MUA THU CHO EM - Ngo Thuy Mien - Le Thu - BP

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Nhạc Ngô Thụy Miên, Ca sĩ Lệ Thu, PPS Bùi Phương

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

MÙA THU CHO EM MÙA THU CHO EM Nhạc : Ngô Thụy Miên Ca sỹ : Lệ Thu Hình ảnh : Internet PPS : Bùi Phương

Slide 37:

MÙA THU CHO EM Nhạc : Ngô Thụy Miên Ca sỹ : Lệ Thu Hình ảnh : Internet PPS : Bùi Phương MÙA THU CHO EM

authorStream Live Help