Nếu ngày mai chẳng bao giờ đến

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Nếu ngày mai chẳng bao giờ đến

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Etty Bài viết: Norma Cornett Marek Âm nhạc: Serenade, của: Schubert אתי Nếu NGÀY MAI chẳng bao giờ đến

PowerPoint Presentation:

If I knew it would be the last time that I'd see you fall asleep, I would tuck you in more tightly and pray the Lord, your soul to keep... Nếu anh biết đó lại là lần cuối được nhìn em đang say giấc ngủ yên, Anh đã ôm em thật chặt trong lòng và xin Chúa, giữ gìn hồn em mãi...

PowerPoint Presentation:

If I knew it would be the last time that I'd see you walk out the door, I would give you a hug and kiss and call you back for just one more... Nếu anh biết đó lại là lần cuối anh thấy em đưa bước khỏi cửa nhà, Anh đã ôm em, hôn em từ giã và gọi em lại để lần nữa ôm hôn em...

PowerPoint Presentation:

If I knew it would be the last time I'd hear your voice lifted up in praise, I would tape each word and action, and play them back throughout my days.... Nếu anh biết đó lại là lần cuối được nghe em cao giọng hát ngợi ca Anh sẽ ghi băng từng việc từng lời, Và nghe lại những ngày đời còn lại....

PowerPoint Presentation:

If I knew it would be the last time, I would spare an extra minute or two To stop and say, "I love you"... Instead of assuming you know I do... Nếu anh biết đó lại là lần cuối, Anh sẽ thêm ra vài phút đồng hồ Để dừng lại nói rằng, "Anh yêu em"... Chứ chẳng cho rằng em đã biết rồi...

PowerPoint Presentation:

So just in case tomorrow never comes, and today is all I get, I'd like to say how much I love you, and I hope we never will forget... Vậy nếu ngày mai chẳng bao giờ đến, Và tất cả những gì anh hiện có là hôm nay, Anh muốn nói anh tha thiết yêu em, Và hy vọng chẳng bao giờ mình quên được...

PowerPoint Presentation:

Tomorrow is not promised to anyone, young or old alike, And today may be the last chance you get to hold your loved one tight... Ngày mai chẳng bao giờ được hứa, cho một ai, dù già cả trẻ trung, Ngày hôm nay là cơ hội cuối cùng để ghì chặt người bạn yêu tha thiết...

PowerPoint Presentation:

So if you're waiting for tomorrow, why not do it today? For if tomorrow never comes, you'll surely regret the day... Vậy nếu bạn đang mong ngày mai đến, sao không tha thiết với ngày hôm nay? Vì nếu ngày mai chẳng bao giờ đến, bạn sẽ nuối tiếc mãi mãi cái ngày...

PowerPoint Presentation:

That you didn't take that extra time for a smile, a hug, or a kiss and you were too busy to grant someone, what turned out to be their one last wish... Bạn đã không dành thêm chút thời gian trao tặng nụ cười, vòng tay ấm, nụ hôn bạn quá bận, không có giờ trao tặng điều đã là nguyện ước cuối của người yêu...

PowerPoint Presentation:

So hold your loved ones close today, and whisper in their ear, That you love them very much, and you'll always hold them dear... Vậy hãy siết chặt người yêu dấu hôm nay, và thì thầm bên tai người ấy mãi, Anh yêu họ, anh yêu họ thiết tha, Trong lòng anh, họ mãi mãi thân yêu...

PowerPoint Presentation:

Take time to say "I'm sorry," "please forgive me," "thank you" or "it's okay", And if tomorrow never comes, you'll have no regrets about today... Lấy thì giờ mà nói "Anh xin lỗi," "tha cho anh nhé," "cám ơn em" hoặc "tốt lắm đấy em à", Và nếu ngày mai chẳng bao giờ đến, bạn cũng chẳng có gì phải hối tiếc ngày hôm nay...

PowerPoint Presentation:

Etty אתי January, 2009 Chuyển ngữ: HPL, 6-4-2009 Sao không làm ngay hôm nay?

authorStream Live Help