Форми виховної роботи

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Форми виховної роботи:

Форми виховної роботи Павлюк Л.П. Заступник директора з виховної роботи Бердичівської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ст.

PowerPoint Presentation:

Форма виховної роботи - це доступний зовнішньому сприйняттю образ взаємодії дітей з педагогом, що склався завдяки системі використовуваних засобів в певному логічному забезпеченні методу роботи з дітьми . Форма виховної роботи виконує надзвичайне призначення : завдяки захоплюючій, цікавій формі вихованець проживає задоволення від взаємодії з об'єктом, ця мить задоволення стає підставою для прийняття об'єкта як особистісної цінності в структурі особистості.

Педагогічний пошук форми пов'язаний з деякими умовами :

Педагогічний пошук форми пов'язаний з деякими умовами 1 . Будь-яка форма повинна бути орієнтована на три канали сприйняття так, щоб аудіали , візуали і кінестетики отримували достатню духовну поживу для внутрішньої активності . 2. Форма повинна бути мінливою , але здійснювати це слід не через різку заміну відомої дітям форми ново ю , їм невідомою , а через включення кожного разу нових деталей, елементів новизни , так щоб форма змогла до кінця вичерпати себе і непомітно бути витіснен а чимось принципово іншим . Форма виховної роботи динамічна і не підвладна фіксації в якості найкращого зразка . 3. Форма не може бути відтворена в своєму цілісному вигляді , вона щоразу заново розробляється для конкретних обставин . Відправною точкою даної розробки є змістовна ідея , вона підлягає аналізу в застосуванні до реальності , а варіативність форм народжується як наслідок такого аналізу .

PowerPoint Presentation:

Актуальні цілі і завдання виховання учнів Система шкільного позакласного виховання повинна бути спрямована на різнобічний розвиток учнів. Різнобічний розвиток учнів можливо тільки в тому випадку, якщо весь набір виховних технологій і методик роботи з дітьми створює умови для самореалізації дитини. Самореалізації учнів сприяють розвиток у них пізнавальної мотивації та пізнавального інтересу, творчих здібностей, уміння знаходити необхідну інформацію і т.д. Головні ідеї: - Формування культури спілкування учнів, усвідомлення учнями необхідності позитивного спілкування як з дорослими, так і з однолітками; - Передача учням знань, умінь, навичок соціального спілкування людей, досвіду поколінь; - Виховання прагнення учнів до корисного проведення часу і позитивному спілкуванню. Головна мета: Створення умов для позитивного спілкування учнів у школі та за її межами, для прояву ініціативи та самостійності, відповідальності, щирості і відкритості в реальних життєвих ситуаціях, інтересу до позакласної діяльності на всіх вікових етапах. Завдання виховання: - Знайомити учнів з традиціями і звичаями спілкування та дозвілля різних поколінь; - Використовувати активні і творчі форми виховної роботи; - Створювати гуртки, клуби, секції з урахуванням інтересів і потреб учнів; - Демонструвати досягнення учнів в дозвільної діяльності; - Виховувати силу волі, терпіння при досягненні поставленої мети; - Сприятиме якісній діяльності шкільних позакласних об'єднань.

Види позаурочної діяльності:

Види позаурочної діяльності Пізнавальна діяльність спрямована на розвиток пізнавальних інтересів, накопичення знань, формування розумових здібностей та ін. Організовується вона в таких формах позаурочної роботи, як екскурсії, олімпіади, конкурси, лекторії, тижні книги і т.д. Ціннісно-орієнтаційна діяльність, по суті, являє собою процес формування відносин до світу, формування переконань, поглядів, засвоєння моральних та інших норм життя людей - всього того, що називають цінностями. Педагог має багаті можливості стимулювати вироблення школярами відносин, поглядів на життя в різних формах позаурочної діяльності: бесіди з соціально-етичної проблематики, класні збори, дискусії, диспути. Звичайно, засвоєння школярами соціальних цінностей відбувається і у всіх інших формах і видах діяльності. Громадська діяльність передбачає участь школярів в органах управління школою, різних учнівських та молодіжних об'єднаннях в школі та поза нею, участь у трудових, політичних та інших акціях і кампаніях. Це відбувається в таких формах, як робота з самообслуговування, прибирання школи, шкільні збори, засідання, вибори і робота учнівських органів управління, вечори, свята і пр. Естетична діяльність розвиває художній смак, інтереси, культуру, здібності дітей. Важко переоцінити значення естетичних занять учнів, які можуть бути організовані особливо ефективно поза школою у спеціальних установах додаткової освіти, клубах. Шкільні педагоги, однак, теж мають можливість проводити цю роботу в наступних формах: інсценування, конкурси, шкільні театри, концерти, фестивалі, екскурсії до музеїв, відвідування театрів та багато іншого. Дозвіллєва діяльність означає змістовний, розвиваючий відпочинок, вільне спілкування, в якому ініціатива повинна належати учням, проте вчитель не повинен бути стороннім спостерігачем, пам'ятати про свої виховні функції. Сюди ж можна віднести і спортивно-оздоровчу діяльність. Вільне спілкування, дозвілля учнів можуть проходити в самих різних формах: ігри, свята, вечори відпочинку, колективні дні народження, змагання , спільні прогулянки, походи тощо.

PowerPoint Presentation:

Словесно-логічні форми. Основним засобом впливу є слово (переконання словом), що викликає відповідні емоції у дітей. До цього типу форм відносяться бесіди на найрізноманітніші теми, класні дискусії, наради, конференції, лекції та ін. Головне тут - обмін інформацією, повідомлення учнів, вчителів та інших дорослих, обговорення проблем. Такий тип виховного впливу має місце в практиці шкіл всього світу, хоча методика, техніка чи навіть технологія його проведення можуть бути різними. Образно-художні форми . Вони поєднують у собі такі справи дітей, де головним засобом впливу є спільне, переважно естетичне переживання. Головне тут - викликати сильні, глибокі і одухотворяючі колективні емоції, подібні до тих, які люди відчувають у театрі, на святах, в інших подібних ситуаціях. Великі педагоги, психологи, діячі мистецтва, політики і громадські діячі добре розуміли величезну силу спільно пережитих почуттів , які звеличують та об'єднують, знали і їх руйнівні можливості. Вихователь повинен вміти забезпечити спільні переживання дітей, завдяки яким вони стануть кращими. Великий потенціал мають такі форми, як концерт, вистава, свято і т. п. Трудові форми позаурочної роботи. Позитивно впливають на дітей спільна робота, ширше - різноманітна діяльність, будь-яка праця. Це різні види робіт у школі, від щоденного прибирання до ремонту школи, розбиття і влаштування клумб, парку, організації ферми, шкільного кооперативу, друкарні, інформаційного центру. Також розвитку трудових навичок підпорядкована робота гуртків, процес чергування та прибирання приміщень і території, догляд за парками, пам'ятником, лісосмугами, річна трудова практика, робота на навчально-дослідній ділянці тощо Ігрові (дозвільні) форми роботи. Роль гри в організації дозвілля займає важливе місце в житті дитини, і тому розглядається педагогами як один з головних засобів виховання. Ігри, спільний відпочинок, змістовні розваги. Ігри можуть бути спортивні, пізнавальні, змагальні, конкурсні. Всі вони, так само як і вищеназвані типи форм виховної роботи, нерідко поєднують різні засоби впливу: слово, образ, почуття, роботу. Гра допоможе вихователю згуртувати дитячий колектив, включаючись в активну діяльність, діти привчаються до дотримання правил, справедливості, умінню контролювати свої вчинки, правильно і об'єктивно оцінювати вчинки інших. У зв'язку з цим проводяться спільні свята, підготовка концертів, спектаклів, перегляд та обговорення фільмів, спектаклів, змагання, конкурси, КВК, туристичні походи і зльоти, екскурсійні поїздки. Особливу увагу слід звернути на психологічні форми роботи з учнями. У формах цього типу основними засобами впливу є елементи психологічного тренінгу, методи практичної психології, індивідуальної та групової психотерапії. Це лекції, бесіди, дискусії, психологічні вправи, консультації. Вони вимагають деяких спеціальних знань і умінь вихователя.

Обов'язкові елементи усіх форм роботи з учнями:

Обов'язкові елементи усіх форм роботи з учнями Інформація - це щось нове і важливе, про що дізнаються учні, беручи участь в тій чи іншій справі. Переживання - це їх емоційне сприйняття інформації та всього, що відбувається, оцінка, ставлення. Дії - це їх спільна (один з одним і дорослими) діяльність, яка збагачує і розвиває.

PowerPoint Presentation:

Колективна творча справа (КТС), - це групова діяльність , що має ігрове інструментування , сукупність прийомів , дій , вибудованих в певній послідовності . КТС проходять в школі 4-5 разів на рік , охоплюючи весь учнівський ( з 1-го по 11-й класи ) і педагогічний колективи . У підготовці і проведенні беруть участь методичні об'єднання , класні керівники , вихователі , організатори дозвілля , керівники гуртків та факультативів .

Умови педагогічного успіху КТС :

Умови педагогічного успіху КТС

PowerPoint Presentation:

Таким чином, колективні творчі справи як великі виховні акції створюють в школі періоди підвищеної емоційної напруги позитивної спрямованості , яскраві події шкільного життя , підготовлені свідомо і здійснені більшістю , містять у собі коштовні моральні орієнтири , на яких будується життя цієї більшості , дозволяють перевести цінності системи в особисті цінності кожного з її учасників .

Механізм аналізу КТС (акцент на рефлексію вихованцем власної діяльності):

Механізм аналізу КТС (акцент на рефлексію вихованцем власної діяльності ) Послідовність : Першим дає аналіз та оцінку справи учасник КТС. Потім – учасники групи . Завершають аналіз педагоги. Приблизні запитання для аналізу : Що доброго вдалося ? Як це мене особисто просунуло до моєї мети? Що отримала творча група ? Які основні результати ? Що мені слід змінити ? Побажання усім . Що робити в подальшому ?

НОВІ ФОРМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ :

НОВІ ФОРМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З кожним роком виникають нові форми виховної роботи. Серед них: Театр-експромт Заочна мандрівка Тематичний зошит Перекличка повідомлень Прес-шоу Презентація світу Соціодрама Відкрита кафедра Корзина грецьких горіхів Дискусійні качелі Конверт дружніх питань Розкидання думок Білка в колесі Урок життєвої мудрості День відвертості Лист-роздум до самого себе Пошта відвертості Контракт із самим собою Гра-імпровізація Вечір приємного настрою Мальований фільм Естафета творчої думки Аналіз життєвих ситуацій Самокорекція Скарбничка власних досягнень Повчальна хвилинка Година мрій Юридичний лікнеп Щоденник самоаналізу Урок совісті Шляпна дискусія Моделювання ситуації життєвого вибору Примірювання соціальних ролей та багато інших.

authorStream Live Help