Verbal

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Uri ng Komunikasyon:

Uri ng Komunikasyon Verbal at Di - Verbal

1. Verbal:

1. Verbal Nasa paraang pasulat at pasalita

2. Di - Verbal:

2. Di - Verbal Gumagamit ng kilos o galaw ng katawan

Ayon kay Albert Mehrabian (1971):

Ayon kay Albert Mehrabian (1971) 93% ng mensaheng ipinahahatid ng tao sa kanyang kapwa ay di – verbal na komunikasyon

Ayon kay E. Sapir:

Ayon kay E. Sapir Ang di – verbal na komunikasyon ay ay isang detalyado at lihim na kodigo na haindi nakasulat ngunit nauunawaan ng lahat.

Iba’t ibang anyo ng di – verbal na komunikasyon:

Iba’t ibang anyo ng di – verbal na komunikasyon Kinesika – pag – aaral ng kilos at galaw ng katawan a. Ekspresyon ng mukha – nagpapakita ng emosyon b. Galaw ng mata – nagpapakita ng katapatan ng isang tao, nag – iiba ang mensaheng ipinahahayag batay sa tagal, direksyon at kalidad ng kilos ng mata.

Iba’t ibang anyo ng di – verbal na komunikasyon:

Iba’t ibang anyo ng di – verbal na komunikasyon 1.Kinesika – pag – aaral ng kilos at galaw ng katawan c. Kumpas – galaw ng kamay d. Tindig – (postura) nagpapakita kung anong klase ng tao ang kaharap

Iba’t ibang anyo ng di – verbal na komunikasyon:

Iba’t ibang anyo ng di – verbal na komunikasyon 2. Proksemika (Proxemics) – pag – aaral ng komunikatibong gamit ng espasyo - distansya at oras Teknikal o siyentipikong oras – eksakto Pormal na oras – nagpapakita ng kahulugan ng kultura Impormal na oras – hindi eksakto Sikolohikal na oras – kahalagahan sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap

Iba’t ibang anyo ng di – verbal na komunikasyon:

Iba’t ibang anyo ng di – verbal na komunikasyon 3. Pandama o Paghawak (Haptics) – pagyakap, paghaplos 4. Paralanguage – tono ng tinig ( pagtaas at pagbaba) 5. Katahimikan / di pag – imik 6. Kapaligiran

Ayon kay Maggay (2003):

Ayon kay Maggay (2003) Ang kaanyuang pisikal ng tagapagsalita ay maaaring makatulong sa mensaheng nais niyang iparating.

Ayon kay Del Hymes, ang sumusunod ay ang mahahalagang salik sa konteksto ng pag – uusap::

Ayon kay Del Hymes, ang sumusunod ay ang mahahalagang salik sa konteksto ng pag – uusap:

1. S - Setting:

1. S - Setting pook

2. P - Participant:

2. P - Participant kalahok

3. E - Ends:

3. E - Ends Pakay o layunin

4. A – Act Sequence:

4. A – Act Sequence Takbo ng usapan

5. K – Keys:

5. K – Keys Tono ng pag – uusap? Pormal ba o impormal

6. I – Instrumentalities:

6. I – Instrumentalities Tsanel na ginamit – Pasalita ba o pasulat

7. N – Norms:

7. N – Norms Paksa

8. G – Genre:

8. G – Genre Diskursong ginamit Pasalaysay, pakikipagtalo, pangangatwiran

Iba’t ibang antas ng komunikasyon:

Iba’t ibang antas ng komunikasyon Intrapersonal Interpersonal Pampubliko

authorStream Live Help