора Замена водопровода Прокол под дорогой Т. 098-218-91-39 095-67-78-578 СУБПРОДУКТЫ для собак и котов г. Синельниково на территории Центрального рынка Всегда свежая продукция отменного качества прямо с бойни Есть сертификаты Т. 098-218-91-39 095-677-85-78 ÊËÓÁÍÈÊÀ ñ îäíîé ñîòêè îò 100 êã Ïîñàäèòå 200 êóñòîâ Âû çàðàáîòàåòå 5000 ãðí. Óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü íà÷àòü çàðàáàòûâàòü óæå ÑÅÉ×ÀÑ 068-677-92-07 Луч ш и е с о р т а Лучшие сорта к л убни к и е ж е в и к и клубники ежевики м а л и на- д е р е в а малина- дерева с м о р о д и ны: смородины: ч е р но й к р а с но й черной красной ЕЖЕВИКА весом 25 гр ОЧЕНЬ ранняя сладкая Цена 50 грн. КЛУБНИКА которая не требовательна к поливам СОРТ АЛЬБА И АЗИЯ С одной сотки - от 100 кг Цена 5 грн. куст 068 677 92 07 068 677 92 07 с. Новогнедое ул. СЕВЕРНАЯ 39 МАЛОГАБАРИТНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 300 кг автомобилем «ТАВРИЯ- пикап» по доступной цене Помощь с погрузкой и выгрузкой Т. 097-819-91-20 ÒÀÊÑÈ «Ïàðòíåð» Проезд 40 грн. до 3 км Доставка товаров трезвый водитель по городу и за городом Т. 096-376-08-80 073-376-08-80 095-643-62-80 Только в марте Реальная экономия вывоза Ваших жидких бытовых отходов Чистка донной части ям Возобновляем дренаж сливной ямы После чистки отпадает надобность в выкачке септика Чистка автомоек от песка и ила Т.095-583-91-91

authorStream Live Help