THUONG VE XU HUE - Minh Ky - Kalang-Thuy Dung - TNP&BP

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

by Tran Nang Phung and Bui Phuong

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

THƯƠNG VỀ XỨ HUẾ

PowerPoint Presentation:

Nhạc : Minh Kỳ Hòa âm : Quốc Tuấn Tiếng hát : Kalang & Thùy Dung Hình ảnh : Internet, PPS TNP & BP

PowerPoint Presentation:

THƯƠNG VỀ XỨ HUẾ Nhạc : Minh Kỳ Hòa âm : Quốc Tuấn Tiếng hát : Kalang & Thùy Dung Hình ảnh : Internet, PPS TNP & BP

authorStream Live Help