Design Hälsingland Bock och Kulturarv för Producent

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

LIVING TRADITIONS HÄLSINGLAND & HÄLSINGEBOCKEN ~ BILDEN AV HÄLSINGLAND ~ Del 1 ~ Designprogram :

LIVING TRADITIONS HÄLSINGLAND & HÄLSINGEBOCKEN ~ BILDEN AV HÄLSINGLAND ~ Del 1 ~ Designprogram KONFIDENTIELLT ENBART FÖR PÅSEENDE. DELA EJ UTAN Innehållet i dokument är enbart skisser. UPPHOVSMANNENS GODKÄNNANDE. © Copyright 2011 - Caroline Tinterova

INNEHÅLL:

INNEHÅLL Kort om Caroline Tinterova Bakgrund till projektet Hälsingebocken - Hälsinglands varumärke Egen Design Helsingen Adaptioner: Sverige Kommuner Destinationer Kulturarv & Hälsingegårdar Kommersiellt Produkter Förslag producent

Caroline Tinterova är formgivare, illustratör och konstnär som efter Rom och Stockholm, nu verkar och bor i Nordanstig, Hälsingland. Caroline är utbildad på Kungliga Svenska Balettskolan, Instituto Europeo di Design och Berghs School of Communications. Carolines arbeten präglas av sin förkärlek till barn, resor och kulturella arv och traditioner. Under åren har Caroline försett företag som Schibstedt, Barnängen, Natur & Kultur, MamaMia, GlamMom, MCEN, Fairfax, Stardoll m.fl, med illustrationer och grafisk form, samt haft utställningar i Italien, Finland och Sverige. :

Caroline Tinterova är formgivare, illustratör och konstnär som efter Rom och Stockholm, nu verkar och bor i Nordanstig, Hälsingland. Caroline är utbildad på Kungliga Svenska Balettskolan, Instituto Europeo di Design och Berghs School of Communications. Carolines arbeten präglas av sin förkärlek till barn, resor och kulturella arv och traditioner. Under åren har Caroline försett företag som Schibstedt, Barnängen, Natur & Kultur, MamaMia, GlamMom, MCEN, Fairfax, Stardoll m.fl, med illustrationer och grafisk form, samt haft utställningar i Italien, Finland och Sverige.

PowerPoint Presentation:

LIVING TRADITION - Ur fäders anor för framtida seder - Kollektionen Bilden av Hälsingland är del av flertalet initiativ och tolkningar av Tinterova för att ge en ny bild av svenskt kulturarv. BILLY of SWEDEN ™ Samlingsvarumärke för bockar, så som Julbocken, Hälsingebocken, Kåre, Gävlebocken m.fl. BILDEN AV HÄLSINGLAND Ett projekt för att levandegöra Hälsinglands kulturella arv och synliggöra hela regionens visuella identitet med en samlad bild. Här återges både hälsingemönster och Hälsingebocken.

PowerPoint Presentation:

Caroline Tinterova har under flera år varit Dalarna och företag behjälplig med illustrationer och formgivning. Carolines Kurbits och Dalahästar gör sig synliga på souvenirer, telefoner och kläder. Dalahästen är en ovärderlig symbol för Sverige, Dalarna, turismen och individers image och identitet. Nu är det Hälsinglands tur…

PowerPoint Presentation:

Dalahästen är en kombination av hästen som symbol och Kurbits (krusning), Dalarnas egna målerikonst. KONFIDENTIELLT

PowerPoint Presentation:

Vad har nu Hälsingland, som inte Dalarna har? Vi har allt med tillägg av havet. Istället för hästen har vi bocken, vi har lin, och istället för krusning har vi hälsingemönster och schabloner från tusen Hälsingegårdar, varav sju världskulturarv. Förenar man hälsingemönster och våra kulturarv med hälsingebocken skapas en egen unik symbol med obegränsade ändamål i ett nyskapande kulturarv .

VÄLKOMMEN TILL HÄLSINGLAND:

VÄLKOMMEN TILL HÄLSINGLAND ” HELSINGEN” BILDEN AV HÄLSINGLAND av CAROLINE INTROVA

PowerPoint Presentation:

”HELSINGEN”

PowerPoint Presentation:

HELSINGEN - HÄLSINGEFLAGGA I BLOMSTERSKRUD © Copyright 2011- Caroline Tinterova

PowerPoint Presentation:

HELSINGEN BY NIGHT © Copyright 2011- Caroline Tinterova

PowerPoint Presentation:

HELSINGEN MIDSUMMER © Copyright 2011- Caroline Tinterova

PowerPoint Presentation:

HELSINGEN FUNE © Copyright 2011- Caroline Tinterova

PowerPoint Presentation:

© Copyright 2011- Caroline Tinterova

PowerPoint Presentation:

HELSINGEN COLORFUL © Copyright 2011- Caroline Tinterova

PowerPoint Presentation:

HELSINGEN PASTEL © Copyright 2011- Caroline Tinterova

PowerPoint Presentation:

HELSINGEN PASTEL © Copyright 2011- Caroline Tinterova

PowerPoint Presentation:

HELSINGEN PASTEL © Copyright 2011- Caroline Tinterova

PowerPoint Presentation:

”HELSINGEN LIN ”

PowerPoint Presentation:

HELSINGEN LIN – BLUE BLOM © Copyright 2011- Caroline Tinterova

PowerPoint Presentation:

HELSINGEN ”LIN” - GRAY BLOM © Copyright 2011- Caroline Tinterova

PowerPoint Presentation:

HELSINGEN LIN MAROON & ORANGE © Copyright 2011- Caroline Tinterova

PowerPoint Presentation:

© Copyright 2011- Caroline Tinterova

PowerPoint Presentation:

”HELSINGEN MIX ”

PowerPoint Presentation:

© Copyright 2011- Caroline Tinterova

PowerPoint Presentation:

ADAPTIONER Hälsingebockens interna landskap har fyllts för olika ändamål, så som för Sverige, kommuner, destinationer och platser.

PowerPoint Presentation:

KOMMUNALA ADAPTIONER | NORDANSTIGS HELSING © Copyright 2011- Caroline Tinterova

PowerPoint Presentation:

KOMMUNALA ADAPTIONER | NORDANSTIGS HELSING © Copyright 2011- Caroline Tinterova

PowerPoint Presentation:

KOMMUNALA ADAPTIONER | NORDANSTIGS HELSING © Copyright 2011- Caroline Tinterova

PowerPoint Presentation:

REGIONALA ADAPTIONER | HELSINGLANDS HELSING © Copyright 2011- Caroline Tinterova

PowerPoint Presentation:

INTERNATIONELLA ADAPTIONER | HÄLSINGLAND SWEDEN © Copyright 2011- Caroline Tinterova

PowerPoint Presentation:

KULTURARVET Bockar för samtliga Världskulturarv och flertalet Hälsingegårdar, samt andra kända destinationer och schabloner har tagits fram.

PowerPoint Presentation:

HELSINGEN | VÄRLDSARVET HÄLSINGEGÅRDARNA © Copyright 2011- Caroline Tinterova

PowerPoint Presentation:

GÄSTGIVARS VALLSTA

PowerPoint Presentation:

HELSINGEN | GÄSTGIVARS VALLSTA © Copyright 2011- Caroline Tinterova

PowerPoint Presentation:

HELSINGEN | FÅGELSJÖ GAMMELGÅRD © Copyright 2011- Caroline Tinterova

PowerPoint Presentation:

HELSINGEN | FJÄRSMAN © Copyright 2011- Caroline Tinterova

PowerPoint Presentation:

HELSINGEN | KRISTOFERS I STENE © Copyright 2011- Caroline Tinterova

PowerPoint Presentation:

HELSINGEN | HUDIKSVALLS TEATER © Copyright 2011- Caroline Tinterova

PowerPoint Presentation:

Helsingen finns både i tryck, tvådimensionellt och tredimensionellt. Den tredimensionella bocken får hälsingemönster och används som skulptur för olika ändamål . © Copyright 2011- Caroline Tinterova

PowerPoint Presentation:

Förslag Presentationen omfattar koncept och design med skisser av Tinterovas Hälsingebock med adaptioner och exempel på produkter. Tinterova söker partner för produktion för merparten av motiven i konceptet. Ett fåtal produkter kommer ske med egen produktion. Dessa sker i begränsad upplaga och är att betrakta mer som konstverk/hantverk. Tillsammans säljs konceptet med produkter in till Hälsingegårdarna för deras individuella destination och souvenirer. Tinterova söker affärsupplägg där den ekonomiska uppgörelsen innehåller en fast del och/eller timarvode för formgivning, produktion och original en del för nyttjanderätten och idé baserat på antal producerade eller sålda produkter. Provision (royalty) baseras på omsättning och sätts ett gemensamt krav om säljvolym och period. Tinterova vill kunna köpa produkter till reducerat återförsäljarpris för marknadsföring och försäljning i egen butik.

PowerPoint Presentation:

Den unika kombinationen av bockar och mönster från Hälsingland är upphovsrättsligt skyddat. Flertalet olika bockar med har illustrerats, producerats innehållande hundratals mönster för olika ändamål och syften. © Copyright 2011- Caroline Tinterova

PowerPoint Presentation:

Primärt är det egna bocken ”Helsingen” i kombination med mönster som kommer att användas för egna ändamål. Övriga bockar är skapade i kundändamål. Det går att få andra bockar som Stadsparaden, Kåre, Gävle m.fl med mönster. Hälsingland - Sweden © Copyright 2011- Caroline Tinterova

TACK För frågor kontakta Caroline Tinterova 0739084812 caroline@tinterova.com © Copyright 2011 - Caroline Tinterova:

TACK För frågor kontakta Caroline Tinterova 0739084812 caroline@tinterova.com © Copyright 2011 - Caroline Tinterova

authorStream Live Help