ตัวอย่าง การรักษาด้วยตำรับยาจีน (2)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ตัวอย่าง การรักษาด้วยตำรับยาจีน : 

ตัวอย่าง การรักษาด้วยตำรับยาจีน การรักษาด้วยตำรับยาจีน เช่นกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการมาจาก ความร้อนตับแกร่ง (ตรวจพบ ลิ้นค่อนข้างแดง ชีพจรค่อนข้างตึง) ตำรับยาที่ใช้ มีอยู่หลายตำรับขึ้นอยู่กับอาการที่แสดงออก เช่นตำรับ Jie Wei Xia Yao San หรือ Long Dan Xie GanTang

Slide 2: 

ตัวอย่างสมุนไพรเดี่ยว ตำรับยา Jie Wei Xiao Yao San ประกอบด้วย สมุนไพรเดี่ยวหลายตัว เช่น Chai Hu 3-9 gm, Dang Gui 3-9 gm, Bai Shao 3-12 gm, Bai Zhu 3-9 gm, Fu Ling 3-15 gm, Gan Cao 1.5-6 gm,Pao Jiang 1-6 gm, Bo He 1-3 gm เป็นต้น

authorStream Live Help