PŘÍBĚHY ZE ZÁPADOČESKÉHO POHRANIČÍ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

PŘÍBĚHY Z POHRANIČÍ KARLOVY VARY A CHÝŠE 1937 - 1995 Malé městečko a velké město, které dělí vzdálenost 30 km, nám dávají možnost nahlédnout do vývoje v pohraničním kraji, kde před válkou měli silné zastoupení němečtí nacionalisté. Zatímco Karlovy Vary nám poskytují výmluvné svědectví řady fotografií ze srazů SdP a z poválečného odsunu, malé městečko Chýše nám na základě řady konkrétních příběhů přiblíží poválečný vývoj v malé pohraniční obci.

PowerPoint Presentation:

Dva karlovarské fotopříběhy 1937 – 1938 Když město ovládla Sudetoněmecká strana 1945 – 1946: Odsun německých obyvatel

PowerPoint Presentation:

Rázovitý pohraniční kraj Dnes již při návštěvě Karlových Varů nepotkáme tradiční národní kroje, na které bývali místní Němci náležitě pyšní. Karlovy Vary HORKÝ ROK 1937 - 1938

PowerPoint Presentation:

S fotografem na akcích SdP Záběry z několika akcí Sudetoněmecké strany, jak byly zvěčněny v karlovarské městské kronice. 1937 Ve druhé polovině 30. let našli karlovarští Němci zálibu i v jiných krojích …

PowerPoint Presentation:

1937 Zatímco například v některých německých obcích na Plzeňsku vůbec ještě neexistovaly odnože Sudetoněmecké strany, na Karlovarsku již byla sudetoněmecká mládež velmi aktivní.

PowerPoint Presentation:

1938 Rok 1938 byl pro vývoj v Karlových Varech velmi důležitý. Již 24. dubna 1938 proběhl ve zdejší Střelnici nechvalně proslulý sjezd SdP. 1.10. byly Karlovy Vary připojeny k Německu. 4.10. do města zavítal Adolf Hitler a pronesl z balkonu divadla projev. Vítali jej „ranění bojovníci“. V listopadu zde proběhly při tzv. Křišťálové noci protižidovské pogromy a Židé při nich byli vyháněni. Mládež podle Hitlerjugend 1. máj 1938 Vítání Wehrmachtu

PowerPoint Presentation:

Mezi anšlusem a odsunem Během války dění v lázeňském městě ovládly NSDAP, wehrmacht … a také hrubá antisemitská propaganda.

PowerPoint Presentation:

Obrázky z odsunu 1946

PowerPoint Presentation:

Odsunované německé obyvatelstvo bylo označeno bílou páskou na rukávech. Odsunovaní si s sebou směli vzít jen několik desítek kilo nejnutnějších věcí, stejně jako před několika lety deportovaní Židé. Snímky jsou z Karlových Varů.

PowerPoint Presentation:

PŘÍBĚHy ZÁMKU A MĚSTA CHÝŠE Případ Prokopa Lažanského Karel Čapek na konci první světové války JUDr. Vladimír Lažanský JUDr. Vladimír Lažanský se synem Prokopem Čapkova busta u vstupu do chýšského zámku V době první světové války si Karel Čapek hledal stálé zaměstnání a využil možnosti být vychovatelem a domácím učitelem Prokopa Lažanského, syna tehdejšího hraběte JUDr. Vladimíra Lažanského. Rodina žila přes zimu v pražském paláci Lažanských a na letní měsíce se stěhovala do své rezidence v Chýších u Žlutic. Tak se Čapek dostal do Chýší, kde napsal i několik děl. Prokop se narodil jako jediné dítě již starším rodičům (otci bylo 47 let a matce 37). Paní Mechtilda von Waldburg-Zeil – Lažanská, Prokopova matka zemřela již v roce 1912 a stárnoucí otec na výchovu chlapce nestačil. I proto se v rodině krátce objevil r. 1917 Karel Čapek . S rozmazleným Prokopem si však pravděpodobně příliš nerozuměl.

PowerPoint Presentation:

JUDr. Vladimír Lažanský zemřel v roce 1925 a rodového dědictví se ujal jeho syn jako Prokop IV. Lažanský. Vedl poměrně rozmařilý způsob života, a tak mu po osmi letech nezbylo nic jiného než prodat rodinný palác Lažanských v Praze na Smetanově nábřeží. Palác je dnes známý jako sídlo Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění. Palác měl již od druhé poloviny 19. století k múzám velmi blízko. V roce 1884 byla v přízemí otevřena známá kavárna Slávie, hostící uměnímilovné lidi navštěvující protější Národní divadlo. Ve stejném roce (1933) se Prokop Lažanský oženil s Ingeborg von Königswald . Byla sestřenicí manželky pozdějšího německého ministra zahraničních věcí Joachima von Ribbentropa, Annelies Henkelové. Joachim von Ribbentrop mohl být velice zdatným obchodníkem, miloval obchod s vínem a rád pobýval v anglicky mluvících zemích. Převratem byl i pro něho rok 1933, kdy došlo v Německu k nacistickému převratu a on se nechal vtáhnout do nového mocenského systému. Manželky Prokopa Lažanského a Joachima von Ribbentropa, sestřenice, se velmi hojně navštěvovaly. Zatímco z rodiny Lažanských fotografie nemáme, Ribbentropovi nám po sobě několik fotografií zanechali. Annelies a Joachim měli spolu pět dětí, tři chlapce a dvě děvčata. Lažanští měli dvě dcery – Mechtildu (1935) a Angeliku (1944). Annelies Henkellová - manželka Joachim von Ribbentrop Rudolf – Joachimův syn Bettina von Ribbentrop dcera Palác Lažanských

PowerPoint Presentation:

Mapa Zimbabwe, někdejší kolonie Rhodesie Harare, někdejší Salisbury Jedna z mnoha farem v Zimbabwe Prokop IV. Lažanský nemohl očekávat po skončení války příznivý osud. Když se na jaře 1946 dozvěděl, že se chystá jeho zatčení, narychlo nechal sbalit věci a pod rouškou noci zmizel s manželkou a dvěma dcerkami, desetiletou Mechtilde a dvouletou Angelikou ze zámku. Lažanský měl v Chýších soukromé letiště, kde na něho čekalo již letadlo. Letadlem rodina odletěla do jihoafrické kolonie Rhodesie. V hlavním městě Salisbury se až do své smrti Prokop věnoval farmaření. Bývalé letiště Zde stál hangár Startovací dráha

PowerPoint Presentation:

Zámek a jeho proměny Počátek 18. století Kostel Zvěstování Panny Marie Zámek Lažanských Dominantami Chýší býval zámek a kostel Zvěstování Panny Marie na vršku zvaném Špicberk – Špičák. V tomto kostele byla umístěná rodová hrobka Lažanských.

PowerPoint Presentation:

Roku 1945 Zámecký park v 60. letech Poté, co Prokop IV. Lažanský uprchl z Chýší, usídlilo se v zámku ředitelství Státních lesů. Později zde během 50. a 60. let sídlilo zemědělské učiliště a zemědělská střední škola. Koncem 60. let se správcem zámku stal ONV Most, který sem umístil školu v přírodě. Léta 1967 – 1989 jsou považována za období největšího zchátrání objektu. Nábytek byl odvezen na státní zámek Krásný Dvůr u Podbořan, kde se nachází dodnes. Krásný Dvůr

PowerPoint Presentation:

V 80. letech byla opravena střecha zámku v Chýších. Jediné vybavení, které nebylo ze zámku odvezeno, byly krby a jejich neobyčejně zajímavá výzdoba. Chýšský zámek v 70. a 80. letech 20. stol. Vstupní brána Vchod do zámku Zámecký park

PowerPoint Presentation:

ChYšské kulturní léto V roce 1976 si občané Chýší v akci Z vybudovali na zámku amfiteátr a od té doby se zde každoročně koná festival zvaný Chyšské kulturní léto. V minulosti se jej tradičně účastnila řada známých osobností. Jeviště … … a hlediště J. Wimmer J. Čeřovská Štědron Černocká

PowerPoint Presentation:

V 70. a 80. letech byl zámek v Chýších ve velmi neutěšeném stavu. Na jaře roku 1989 získala zámek státní akciový společnost Benelux a.s. a plánovala zde vybudovat luxusní hotel. Po revoluci se rozhodla zámek prodat. V roce 1996 jej zakoupili manželé Marcela a ing. Vladimír Lažanský z Děčína, velmi vzdálení příbuzní Prokopa Lažanského. Od té doby prochází zámek a park soustavnou rekonstrukcí, která však stále není u konce. Zámek je otevřen pro turisty. Ing. Vladimír Lažanský dokonce začal podnikat a otevřel v areálu zámku pivovar. Zámek v roce 1990, kdy patřil firmě Benelux a.s. Manželé Lažanští a dnešní podoba jejich zámku

PowerPoint Presentation:

Po téměř dvacetileté rekonstrukci je zámek opět chloubou rodiny Lažanských

PowerPoint Presentation:

Zámku Chýše se pro jeho novogotický ráz říká někdy „malá Hluboká“. Zásluhu na přestavbě má Prokop III. Lažanský (1809-1875). Rekonstrukce, která dnes zámku vrací jeho pohádkovou krásu, přišla doslova za pět minut dvanáct. Ing. Vladimír Lažanský začal v areálu zámku provozovat zámecký pivovar. Mladší dcera Prokopa IV. Lažanského Angelika Lažanská – Cawdor žije dnes na zámku Cawdor ve Skotsku a občas do Chýší zavítá.

PowerPoint Presentation:

Proměna města Chýše 1943 2013 Karel Čapek si v době svého působení v Chýších liboval, jak je městečko hezky urbanisticky ucelené. Svědectví o pravdě jeho slov nám podávají i staré letecké snímky ukazující okrouhlou zástavbu kolem čtvercového náměstí. Pohled na dnešní roztříštěné centrum města jako by nám ukazoval zcela jiné místo. Jedna strana chýšského náměstí roku 1910 Obyvatelstvo v Chýších hovořilo německy, stejně jako v celém okolí. Lidé si kupovali regionální deník nazvaný Luditz-Buchauer Anzeiger . Luditz byl německý název nedalekých Žlutic.

PowerPoint Presentation:

Další obrázky Chýší z roku 1910 V Chýších se zachovaly i zbytky středověkého opevnění

PowerPoint Presentation:

Oslavy 50. výročí hasičského sboru na chyšském náměstí Katolická pobožnost na náměstí u radnice v době první republiky. Mezi válkami žilo v městečku Chýše 1126 obyvatel, z toho 72 Čechů. Obyvatelstvo městečka bylo velice aktivní, stejně jako v jiných městech na území Československé republiky. obyvatelstvo

PowerPoint Presentation:

Synagoga HUSÍ VÍSKA (GANSDÖRFL) Základy synagogy Židovské schody a Židovský rybník V Chýších žila i početná židovská komunita, poprvé zmíněná již v 17. století. V polovině 19. století si zde židé vystavěli zděnou synagogu. Kolem synagogy se rozkládala židovská čtvrť, které místní neřekli jinak než „Husí Víska – Gansdörfl “. Synagoga přežila období holocaustu a byla zbořena během bourání v centru města v 60. letech 20. století. V době příchodu holocaustu již v Chýších mnoho Židů nežilo. Nacistická zvůle tu zastihla jen čtyři židovské rodiny.

PowerPoint Presentation:

Po odsunu NĚMECKÝ OBYVATEL Cvičení ČSČK Bourání na náměstí Chýše r. 1945 Německé obyvatelstvo bylo po roce 1945 odsunuto. Nové obyvatelstvo se také snažilo společensky žít. Zároveň se snažilo přestavět město podle svých představ, což asi vždy nebylo úplně šťastné.

PowerPoint Presentation:

K POROVNÁNÍ Nejvíce bouráním utrpěla strana pod kostelem Zvěstování Panny Marie. Vznikla zde zcela nová zástavba. Dnes v obci žije 500 obyvatel. 1910 80. léta 2013

authorStream Live Help