Bai 18 Trinh bay trang van ban va in 2

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài: Câu 1: Câu 2: Khi mở văn bản ta nháy vào nút lệnh nào sau đây? c. Open d. Save b.New Print Cách gõ chữ biển đẹp nào sau đây là đúng? BIEENX DDEPJ b. BIEENR DDEPJ c. BIERN DDEPJ d. BEERN DEPJ

PowerPoint Presentation:

Trình Bày Trang Văn Bản Và In Bài: 18

PowerPoint Presentation:

Bài 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 1. Trình bày trang văn bản Hướng trang

PowerPoint Presentation:

Bài 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 1. Trình bày trang văn bản: Đặt lề cho trang: Lề trái Lề phải Lề trên Lề dưới

PowerPoint Presentation:

Bài 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 1. Trình bày trang văn bản Kết luận: Trình bày trang văn bản bao gồm: - Chọn hướng trang:Trang đứng, trang nằm ngang. - Đặt lề trang:lề trái, lề phải, lề trên, lề dưới.

PowerPoint Presentation:

Bài 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 1. Trình bày trang văn bản Lưu ý: - Đừng nhầm lề trang với lề đoạn văn. Lề đoạn văn được tính từ lề trang và có thể ”thò” ra ngoài lề trang. - Nếu văn bản có nhiều trang, việc trình bày trang có tác dụng đến mọi trang của văn bản.

PowerPoint Presentation:

Bài 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 2. Chọn hướng trang và đặt lề trang File  Page Setup / Margins Hình ảnh của trang ứng với các lựa chọn trên

PowerPoint Presentation:

Bài 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 2. Chọn hướng trang và đặt lề trang a. Chọn hướng trang Trong hộp thoại Page Setup. Tại vùng Orientation ta chọn hướng trang: Portrait: Hướng trang đứng Landscape: Hướng trang nằm ngang b. Đặt lề trang Trong hộp thoại Page Setup. Tại vùng Margins ta nháy vào để thay đổi chỉ số đặt lề trang: + Top : định dạng lề trên. + Bottom : định dạng lề dưới. + Left : định dạng lề trái + Right : định dạng lề phải. Để trình bày trang văn bản, ta thực hiện như sau: - Chọn bảng chọn File → Page Setup → xuất hiện hộp thoại Page Setup → chọn Margins

PowerPoint Presentation:

Củng cố Yêu cầu: Mở văn bản Biendep.doc Chọn hướng trang nằm ngang Thay đổi chỉ số lề trên là 3”, lề dưới là 2.5”, lề trái 3.5”, lề phải là 2.5”

PowerPoint Presentation:

Bài 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 3. In văn bản In văn bản bằng cách nháy nút lệnh Print (in) trên thanh công cụ. Lưu ý: Để có thể in được, máy tính của em phải được nối với máy in và máy in phải được bật.

PowerPoint Presentation:

Bài 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 3. In văn bản Xem trước khi in : Nháy nút Print Preview (Xem trước khi in) để kiểm tra trình bày của trang Cửa sổ xem trước khi in Nút lật trang Đóng cửa sổ, về chế độ xem bình thường

PowerPoint Presentation:

Bài 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 3. In văn bản Các em nhận xét gì về văn bản trên? Dòng “mồ côi”

PowerPoint Presentation:

Bài 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 3. In văn bản Các em nhận xét gì về văn bản trên? Một phần nhỏ của bảng bị nhảy sang trang 2

PowerPoint Presentation:

Bài 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 3. In văn bản Vận dụng những kiến thức về trình bày văn bản đã học, em thử đưa ra giải pháp giải quyết những lỗi trên?

PowerPoint Presentation:

Bài 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN 3. In văn bản Nên xem văn bản trước khi in để sửa chữa kịp thời các lỗi, tránh phải in lại nhiều lần và tránh lãng phí giấy. Việc xem lại 1 văn bản trước khi in ra giấy có quan trọng không? Tại sao?

PowerPoint Presentation:

Kết thúc!

authorStream Live Help