Dung_ Doi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Đừng đợi … Nguồn : Internet Âm nhạc: La Vie En Rose by R. Claydeman Added by Đức Nguyên

Slide 2: 

Đừng đợi phải nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cười lại.

Slide 3: 

Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương

Slide 4: 

Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhận ra giá trị của những người bạn

Slide 5: 

Đừng đợi một công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu vào làm việc

Slide 6: 

Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới chịu chia sẻ đôi chút

Slide 7: 

Đừng đợi cho đến khi vấp ngã rồi mới nhớ đến những lời khuyên

Slide 8: 

Đừng đợi đến khi có thật nhiều thời gian rồi mới khởi đầu một công việc

Slide 9: 

Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng rồi mới cố xin lỗi

Slide 10: 

Đừng đợi ... vì không thể biết bạn sẽ phải đợi trong bao lâu...

authorStream Live Help