terrorism

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Hi...

Comments

Presentation Transcript

сЭДЭв Терроризмын гарал үүсэл:

Гүйцэтгэсэн: М. Төвшинжаргал сЭДЭв Терроризмын гарал үүсэл

Гарчиг:

Гарчиг Терроризмын зорилго Терроризмын гарал үүсэл Терроризмын үзэл санаа Үндэстэн дамнасан терроризм

Терроризмын зорилго :

Терроризмын зорилго Террорист бүлгүүд нь бүлгээ олонд таниулах Арабын улсуудын хоорондох харилцааг муутгах Зарим бүлгүүд нь угсаатны цөөнх байдаг учраас тусгаар тогтнохыг зорьдог. Исламын шашныг дэлгэрүүлэх Терроризмын эцсийн зорилго бол улс төр байдаг.

Терроризмын үүсэл гарал:

Терроризмын үүсэл гарал

Эртний үеийн терроризм 1-14 зуун:

Эртний үеийн терроризм 1-14 зуун Одоогийн терроризм гэж байгаа гэмт хэргийн үүсэл нь эртний Ромын үед Zealost of Judea гэсэн бүлгээс үүсэлтэй. Энэ нь Ромын эзэрхийллийн эсрэг чиглэгдсэн гэмт хэргийн үйл явдал байсан.Үүний дараагаар Исламын шашинтай Низари гэсэн нэртэй хөсний алуурчдын бүлэг гарч ирсэн. Тэдний тактик нь өөрсдийн хүнээ илгээн дайсныхаа толгойлогчийг устгуулахаар явуулдаг байсан. Энэ нь орчин үеийн терроризмын шинж чанарын эхлэл байсан.

Сэргэн мандалтын үе:

Сэргэн мандалтын үе Анх 1795 оноос хойш Францын хувьсгалын үеэр Франц улс нь “ террорист” ба “ терроризм” гэдэг үгийг ашигладаг болсон. Улсын дарангуйлагч бүлгүүдийг Террорист гэж нэрлэдэг байв. Жишээ нь : Улс төрийн үйл ажиллагаанд нийцэхгүй үйл ажиллагаа явуулсан тохиолдолд тэдгээр язгууртнуудыг болон төрийн ажилчдын амийг хороодог байсан.

Орчин үе:

Орчин үе 19 зууны сүүлээр зэвсэгт хүчний дэвшэлтээр анархистууд болон хувьсгалчид одоо үеийн терроризмын шинж чанартай аллагуудыг үйлддэг байсан. Харин зохион байгуулалт нь муу ба бусад радикал хөдөлгөөнтэй нэгдэхгүй байснаар ямар ч улс төрийн нөлөө үзүүлж чадаагүй.

PowerPoint Presentation:

Исламын шашин нь өнөөгийн террористуудын дунд хамгийн их өргөн дэлгэрсэн номлол мөн хэдий ч эдгээр бүлгүүдийг цар хүрээний хувьд авч үзвэл илүүтэй нациолист буюу этник байна. Ж/нь: Аль-Кайдагийн террроризмын гарал үүслийг авч үзвэл тэд үнэхээр улс төрийн шинж чнартай. Египет гаралтай Аль –Кайдагийн гишүүд үзэл бодлынхоо хувьд АНУ-ын дэмжлэгтэй авторитар, дарангуйлагч дэглэмийн эсрэг тэмцэж байв. Улс төрийн зорилго нь түүний АНУ-ын бодлогыг эсэргүүцэх үзэл санаатай холбоотой 21-р зууны терроризмийн хувьд

Террорист халдлагад амиа алдагсдын судалгаа:

Террорист халдлагад амиа алдагсдын судалгаа Анх 2001 онд амиа алдсан хүн 54 байсан Амиа алдсан хүмүүсийн ихэх нь гэмгүй ард иргэд байсан Улс төрийн зорилготой халах хядах ажиллагаа юм. Он Хүний тоо Нэмэгдсэн хувь 2003 82 1,5 2005 348 4,2 2007 535 1,6

Терроризмын үзэл санаа:

Терроризмын үзэл санаа Нациолизм Салан тусгаарлалт Марксист онол Расизм Нихилизм Эдийн засгийн тэгш бус байдал

Үндэстэн дамнасан терроризм :

Үндэстэн дамнасан терроризм АНУ-ын засгийн газар Бин Ладены байгууллага хэдэн мянган идэвхитэй нууц ажилтнуудтай бөгөөд хэдэн арван улсад идэвхитэй оршиж байна.Түүнчлэн Египетийн Исламын Жихад, Алжирын Исламын зэвсэгт бүлэг зэрэг. Тэд эзэлсэн газар нутгийнхаа нефтийн ордыг худалддаг.Санхүүжилт авах буюу гишүүн элсүүлэх зорилгоор өндөр түвшний веб сайтуудыг ажилуулж байна. 2001.09.11-ний дараа Аль-Кайда улам бүр үндэстэн дамнасан шинжтэй болсон.

дүгнэлт:

дүгнэлт Даяаршлыг ашиглан хувиран өөрчлөгдсөн олон улсын террористуудын ийм сүлжээтэй тэмцэх нь хүнд хэцүү даалгавар болох нь тодорхой байна.

АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА:

АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА

authorStream Live Help