Mustang Nepal's former kingdom of Lo Manthang

Views:
 
     
 

Presentation Description

Mustang Nepal's former kingdom of Lo Manthang

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

MUSTANG: NEPAL’S former KINGDOM of LO

PowerPoint Presentation:

Source : www.boston.com

Mời Bạn xem tiếp 2 tập PPS về MUSTANG_NEPAL theo link dưới đây (hoặc download về máy):

Mời Bạn xem tiếp 2 tập PPS về MUSTANG_NEPAL theo link dưới đây ( hoặc download về máy ) THE END http://www.slideboom.com/presentations/193359/MUSTANG--NEPAL-%28Jomsom-LoManthang%29 http://www.slideboom.com/presentations/190936/LO-MANTHANG---MUSTANG---NEPAL http://www.mediafire.com/download.php?40g86wblt51ohbb http://www.mediafire.com/download.php?wfg63ti2tq24c33

authorStream Live Help