01 Mapa de procesos

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

El triatge no el pot fer l'infermera amb poca experiència/ criteris subjectius. HOSP Triatje + SEM Facturació a ABS a les urgències Confidencialitat en admisions No Extistencia de triatge estructurat ABS Pla de Catàstrofes no difós Pacients agressius en ABS Missatges contracdictoris entre facultatius en tot el sistema (ABS/HOSP) Recitacions al propi servei d'urgències (HOSP)Estat de situació Temps d’espera de consultor. Demora a l'ingrés HOSP. Estat de situació L'equip assistencial de guàrdia en l'ABS s'absenta en cas d'emergència o visita domiciliària Contingències Informàtiques Falta d'aplicació dels protocols d'atenció i dificultat d'accés als mateixos (ABS/HOSP).Elaboració de guies en format d'un full ( expressar-ho a la direcció assistencial) Circuit restringit d'acompanyants Protocol custodia de pertinències (ABS/HOSP) Èxitus a l'Hospital no tenen temps definit màxim d'estància al box (HOSP). Protocol Breffing. Circuit de transfussió urgent. Procés d’ Urgències oct 2011

PowerPoint Presentation:

UCE 1 UCE 2 Pase de torn metges Breffing Pacients que acudeixent a partir de les 7h del matí Timbre de paros Pantalla control zona A Wc zona A. Box 1 porta CAR presenta un horari diferent de personal que d’estructura Trucada Especialistes durant la nit Controlador del servei Temps de resposta especialista Drenatge Urgències cap a Planta Criteris Observació VAM desvirtuat Técniques invasives en el CAR Metge nit / Alta Grup Millora Hospital- Urgències oct 2011 Triatge –VAM infermeria Equips de treball /zones

authorStream Live Help