Inspirational Beauty

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VẺ ĐẸP TÂM HỒN Chuyển ngữ : Hana 03.06.2011

Slide 2:

If the only prayer you say in your whole life Meister Eckhart is ‘ Thank You’ that would suffice. Nếu cả cuộc đời này bạn chỉ có một lời cầu nguyện duy nhất Thì “ cảm ơn ” đã là quá đủ

Slide 3:

The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, self-control. Gal.5: 22-23 Hoa trái của tâm hồn là tình yêu , niềm vui , an bình , kiên nhẫn , từ tâm,bao dung, trung thực , lịch sự , và tự chủ .

Slide 4:

I Remind you to stir into flame the gift of God that you have. 2 Tim. 1: 6 Tôi muốn nhắc nhở bạn hãy Khơi lên ngọn lửa món quà mà thượng đế trao tặng bạn

Slide 5:

Life must be lived forward, but it can only be understood backwards. Kierkegaard Cuộc sống là luôn hướng đến phía trước , nhưng chỉ có thể được thấu hiểu về sau ..

Slide 6:

Divine Love Surrounds me, Enfolds me, and Enwraps me; I go forth in Peace. Tình yêu Thiên Chúa bao trùm , ôm ấp , che chở tôi ; tôi bước tới trong Yên bình .

Slide 7:

“My soul thirsts for God, for the living God.” Psalm My soul thirsts for God, for the living God. Tâm hồn tôi khát khao Chúa trời hiện hữu .

Slide 8:

Too often we underestimate the power of a touch, a smile, a kind word, a listening ear, an honest compliment, or the smallest act of caring, all of which have the potential to turn a life around. Leo Buscaglia Chúng ta thường coi nhẹ sức mạnh của một cái chạm , một nụ cười , một lời tử tế , một cái tai biết lắng nghe , một lời khen chân thành , hay một hành động yêu thương bé nhất , nhưng tất cả những điều đó đều có thể thay đổi thế giới xung quanh . Leo Ruscaglia .

Slide 9:

True silence is the rest of the mind, and is to the spirit what sleep is to the body, nourishment and refreshment. ~William Penn~ , Tĩnh lặng thật sự cần cho tâm hồn được nghỉ ngơi cũng giống như cơ thể cần giấc ngủ , dinh dưỡng và thư giản .

Slide 10:

God writes the gospel not in the Bible alone, but on trees and flowers and clouds and stars. ~Martin Luther~ Thượng đế viết nên những lời mặc khải không chỉ trong Kinh Thánh, mà còn trên cây, hoa, mây và những vì sao.

Slide 11:

We have to pray with our eyes on God, not on the difficulties. ~Oswald Chambers~ Chúng ta phải cầu nguyện với đôi mắt hướng về Chúa , chứ không phải về những khó khăn .

Slide 12:

Everybody needs beauty as well as bread,..places to play in and pray in,.. where nature may heal and give strength to body and soul. ~John Muir~ Mọi người cần cái đẹp cũng như bánh mì … những nơi vui chơi và cầu nguyện ở đó thiên nhiên có thể hàn gắn nỗi đau và thêm sức mạnh cho cơ thể cũng như tâm hồn .

Slide 13:

If God is speaking then nothing else matters but listening. Brennan Manning Nếu Thượng Đế đang nói , điều quan trọng duy nhất là lắng nghe Người .

authorStream Live Help