Надання якісних освітніх послуг. Укр. мова

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Ділимось досвідом роботи з надання якісних освітніх послуг щодо викладання української мови та літератури:

Ділимось досвідом роботи з надання якісних освітніх послуг щодо викладання української мови та літератури

Якісний склад кафедри :

Якісний склад кафедри Вища категорія – 8 Старший вчитель - 3 Вчитель методист -2

Проблемне питання::

Проблемне питання: “ Впровадження технологій інтерактивного навчання для покращення результативності навчально-виховного процесу ” Для надання якісних освітніх послуг Мета кожного вчителя: вимогливість до учнів у поєднанні з повагою до їхньої особистості

PowerPoint Presentation:

Наше завдання: сприяти формуванню покоління молоді, яке буде здатним робити особистісний, духовно-світоглядний вибір; матиме необхідні знання, навички і компетентності для інтеграції в суспільство на різних рівнях; буде здатним до навчання упродовж життя

PowerPoint Presentation:

Шляхи реалізації проблемного питання І етап Вивчення потреб учителів у нових знаннях, рівня їх компетентності з визначеної проблеми, стану навчально-виховного процесу.

PowerPoint Presentation:

ІІ етап Вивчення існуючого перспективного досвіду, технологій, що дозволяють реалізувати завдання компетентнісної освіти, апробацію їх на практиці. Конструювання ефективних моделей педагогічного процесу.

Для надання якісних освітніх послуг щодо викладання української мови та літератури намагаємося розв’язати актуальні питання::

Для надання якісних освітніх послуг щодо викладання української мови та літератури намагаємося розв’язати актуальні питання: 1 Як розвивати творчі здібності учнів? 2 Як сформувати креативну особистість? 3 Як зробити кожен урок словесності цікавим? 4 Як досягти творчої співпраці вчителя і учня? 5 Які педагогічні технології доцільно обрати?

Вирішили спробувати::

Вирішили спробувати: Інноваційні технології навчання Сформувати креативну особистість Творчу співпрацю вчителя та учнів .

Впроваджуємо::

Впроваджуємо: Особистісно орієнтоване навчання Text Text Інтеграцію Інтерактивних технологій Проектних технологій

Вважаємо, що для надання якісних освітніх послуг :

Вважаємо, що для надання якісних освітніх послуг Учні вчаться працювати у команді; За короткий час опановується багато нового матеріалу; ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАЮТЬ ПЕРЕВАГИ: Формування навички толерантного спілкування, вміння аргументувати свою точку зору, знаходити альтернативне рішення проблеми; У роботі задіяні всі учні класу; Формується доброзичливе ставлення до опонента; Створюється “ситуація успіху”; Кожна дитина має можливість пропонувати свою думку;

Мріємо виховати::

Мріємо виховати: Креативну особистість Уміє: Визначати мету і проектувати діяльність; Будувати взаємини з людьми; Використовувати знання на практиці. Має активну громадську і професійну позицію Усвідомлює необхідність підготовки до життя і праці в ХХІ ст. Працелюбна, духовнозбагачена Готовий до саморегуляції самовиховання і саморозвитку

Працюємо, впроваджуючи::

Працюємо, впроваджуючи: Роботу в парах Два-чотири-всі разом Змінні трійкі Перехресні групи Роботу в малих групах Коло знань Мікрофон Мозковий штурм Ажурну пилку Навчаючи вчуся Дебати Дискусії Зміни позицію Займи позицію Ігрове навчання Рольові ігри Імітацію

Досягнуті результати::

Досягнуті результати: Кожен для себе почерпнув необхідне Кількість оцінок на уроці Емоційний стан дитини Критерії Результативність використання інтерактивних технологій Активність під час підготовки Активність під час відповідей

Для надання якісних освітніх послуг запроваджуємо профільне навчання:

Для надання якісних освітніх послуг запроваджуємо профільне навчання Починаючи з 8-го класу, для учнів школи вводиться допрофільне навчання, яке стане основою їх майбутнього вибору профільного навчання Філологічний напрям: профіль – українська філологія обрали учні у 2010-2011 н. р. - 10-А кл. 2011–2012 н. р. – 10-А, 11-А кл. Таким чином, диференціація та індивідуальний підхід, а також інтеграція при профільному навчанні дадуть молодій людині у школі можливість не тільки правильно обрати, а й максимально підготуватись до оволодіння майбутньою професією.

Роль кабінету у наданні якісних освітніх послуг:

Роль кабінету у наданні якісних освітніх послуг

Проводимо відкриті уроки та виховні заходи::

Проводимо відкриті уроки та виховні заходи: “Метод проектів: вивчаємо слово і світ” “Збираємо воєдино всю нашу родину” “О! Рідне слово… Скарбе мій…!” “Духовна культура українців” “Любить людей мене навчила мати…”

Результативність участі учнів у Всеукраїнських олімпіадах з української мови та літератури :

Результативність участі учнів у Всеукраїнських олімпіадах з української мови та літератури ІІ етап: 2009-2010 н.р. – 6 уч. 2010-2011 н.р. – 7 уч. 2011-2012 н.р. – 6 уч. ІІІ етап: 2009-2010 н.р. – 2 уч. 2010-2011 н.р. – 2 уч. 2011-2012 н.р. – 2 уч. І V етап: 2009-2010 н.р. – 1 уч. 2010-2011 н.р. – 1 уч.

Результативність здачі ЗНО:

Результативність здачі ЗНО 2010-2011 навч.рік. – 200 балів Хіміч Андріана, вчитель - Ганічка М.М.

PowerPoint Presentation:

Підвищувати рівень ефективності роботи з обдарованими дітьми для участі учнів у різних етапах олімпіад з української мови та літератури . Продовжувати підвищувати фаховий рівень шляхом самоосвіти. Організовувати позакласні виховні заходи, що сприяють підвищенню творчих та індивідуальних здібностей учнівської молоді . Продовжувати використання сучасних інноваційних технологій . Поповнювати матеріально-технічну базу кабінету української мови та літератури для більш досконал ого в икладання предмету . Плани на майбутнє

PowerPoint Presentation:

Дякуємо за увагу Дякуємо за увагу

authorStream Live Help