christmas blessings

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

English - Vietnamese text

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

You are richer than 75% of this world. If you have food in the refrigerator, clothes on your back, a roof overhead and a place to sleep ... Nếu bạn có thức ăn trong tủ lạnh, quần áo trên người, một mái nhà trên đầu và một chỗ ngủ Bạn giàu có hơn 75% người trên thế giới

Slide 2: 

You are among the top 8% of the world's wealthy. If you have money in the bank, in your wallet, and spare change in a dish some place ... Nếu bạn có tiền trong ngân hàng, trong ví, và tiền thừa trên một cái đĩa ăn ở một nơi nào đó Bạn thuộc số 8% những người giàu trên thế giới

Slide 3: 

You are more blessed than the million who will not survive this week. If you woke up this morning with more health than illness ... Nếu bạn thức dậy buổi sáng khỏe mạnh không ốm đau Bạn có phúc hơn hàng triệu người sẽ không sống sót hết tuần này

Slide 4: 

You are ahead of 500 million people in the world. If you have never experienced the danger of battle, the loneliness of imprisonment, the agony of torture, or the pangs of starvation... Nếu bạn chưa bao giờ trải qua nỗi hiểm nguy trong chiến đấu,cô đơn của tù đày, thống khổ của cực hình, hay cơn đói dày vò Bạn ở trên con số 500 triệu người của thế giới

Slide 5: 

You are more blessed than three billion people in the world. If you can attend a church meeting without fear of harassment, arrest, torture, or death ... Nếu bạn có thể dự lễ nhà thờ mà không sợ bị tấn công, bắt bớ, tra tấn, hay cái chết Bạn có phúc hơn 3 tỉ người trên hành tinh này

Slide 6: 

You are very rare, even in the United States. If your parents are still alive and still married ... Nếu cha mẹ của bạn còn sống mà vẫn còn bên nhau Được như bạn là rất hiếm, ngay cả ở nước Mỹ

Slide 7: 

You are blessed because the majority can, but most do not. If you hold up your head with a smile on your face and are truly thankful ... Nếu bạn ngẩng đầu thẳng với nụ cười trên môi và thực sự biết tri ân Bạn là người có phúc vì đa số mọi người có thể làm được vậy nhưng hầu hết không làm

Slide 8: 

You are blessed because you can offer healing touch. If you can hold someone's hand, hug them or even touch them on the shoulder ... Nếu bạn có thể cầm tay ai đó, ôm choàng họ, hay chạm vào vai họ Bạn là người có phúc vì bạn có thể cho đi cái chạm hàn gắn nỗi đau

Slide 9: 

If you can read this message, you just received a double blessing that someone was thinking of you, and furthermore ... You are more blessed than over two billion people in the world that cannot read at all. Nếu bạn có thể đọc thông điệp này, bạn vừa nhận được một ân phúc kép rằng có một ai đó đang nghĩ đến bạn và ngoài ra …. Bạn hạnh phúc hơn trên 2 tỉ người trên thế giới mù chữ

Slide 10: 

Have a good day, count your blessings, and pass this along to remind everyone else how blessed we all are. You are wished a Merry Christmas Chúc bạn một ngày vui, hãy đếm các ơn phước của mình và chuyễn tiếp thông điệp này để nhắc nhở mọi người rằng chúng ta có phúc biết bao Thân chúc bạn một Giáng sinh vui tươi

Slide 11: 

Nguồn : Internet Nhạc : Have Yourself a Merry Little Christmas Chuyển ngữ: Huỳnh Huệ

authorStream Live Help