Kinh Khổ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Kinh khổ

Slide 2:

Kinh Khổ - Sáng tác: Trầm Tử Thiêng - Tiếng hát: Elvis Phương - Nhạc cảnh: Duy Hân - DungLac.org

Slide 5:

Chắp tay mẹ cười một nụ không tươi con tim nhức nhối chuỗi kinh ngậm ngùi Chắp tay rã rời nói chẳng nên lời cha đi lính trận ru con…À ơi…!!! Chắp tay lạy Trời vận nước nổi trôi cha nay "cải tạo" lụt cuốn nhà trôi Chắp tay cao vời hy vọng phai phôi con đi vượt biển chìm thân xứ người Chắp tay nghẹn lời đất nước tả tơi nhục nhằn, đói khổ nhân nghĩa rối bời Chắp tay gọi mời còn chút tình người xin yêu thương mãi dẫu lệ còn rơi…. Thơ Trịnh Tây Ninh

Slide 6:

Kinh Khổ Sáng tác: Trầm Tử Thiêng Tiếng hát: Elvis Phương Slide Show: DuyHan@rogers.com

authorStream Live Help