อาการเวียนศีรษะหัวหมุน (Dizziness and Motion Sickness)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

อาการเวียนศีรษะหัวหมุนDizziness and Motion Sickness : 

อาการเวียนศีรษะหัวหมุนDizziness and Motion Sickness อาการเวียนศีรษะหัวหมุน พบได้ในทั้งหญิงและชาย พบในหญิงมากกว่าชายประมาณ 3 เท่า พบมากในผู้สูงอายุ พบได้ราว 3-6% ของกลุ่มประชากรทั้งหมด การทำความเข้าใจกับเรื่องเหล่านี้จะช่วยให้ท่าน เข้าใจถึงสาเหตุอาการเจ็บป่วย รวมถึงการดูแลตนเองในเบื้องต้น

Slide 2: 

อาการเวียนศีรษะหัวหมุนมีลักษณะแตกต่างกันไป ในแต่ละราย เช่น รู้สึกเหมือนบ้านหมุน รู้สึกเหมือนจะล้มลงในขณะที่จะยืน รู้สึกโซเซในขณะที่จะเดิน รู้สึกตาลาย รู้สึกเบาๆที่ศีรษะ รู้สึกงงๆสับสน ลำดับเหตุการณ์ไม่ถูก

Slide 3: 

บางรายมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว ใจสั่น หัวใจเต้นเร็วขึ้น ความดันผิดปกติ บางรายรู้สึกกลัว กังวลถึงขั้นเอะอะเสียงดัง บางรายรู้สึกเหนื่อยอ่อน หดหู่ ไม่มีสมาธิ ระยะเวลาที่เป็น มีตั้งแต่เป็นไม่นาน จนถึงนานเป็นชม.

authorStream Live Help