89-Hình ảnh cuộc đời Đức Phật(Hoà tấu)

Views:
 
Category: Celebrities
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Hình ảnh cuộc đời Đức Phật PPS: Tran Nguyen tng5475@yahoo.com

Slide 2:

Từ ngàn xưa…bên thành Catỳlavệ Tịnh Phạm Vương và Hoàng Hậu Ma-Gia trị vì xứ Nelpal…thanh bình… Mãi đến năm 50 tuổi mà Hoàng Hậu vẫn chưa có người nối dòng

Slide 3:

Tất cả mọi người và chư thiên đều cầu xin Thái Tử ra đời

Slide 4:

Một đêm, Hoàng Hậu MaGia mộng thấy bạch tượng đem đến cho 1 đóa sen báo hiệu điềm lành…và bà mang thai

Slide 5:

Một sớm mùa hạ, Hoàng Hậu hạ sinh Thái Tử, vừa ra đời Ngài đã bước đi trên 7 đóa sen

Slide 6:

Tịnh Phạm Vương xiết đổi vui mừng, Ngài cho vời tất cả các nhà tiên tri & đạo sĩ đến để tiên đoán cho cuộc đời Thái Tử Tất Đạt Đa

Slide 7:

Đạo sĩ sụp lạy Thái Tử rồi khóc nức nỡ… Vua và Hoàng Hậu kinh ngạc hỏi có chuyện không lành chăng. Muôn tâu: Tôi khóc vì tôi không còn sống được bao lâu nữa để thọ giáo Thái Tử, đây là bậc Giác Ngộ

Slide 8:

Ngài tham thiền lần thứ nhất trong kiếp làm Thái Tử Tất Đạt Ma

Slide 9:

Thái Tử thông minh xuất chúng, Ngài là một bậc văn võ song toàn

Slide 10:

Chứng kiến những cảnh sinh, lão, bệnh, tử, trong lòng Ngài luôn muốn tìm đường giải thoát khổ đau

Slide 11:

Vua Tịnh Phạm nhớ lời đạo sĩ A Tư Đà, sợ Ngài đi tu nên xây cho Ngài cung điện nguy nga, Mong làm Thái Tử vui lòng mà quên đi ý tưởng xuất gia

Slide 12:

Nhìn những vũ nữ ngủ la liệt mệt mỏi sau những màn múa mua vui… Thái Tử khẳng định rằng lạc thú thế gian thật vô ích và Ngài càng nung nấu ý chí xuất gia…

Slide 13:

Ngài ra đi lúc 19 tuổi,cùng SaNặc… Nguyện từ nay dấn thân trong cát bụi vì đạo thiêng

Slide 14:

Với thệ nguyện, thân ta dù chỉ còn da bọc xương, ta vẫn quyết tìm đạo giải thoát

Slide 15:

Ngài lẳng lặng từ biệt người vợ hiền và con thơ yêu dấu LaHầuLa

Slide 16:

Tại dòng sông ANôma, Ngài cắt tóc xuất gia

Slide 17:

Dưới cội cây Bồ Đề bên giòng sông Ni Liên Thuyền, sau khi thọ nhận bát cháo sữa cúng dường của nàng Tu Xà Đề Sujata…. và nhận ra rằng trung đạo là con đường giải thoát

Slide 18:

Thả bát xuống sông Ngài nguyện chứng giải thoát

Slide 19:

Bao nhiêu Ma Vương đến phá Ngài bằng mọi cách từ dọa dẫm đến quyến rũ…

Slide 20:

Ma vương luôn phá Ngài bằng tâm tham ái

Slide 21:

Ma vương tham ái vẫn tiếp tục hiện lên để cám dỗ Ngài…nhưng vô hiệu !!!

Slide 22:

Bằng sự tinh tấn Balamật, Ngài hàng phục Ma Vương…

Slide 23:

Rạng ngày rằm tháng tư Đức Phật Thích Ca thành đạo,, Ngài chứng ngộ giải thoát

Slide 24:

Rồng Đại Long Vương hiện lên làm mái vòm che chở cho Ngài

Slide 25:

Ngài thuết giảng Tứ Diệu Đế( Khổ,Tập,Diệt, Đạo) cho 5 anh em Kiều Trần Như

Slide 26:

Rằm tháng 6 tại Kỳ Đà Cấp, Đức Phật truyền giới cho 1250 vị Thiện Lai Tỳ Khưu

Slide 27:

Sau bao năm, Đức Phật trở về thăm lại thành Catìlavệ và hoàng cung xưa…

Slide 28:

Cinja vu oan cho Đức Phật

Slide 29:

Cho phép Lahaula xuất gia

Slide 30:

Về thăm và vấn an Tịnh Phạm Vương lần cuối

Slide 31:

Chấp nhận cho Di mẫu xuất gia và cùng lúc Ngài cho phép người Nữ được xuất gia

Slide 32:

Đức Phật trở về hoang cung độ cho dòng Thích Ca đi xuất gia, Cùng lúc Ngài cũng thuyết về Balamật tại cung trời Đao Lợi cho các hàng Phạm Thiên

Slide 33:

Trước khi nhập niết bàn Đức Phật giảng về lễ Thọ Đầu Đà theo lời thỉnh cầu Của Ngài Anan sau khi dùng bát cháo nấm – Bữa thọ thực cuối cùng

Slide 34:

Đức Phật nhập niết bàn

Slide 35:

Hình ảnh Thái Tử Tất Đạt Đa mới sinh ra đời và hình ảnh Đức Phật Cồ Đàm khi thành đạo PPS: Tran Nguyen tng5475@yahoo.com

authorStream Live Help