CANDLE IN THE WIND [Princess Diana -Englands Rose

Views:
 
Category: Celebrities
     
 

Presentation Description

by Lena

Comments

Presentation Transcript

Arial:

1 Music by Elton John Candle in the wind (England's rose)

Kartika:

2 Goodbye England's rose; may you ever grow in our hearts You were the grace that placed itself where lives were torn apart. Vaarwel England's Roos Moge je voor altijd in onze harten groeien Je was de vanzelfsprekende gratie Daar waar levens gescheiden werden

Candle In The Wind [Princess Diana -England's Rose:

3 You called out to our country, and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven, and the stars spell out your name. Je riep ons land op, En troostte hen die leden Nu behoor je tot de hemel En de sterren schrijven je naam.

PowerPoint Presentation:

4 And it seems to me you lived your life like a candle in the wind: never fading with the sunset when the rain set in. En het lijkt me dat je je leven leefde als een kaars in de wind: Nooit dovend bij zonsondergang of bij regen

PowerPoint Presentation:

5 And your footsteps will always fall here, along England's greenest hills, En je voetstappen zullen altijd afdalen hier langs Englands groenste heuvels,

PowerPoint Presentation:

6 your candle's burned out long before your legend ever will. Je kaarsen zullen lang opgebrand zijn voordat je legende zal eindigen.

PowerPoint Presentation:

7 Loveliness we've lost, these empty days without your smile. Beminnelijkheid zijn we verloren, Deze lege dagen zonder je glimlach .

PowerPoint Presentation:

8 This torch we'll always carry for our nation's golden child. Die fakkel zullen we altijd dragen voor het gouden kind van onze natie.

PowerPoint Presentation:

9 And even though we try, the truth brings us to tears, all our words cannot express the joy you brought us through the years. Zelfs als we proberen er niet aan te denken brengt de werkelijkheid ons tot tranen, Al onze woorden kunnen niet uitdrukken welke vreugde jij ons bracht gedurende jaren.

PowerPoint Presentation:

10 And it seems to me you lived your live Like a candle in the wind; Never fading whith the sunset When the rain set in. En het lijkt me dat je je leven leefde als een kaars in de wind Nooit dovend bij zonsondergang of bij regen

PowerPoint Presentation:

11 And your footsteps will always fall here, Along England's greenest hills, En je voetstappen zullen altijd afdalen hier langs Englands groenste heuvels,

PowerPoint Presentation:

12 Your candle's burned out long before Your legend ever will. Je kaarsen zullen lang opgebrand zijn voordat je legende zal eindigen.

PowerPoint Presentation:

13 Goodbye England's rose May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself Where lives were torn apart. Vaarwel Englands Roos Moge je voor altijd in onze harten groeien. Je was de vanzelfsprekende gratie Daar waar levens gescheiden werden.

PowerPoint Presentation:

14 Goodbye England's Rose, From a country lost without your soul, Who'll miss the wings of your compassion More than you'll ever know. Vaarwel Englands Roos, van een land, verloren zonder jouw bezieling, die de vleugels zullen missen van jouw medeleven Meer nog dan je ooit zult weten.

PowerPoint Presentation:

15 En het lijkt me dat je je leven leefde als een kaars in de wind, Nooit dovend bij zonsondergang of bij regen. And it seems to me you lived your live Like a candle in the wind, Never fading whith the sunset When the rain set in.

PowerPoint Presentation:

16 And your footsteps will always fall here, Along England's greenest hills, En je voetstappen zullen altijd afdalen hier langs Englands groenste heuvels;

PowerPoint Presentation:

17 Your candle's burned out long before Your legend ever will. Je kaarsen zullen lang opgebrand zijn voordat je legende zal eindigen.

PowerPoint Presentation:

18 . And your footsteps will always fall here, Along England's greenest hills, En je voetstappen zullen altijd afdalen hier langs Englands groenste heuvels,

PowerPoint Presentation:

19 Your candle's burned out long before Your legend ever will. Je kaarsen zullen lang opgebrand zijn voordat je legende zal eindigen. Have a wonderful day Lena.

authorStream Live Help