Mga Kahariang Pangkontinenteng Timog-Silangang Asya

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

AP:

AP

Balik-aral:

Balik-aral

PowerPoint Presentation:

Anong larangan ang umunlad sa Gintong Panahon?

PowerPoint Presentation:

A. Sining B. Agham C. Musika

PowerPoint Presentation:

B. Agham

PowerPoint Presentation:

Ang pagpapakulo ng bote ng sanggol ay isang halimbawa ng

PowerPoint Presentation:

A. Surgery B. Gravitation C. Sterilization

PowerPoint Presentation:

C. Sterilization

PowerPoint Presentation:

Ano ang unang pakay ng mga Muslim?

PowerPoint Presentation:

A. Manakop B. Palaganapin ang Islam C. Magsaka

PowerPoint Presentation:

B. Palaganapin ang Islam

PowerPoint Presentation:

Ang pinakamaka-pangyarihang sultanato.

PowerPoint Presentation:

A. Delhi B. Belgar C. Bihar

PowerPoint Presentation:

A. Delhi

PowerPoint Presentation:

Bakit tinawag ng Mogul si Babur? Inakala siyang

PowerPoint Presentation:

A. Tsino B. Arabo C. Mongol

PowerPoint Presentation:

C. Mongol

PowerPoint Presentation:

Siya ang apo ni Babur?

PowerPoint Presentation:

A. Asoka B. Akbar C. Kanishka

PowerPoint Presentation:

B. Akbar

PowerPoint Presentation:

Mga Kahariang Pangkontinenteng Timog-Silangang Asya

PowerPoint Presentation:

Bakit naimpluwensiyahan ng ibang lahi ang T-S Asya?

PowerPoint Presentation:

-sinakop

PowerPoint Presentation:

-nakipag- k alakalan

PowerPoint Presentation:

Impluwensiya ng Ibang Lahi

PowerPoint Presentation:

magtanim o magsaka,

PowerPoint Presentation:

mag-alaga ng hayop, maglayag, magpastol

PowerPoint Presentation:

Pamumuhay ng mga taga-TS Asya

PowerPoint Presentation:

paggamit ng metal,

PowerPoint Presentation:

pagbuo ng pamilya

PowerPoint Presentation:

pagsamba sa kalikasan

PowerPoint Presentation:

pagtatayo ng mga dambana

PowerPoint Presentation:

Kaharian ng Vietnam

PowerPoint Presentation:

939-1945

PowerPoint Presentation:

Anong lahi ang namuno sa Hilagang Vietnam?

PowerPoint Presentation:

A. Tsino B. Hapones C. Koreano

PowerPoint Presentation:

A. Tsino

PowerPoint Presentation:

Anong ang kinukuha ng mga Tsino sa Vietnam?

PowerPoint Presentation:

A. bakal B. prutas C. hilaw na produkto

PowerPoint Presentation:

C. hilaw na produkto

PowerPoint Presentation:

Ano ang namana ng mga Vietnamese sa mga Tsino?

PowerPoint Presentation:

A. paggamit ng apelyido B. pagsasaka C. pagsasayaw

PowerPoint Presentation:

A. paggamit ng apelyido

PowerPoint Presentation:

Kaharian ng Funan, Chenla at Champa

PowerPoint Presentation:

Funan

PowerPoint Presentation:

1 CE – 630 CE

PowerPoint Presentation:

-naging malakas ang kapangyarihan ng Funan

PowerPoint Presentation:

Dahil sa impluwensiya ng kulturang _____ & ______?

PowerPoint Presentation:

A. Hapones & Tsino B. Koreano & Tsino C. Indian & Tsino

PowerPoint Presentation:

C. Indian & Tsino

PowerPoint Presentation:

Chenla

PowerPoint Presentation:

630 – 802

PowerPoint Presentation:

-tinawag ding Khmer ng mga Tsino

PowerPoint Presentation:

Anong kaharian ang pinabagsak ng Kahariang Chenla?

PowerPoint Presentation:

A. Funan B. Champa C. Vietnam

PowerPoint Presentation:

A. Funan

PowerPoint Presentation:

Champa

PowerPoint Presentation:

200 - 700

PowerPoint Presentation:

-kaharian sa Timog & Gitnang Bahagi

PowerPoint Presentation:

Anong bansa ang nakaimpluwensiya sa Champa?

PowerPoint Presentation:

A. China B. India C. Vietnam

PowerPoint Presentation:

B. India

PowerPoint Presentation:

Ika-15 siglo -bumagsak

PowerPoint Presentation:

Imperyong Angkor

PowerPoint Presentation:

802 - 143

PowerPoint Presentation:

Saang bansa umusbong ang I. Angkor?

PowerPoint Presentation:

A. Thailand B. India C. Cambodia

PowerPoint Presentation:

C. Cambodia

PowerPoint Presentation:

Jayavarman II -pinuno ng Khmer

PowerPoint Presentation:

Angkor Wat

PowerPoint Presentation:

-pinakamatanda at pinakamalaking istrukturang pang-arkitektura

PowerPoint Presentation:

Kaharian ng Pagan

PowerPoint Presentation:

849 - 1287

PowerPoint Presentation:

Saang bansa umusbong ang K. Pagan?

PowerPoint Presentation:

A. Cambodia B. Burma C. Vietnam

PowerPoint Presentation:

Anawrahta at Kyanzithha -mga pinuno

PowerPoint Presentation:

-may pamayanang agrikultural

PowerPoint Presentation:

-Theravada Buddhism

PowerPoint Presentation:

-bumagsak dahil sa mga Tai

PowerPoint Presentation:

Kaharian ng Ayutthhaya

PowerPoint Presentation:

1350-1767

PowerPoint Presentation:

Sino ang nagtatag ng K. Ayutthhaya?

PowerPoint Presentation:

A. Asoka B. U Thong C. Alexander the Great

PowerPoint Presentation:

U Thong -nagtatag

PowerPoint Presentation:

Darmasastra - kodigong legal batay sa tradisyong Hindu at Thai

PowerPoint Presentation:

- bumagsak dahil sa pakikidigma sa Burma

PAGLALAPAT:

PAGLALAPAT

PowerPoint Presentation:

Ano ang kahalagahan ng pagsakop ng ibang lahi?

TAKDANG- ARALIN:

TAKDANG- ARALIN

PowerPoint Presentation:

1. Ibigay ang mga mahahalagang

PowerPoint Presentation:

pangyayari sa bawat kaharian sa

PowerPoint Presentation:

Pangkapuluang Timog- Silangang Asya

authorStream Live Help