MUSTANG NEPAL (Jomsom_Lo Manthang)

Views:
 
     
 

Presentation Description

MUSTANG NEPAL (Jomsom_Lo Manthang)

Comments

Presentation Transcript

MUSTANG -NEPAL:

MUSTANG -NEPAL From JOMSOM to LO MANTHANG MUSTANG - NEPAL From JOMSOM to LO MANTHANG http://my.opera.com/vinhbinhpro http://my.opera.com/bachkien CLICK

PowerPoint Presentation:

MUSTANG district ( Ancient Kingdom of LO )

PowerPoint Presentation:

KAGBENI

PowerPoint Presentation:

Jomsom - Kagbeni

PowerPoint Presentation:

NEPAL- Jomsom -on the road to Kagbeni -Yin protector ...

PowerPoint Presentation:

TANGBE CHUSANG

PowerPoint Presentation:

CHELE - SAMAR

PowerPoint Presentation:

GELING - GHEMI ( Ghilling – Ghami )

PowerPoint Presentation:

DAKHMAR GHAR gompa ( Lo Gekar ) DHI CHARANG

PowerPoint Presentation:

MUSTANG district - NEPAL ( Ancient KINGDOM OF LO ) From JOMSOM to LO MANTHANG http:// my.opera.com/bachkien http://my.opera.com/vinhbinhpro Hình ảnh : INTERNET. Xin cám ơn các tác giả có tác phẩm góp vào tập PPS này . Tác phẩm của Quí vị giúp cho đời thêm đẹp . Biên tập : vinhbinhpro & bachkien

authorStream Live Help