TUNGKULIN NG WIKA

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

TUNGKULIN AT GAMIT NG WIKA : 

TUNGKULIN AT GAMIT NG WIKA

Slide 2: 

GAMIT NG WIKA AYON KAY HALLIDAY

Slide 3: 

F1- PANG –INTERAKSYUNAL KATANGIAN : NAKAKAPAGPANATILI o NAKAKAPAGPATATAG ng relasyong sosyal HALIMBAWA: PASALITA- PORMULASYONG PANLIPUNAN PANGUNGUMUSTA PAGPAPALITAN NG BIRO PASULAT- LIHAM PANGKAIBIGAN

Slide 4: 

F2 - PANG -INSTRUMENTAL KATANGIAN : TUMUTUGON SA PANGANGAILANGAN HALIMBAWA: PASALITA - PAKIKITUNGO PANGANGALAKAL PAG-UUTOS PASULAT - LIHAM PANGANGALAKAL

Slide 5: 

F3 - PANG-REGULATORI KATANGIAN: KUMOKONTROL GUMAGABAY SA KILOS AT ASAL NG IBA HALIMBAWA : PASALITA – PAGBIBIGAY NG PANUTO DIREKSYON PAALALA PASULAT – RECIPE

Slide 6: 

F4 - PAMPERSONAL KATANGIAN: NAKAKAPAGPAHAYAG NG SARILING DAMDAMIN O OPINYON HALIMBAWA: PASALITA- PORMAL O DI-PORMAL NA TALAKAYAN PASULAT - EDITORYAL LIHAM PATNUGOT TALAARAWAN/DYORNAL

Slide 7: 

F 5 - PANG-IMAHINASYON KATANGIAN : NAKAKAPAGPAHAYAG NG SARILING IMAHINASYON SA MALIKHAING PARAAN HALIMBAWA: PASALITA : PAGSASALAYSAY PAGLALARAWAN PASULAT : AKDANG PAMPANITIKAN

Slide 8: 

F 6 - PANGHEURISTIKO KATANGIAN : NAGHAHANAP NG MGA IMPORMASYON O DATOS HALIMBAWA : PASALITA - PAGTATANONG PANANALIKSIK PAKIKIPANAYAM O INTERBYU PASULAT - SARBEY

Slide 9: 

F 7 PANG-IMPORMATIBO KATANGIAN: NAGBIBIGAY NG IMPORMASYON O MGA DATOS HALIMBAWA PASALITA PAG-UULAT PAGTUTURO PASULAT PAMANAHONG PAPEL TESIS

authorStream Live Help