Bao Nhiêu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

bao nhiêu...

Slide 2:

Bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông?

Slide 4:

Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc?

Slide 6:

Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ?

Slide 8:

Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu?

Slide 10:

Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách?

Slide 12:

Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành?

Slide 14:

Bao nhiêu lời nói dối mới làm bạn hiểu tôi?

Slide 16:

Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ?

Slide 18:

Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải?

Slide 20:

Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau?

Slide 22:

Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời...???

Slide 23:

tất cả chỉ phụ thuộc vào chính bạn...

Slide 24:

Have a beautiful day!!!

authorStream Live Help