Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак Сінтаксіс і пунктуацыя

Slide2:

Складаныя сказы з розымі відамі сувязі маюць у сваім складзе не менш як тры часткі, якія звязваюцца паміж сабой рознымі відамі сувязі: злучнікавай і бяззлучнікавай, злучальнай і падпарадкавальнай, бяззлучнікавай і падпарадкавальнай і інш. Часткі складаных сказаў з рознымі відамі сувязі могуць спалучацца паміж сабой і нагадваць складаназлучаныя сказы, складаназалежныя і бяззлучнікавыя складаныя. Таму сродкамі сувязі частак у сказах з рознымі відамі сувязі з’яўляюцца злучальныя і падпарадкавальныя злучнікі (ці злучальныя словы), інтанацыя, сэнс, адпаведныя знакі прыпынку. [ Бясконцыя балоты вучылі палешукоў мудраму разважанню ] , [ мора лясоў выхоўвала ў іх засцярогу ] , ( бо так лёгка напаткаць тут небяспеку ) (Я. Колас ). [ Змучанае дарогаю і бясконцымі начамі цела даўно патрабавала адпачынку ] , але [ заснуць Лабановіч адразу не мог ] , ( бо вельмі многа было ўсялякіх ураджанняў ) (Я. Колас ). . [ Была вясна ] , [ хадзіла рэха па волкіх сцежках берагоў ] , ( як быццам ранак зноў праехаў з наборам бомаў між лугоў ) (К. Кірыенка ).

Slide3:

Знакі прыпынку ў складаных сказах з рознымі відамі сувязі

authorStream Live Help