Wikang Pambansa

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Kasaysayan at Depinisyon ng Wikang Pambansa:

Kasaysayan at Depinisyon ng Wikang Pambansa

Slide 2:

KATANGIAN NG WIKANG PAMBANSA Isang simbolo ng pambansang dangal Isang simbolo ng pambansang identidad Kasangkapang pambuklod ng mga grupong may ibat - ibang sosyokultural at lingwistikong bakgrawn 4. Isang paraan ng komunikasyong inter- rehiyunal at inter- kultural 5. Opisyal na wika 6. Midyum ng pagtuturo sa mga institusyong edukasyonal 7. Isang paraan ng komunikasyon sa pambansang level para sa implementasyon at development at administrasyong panggobyerno 8. Isang daan tungo sa cultural development at paggamit ng moderno at siyentipikong teknolohiya

Maikling Kasaysayan::

Maikling Kasaysayan: PANAHON BAGO DUMATING ANG MGA KASTILA

Maikling Kasaysayan::

Maikling Kasaysayan: PANAHON NANG DUMATING ANG MGA KASTILA

Maikling Kasaysayan::

Maikling Kasaysayan: PANAHON NG MGA AMERIKANO

Maikling Kasaysayan::

Maikling Kasaysayan: PANAHON NG PAMAHALAANG KOMONWELT

P.K.1935:

P.K.1935 Seksyon 3, Artikulo XIV Ang konggreso ay gagawa ng hakbang tungo sa pag- kakaroon ng wikang pam- bansa batay sa umiiral na katutubong wika

Slide 8:

JAIME C. DE VEYRA Kautusang Tagapagpaganap 134, 1937 Tagalog-batayang Wikang Pambansa- Quezon Batas Komonwelt Blg. 184,s 1936 Lumikha ng National Language Institute na iniakda ni Norberto Romualdez at tinawag ding Batas ng Pambansang Wika

Bakit napili ang Tagalog bilang batayang wika? :

Bakit napili ang Tagalog bilang batayang wika? Mas marami ang nakapagsasalita at nakauunawa Mas madaling matutuhan Ginagamit sa Maynila at Maynila ang sentro ng kalakalan sa bansa May historikal na batayan mula pa noong panahon ng himagsikan at ni Andres Bonifacio May mga aklat sa gramatika at diksyunaryong nalimbag sa wikang Tagalog

Ama ng Wikang Pambansa:

Ama ng Wikang Pambansa

K.T.263, Abril 1940:

K.T.263, Abril 1940

Kautusang Pangkagawaran Blg. 7, Agosto 13, 1959:

Kautusang Pangkagawaran Blg. 7, Agosto 13, 1959 PILIPINO

S.B. 1973, Art. XV, Sek. 2 at 3:

S.B. 1973, Art. XV, Sek. 2 at 3

S.B. 1987, Art. XIV:

S.B. 1987, Art. XIV Seksyon 6 pagyamanin Filipino Seksyon 7-Edukasyong Bilinggwal Seksyon 8 Seksyon 9

Mga Paraan sa paglinang ng wika ::

Mga Paraan sa paglinang ng wika : Edukasyong bilingwal Intelektwalisasyon

Slide 16:

FILIPINO bilang Lingua Franca – pangkalahatang midyum na ginagamit sa komunikasyon, malaganap, madaling gamitin, madaling maunawaan. Halimbawa : Rehiyunal - Lingua Franca ng Hilagang Luzon ang Ilokano, Cebuano ang Lingua Franca ng Silangang Bisaya at malaking bahagi ng Mindanao. Pambansa – Filipino para sa Pilipinas

Ilang porsyento ng populasyon ng Pilipinas ang nakauunawa, nakababasa, nakapagsasalita at nakasusulat sa wikang Filipino? :

Ilang porsyento ng populasyon ng Pilipinas ang nakauunawa, nakababasa, nakapagsasalita at nakasusulat sa wikang Filipino? 92% - nakauunawa 88% - nakababasa 83% - nakapagsasalita 82% - nakasusulat

Apat ang pinakamalaganap na wikain sa Pilipinas ::

Apat ang pinakamalaganap na wikain sa Pilipinas : Cebuano Tagalog Ilokano Hiligaynon

Wikang Filipino ayon sa pananaw ng Komisyon ng Wikang Filipino ::

Wikang Filipino ayon sa pananaw ng Komisyon ng Wikang Filipino : Katutubong wika – wika ng komunikasyon ng etnikong grupo

Wikang Filipino ayon sa pananaw ng Komisyon ng Wikang Filipino ::

Wikang Filipino ayon sa pananaw ng Komisyon ng Wikang Filipino : Buhay, dumaraan sa proseso ng paglinang sa pamamagitan ng panghihiram sa mga wika sa Pilipinas, di – katutubo at varayti ng wika

Wikang Filipino ayon sa pananaw ng Komisyon ng Wikang Filipino ::

Wikang Filipino ayon sa pananaw ng Komisyon ng Wikang Filipino : Sinasalita nang may iba’t ibang saligang sosyal

Wikang Filipino ayon sa pananaw ng Komisyon ng Wikang Filipino ::

Wikang Filipino ayon sa pananaw ng Komisyon ng Wikang Filipino : Paksa ng talakayan

Wikang Filipino ayon sa pananaw ng Komisyon ng Wikang Filipino ::

Wikang Filipino ayon sa pananaw ng Komisyon ng Wikang Filipino : Ginagamit sa iskolarling pagpapahayag

Wikang Filipino ayon sa pananaw ng Komisyon ng Wikang Filipino ::

Wikang Filipino ayon sa pananaw ng Komisyon ng Wikang Filipino : Wika ng akademiko

authorStream Live Help