20050412Fulbright

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

STUDIUM, STÁŽE A BRIGÁDY PRO STUDENTY V USA : 

STUDIUM, STÁŽE A BRIGÁDY PRO STUDENTY V USA Komise J.W. Fulbrighta Velvyslanectví Spojených států amerických

Slide2: 

WORK AND TRAVEL IN AMERICA: The J-Visa Programs

Slide3: 

Peter Paul Galus Second Secretary US Embassy Prague Consul, economic analysis and reporting, public outreach GalusP@state.gov

J-Visa Program: 

J-Visa Program Officially known as the Exchange Visitor’s Program Created in 1961 under President John F. Kennedy Allows young people to work and travel in America

Why America?: 

Why America? Benefits of the program (what you get!) Learn English Travel through out America Understand American culture and values

Learn the Language: 

Learn the Language Total immersion (the best way!) - Listening to and speaking to native speakers - Language in context Global language – it’s practical! Travel Work: Multinational Corporations – SAP, Siemens, BMW, AHold

Travel: 

Travel USA is a big country with many attractions Nature - California Coastline, Deserts of Arizona, New Mexico -- National Parks: Yosemite, Grand Canyon, Rocky Mountain Cities - New York, Chicago, San Francisco -- Architecture, dynamic Transportation - Cheap and easy: Train, bus, discount airlines

Experience American Culture and Values: 

Experience American Culture and Values Diversity Immigrant nation: Speaking English with others: Africans, Asians, Arabs, Latin Americans Communication skills: getting along and communicating in an extroverted nation Tolerance: The value that it brings to society

Global Perspective: 

Global Perspective World is getting smaller: Globalization - Borders - Technology Success in the 21st century depends on strong command of English and the ability to work harmoniously with others

What are the Programs?: 

What are the Programs? Summer Work/Travel Camp Counselor Trainee Au Pair Alien Physician

Slide11: 

exchanges.state.gov/ education/jexchanges/

Work & Travel: 

Work & Travel Foreign post-secondary students Work and travel for a maximum of four months during summer vacations Non-skilled service positions at resorts, hotels, restaurants, and amusement parks. Summer internships in US businesses and other organizations are allowed. Prearranged or not prearranged employment Program regulations permit participants to repeat the program more than once

Camp Counselor: 

Camp Counselor Camp Counselors interact directly with groups of American youth by overseeing their activities in a camp setting during the U.S. summer season Foreign university students, youth workers, and other specially qualified individuals at least 18 years of age and proficient in English may work as counselors in U.S. Summer camps for up to four months. All program participants must be placed Participants receive pay and benefits commensurate with those offered to their U.S. counterparts

Trainee: 

Trainee The training program provides the opportunity to enhance their skills in their chosen career field The maximum duration of any training program, with the exception of flight training programs, shall not exceed 18 months Training programs for unskilled occupations are not permitted Specialty training programs are for participants who have completed a four-year degree in their field or a recognized professional certificate Non-specialty training programs do not require participants to have completed a degree. However, program participants must have at least two years of education, training or experience in the field in which they are to receive training

Au Pair: 

Au Pair Through the Au Pair program foreign nationals between 18 and 26 years of age participate directly in the home life of a host family by providing limited childcare services for up to 12 months Childcare is limited to no more than 10 hours per day, and to a maximum of 45 hours per week Au pairs are compensated for their work Participants in the Au Pair program must be proficient in spoken English, and are required to complete at least six hours of academic credit or its equivalent at an accredited US post-secondary educational institution Host families are required to pay up to $500 toward the cost of the au pair's required academic course work

Alien Physician: 

Alien Physician Foreign medical graduates may pursue graduate medical education or training at accredited schools of medicine or scientific institutions Program participants in this category are sponsored solely by the Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) Foreign medical graduates must meet several criteria including, but not limited to, the following: - Adequate prior education and training - Several qualifying exams - Competency in oral and written English - A statement of need from the government of the country of their nationality or last legal permanent residence - An agreement or contract from a U.S. accredited medical school, an affiliated hospital, or a scientific institution

Slide17: 

MOŽNOSTI STUDIA A STIPENDÍÍ PRO SPOJENÉ STÁTY Fulbrightův program

PROČ USA?: 

PROČ USA? Kvalita výuky a výzkumu Šíře nabídky programů Flexibilita a prostupnost Služby studentům Kulturní zkušenost

MOŽNOSTI PRO STUDENTY: 

MOŽNOSTI PRO STUDENTY Jazykové kurzy Výměnné programy Letní kurzy a letní školy Letní brigády (Work & Travel) Stáže v oboru (AIESEC, IAESTE…) Individuální studium

PŘEHLED KROKŮ: 

PŘEHLED KROKŮ Ujasněte si své vzdělávací a osobní cíle a kritéria Seznamte se s možnostmi ve Vašem oboru Vyberte si školy Zjistěte jejich požadavky pro přijetí Prozkoumejte možnosti financování Dejte dohromady požadované dokumenty, připravte se a složte požadované testy Zařiďte si vízum a připravte se na život v USA

ROZDÍLNÝ SYSTÉM VYSOKOŠKOLSKÉHO STUDIA: 

ROZDÍLNÝ SYSTÉM VYSOKOŠKOLSKÉHO STUDIA Spojené státy Master a Ph.D. (graduate) navazují na bakaláře Právo a medicínu nelze studovat ihned po střední škole Bakalář trvá 4 roky Česká republika „Dlouhý“ magisterský program Český bakalář trvá pouze 3 roky, třeba zjistit na konkrétní škole, jak jej akceptuje

VÝBĚR ŠKOLY: RIGHT MATCH: 

VÝBĚR ŠKOLY: RIGHT MATCH Obor studia, užší specializace Kvalita a obsah studia, výzkumu, kvalita vyučujících Náročnost přijímacího řízení, výběrovost školy Finanční nároky, finanční pomoc Životní podmínky a prostředí školy Služby pro zahraniční studenty Jiné individuální podmínky Vyhledávání: znalost oboru, katalogy, online (www.petersons.com/educationusa)

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: FILOZOFIE: 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: FILOZOFIE Student dodá škole podklady o: akademických a odborných výsledcích a studijních předpokladech osobnostních předpokladech a motivaci a to do stanovené uzávěrky

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: PODKLADY: 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: PODKLADY Přihláška Administrativní poplatek Transcript (výpis předmětů a známek) Výsledky z testů TOEFL, GRE, GMAT… Doporučení Personal Statement (motivační esej) Financial Statement

FINANCOVÁNÍ STUDIA A POBYTU: 

FINANCOVÁNÍ STUDIA A POBYTU Vysoká investice (školné + životní náklady) Náklady se výrazně liší (15-50 tisíc USD ročně) Finanční pomoc Existuje, je však omezená a obvykle výběrová Spíše pro pokročilejší studenty Může být kritériem pro výběr školy Záleží na oboru, stupni studia, kvalitě studenta

KDE HLEDAT FINANČNÍ POMOC: 

KDE HLEDAT FINANČNÍ POMOC Přímo na školách Akademická stipendia Placená práce: - odborný asistent - práce na campusu - stáže Odpuštění školného Další zdroje Nadace Sponzoři Velmi různorodé požadavky a podmínky Půjčky s americkým občanem jako ručitelem Obvykle nutné i vlastní výdaje

TIPY PRO STIPENDIA: 

TIPY PRO STIPENDIA Fulbrightova stipendia VIZE 97 Hlávkova nadace American Fund for Czechoslovak Relief Rotary Foundation American Association for University Women Study-X „Stipendia odjinud“ International Education Financial Aid Center Cornell Graduate Fellowship Notebook

STANDARDIZOVANÉ PŘIJÍMACÍ TESTY: 

STANDARDIZOVANÉ PŘIJÍMACÍ TESTY Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Graduate Record Examination (GRE) Graduate Management Admission Tests (GMAT) Testy lze skládat v ČR Registrace předem Nezbytná intenzivní příprava Nový TOEFL v ČR od roku 2006

ČASOVÝ PLÁN: 

ČASOVÝ PLÁN ZAČNĚTE VČAS – ROK A PŮL PŘEDEM Jaro, léto: výběr školy, kontaktování, příprava na standardizované testy Podzim: skládání testů, podklady pro přijímací řízení Zima, jaro: uzávěrky přihlášek Jaro, léto: Přijetí či odmítnutí, víza, příprava na pobyt Konec srpna: odlet to USA, orientace

STUDENTSKÁ VÍZA: 

STUDENTSKÁ VÍZA F-1, M-1, J-1 (www.unitedstatesvisas.gov) Uchazeč musí být přijat - škola vystaví I-20 Student si požádá standardní procedurou o vystavení víza na velvyslanectví (pohovor) Nový SEVIS Fee – 100 USD Třeba počítat s dostatkem času Žádost může být zamítnuta

KDE HLEDAT INFORMACE: 

KDE HLEDAT INFORMACE Poradenské centrum Fulbrightovy komise educationUSA.state.gov

FULBRIGHTŮV PROGRAM: 

FULBRIGHTŮV PROGRAM 1946 - americký senátor J. William Fulbright 140 partnerských zemí 1991 - Fulbrightova komise v České republice 2002 – nová dohoda o Fulbrightově komisi Poslání: „Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání a kultury“

PŘEHLED PROGRAMŮ: 

PŘEHLED PROGRAMŮ Pro studenty Fulbrightovo stipendium pro postgraduální studia Fulbright-Masarykovo stipendium Cestovní granty Pro vědce a přednášející Fulbrightův grant pro pobyty vědců a přednášející Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře Fulbrightovy instituty amerických studií

PŘEHLED PROGRAMŮ: 

PŘEHLED PROGRAMŮ Pro pracovníky s praxí Stipendijní program Huberta Humphreyho Pro středoškolské učitele a ředitele Fulbrightův program výměny středoškolských učitelů Fulbrightův program výměny středoškolských administrátorů

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY: 

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY České občanství Trvalý pobyt v ČR Dobrá znalost angličtiny

STUDENTSKÉ STIPENDIUM: PŘEHLED: 

STUDENTSKÉ STIPENDIUM: PŘEHLED Pro postgraduální studium a výzkum Hodnost Master's, Ph.D. nebo „non-degree” (visiting research student) Stipendium na jeden školní rok Školné do 18 000 USD Životní náklady, cestovné, zdravotní pojištění… Předběžné kontakty s americkými univerzitami možné nebo i nutné

STUDENTSKÉ STIPENDIUM: PŘEDPOKLADY: 

STUDENTSKÉ STIPENDIUM: PŘEDPOKLADY Dokončená vysoká škola (minimálně bakalářský titul) Výborné studijní výsledky Všechny obory (s výjimkou klinického lékařství a MBA) Přednost pro uchazeče bez dlouhodobé akademické zkušenosti z USA

STUDENTSKÉ STIPENDIUM: PŘIHLÁŠKA: 

STUDENTSKÉ STIPENDIUM: PŘIHLÁŠKA Online elektronická přihláška Výsledky testů (TOEFL, případně i GRE) Možnost získat voucher – poukaz na testy U kategorie „Visiting Research“ pozvání Personal Statement, Study Objectives, CV 3 doporučující dopisy Uvést tři školy Termín odevzdání přihlášek 1. září

CESTOVNÍ GRANTY: 

CESTOVNÍ GRANTY Pro pobyt delší než 3 měsíce hrazený z jiného finančního, kompetičně získaného zdroje Přednost mají studenti Termín odevzdání je 1. června pro výjezd od července daného kalendářního roku do června následujícího roku

FULBRIGHT-MASARYKOVO STIPENDIUM: 

FULBRIGHT-MASARYKOVO STIPENDIUM Úspěšná vědecká a/nebo pedagogická práce Uchazeči z univerzitních či vědeckovýzkumných pracovišť (včetně aplikovaného výzkumu) ve dvou kategoriích: - pro mladé vědecké pracovníky před dosažením Ph.D. - pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. Aktivita mimo vlastní obor (v akademickém životě instituce, v místní komunitě, neziskovém sektoru apod.) Všechny obory (s výjimkou klinického lékařství) Pozvání instituce v USA Termín odevzdání přihlášek 1. prosince pro pobyt v následujícím akademickém roce 3 až 10 měsíců (životní náklady, cestovné, zdravotní pojištění) Přednost pro uchazeče bez dlouhodobé zkušenosti z USA

GRANT PRO VĚDCE A PŘEDNÁŠEJÍCÍ: 

GRANT PRO VĚDCE A PŘEDNÁŠEJÍCÍ Úspěšná vědecká nebo pedagogická práce Dosažený titul Ph.D. (nebo ekvivalent) Velmi kvalitní výzkumný projekt Pozvání instituce v USA Termín odevzdání přihlášek 1. října pro pobyt v následujícím akademickém roce Všechny obory (s výjimkou klinické lékařství), kvalita předloženého projektu (výuka českého jazyka, literatury, lingvistiky vítána) 3 až 10 měsíců (životní náklady, cestovné, zdravotní pojištění) Přednost pro uchazeče bez dlouhodobé zkušenosti z USA

KRÁTKODOBÉ HOSTOVÁNÍ SPECIALISTŮ Z USA: 

KRÁTKODOBÉ HOSTOVÁNÍ SPECIALISTŮ Z USA Krátkodobé hostování (2 až 6 týdnů) amerického odborníka, vyžádaného univerzitním pracovištěm v ČR Obory: americká studia (např. divadlo, ekonomie, historie, historie umění, hudba, literatura, tanec, umění, vládní systém), antropologie/archeologie, ekonomie, informační technologie, knihovnictví, komunikace a žurnalistika, politologie/veřejná správa, pop kultura, právo, sociologie a sociální práce, vzdělávání, životní prostředí Formulář „Call for Appointment“ na webové stránce Fulbrightovy komise, možno podávat průběžně Zvouci instituce pokrývá ubytování, stravování a cestovné v hostitelské zemi

Slide43: 

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE WWW.FULBRIGHT.CZ

authorStream Live Help